concealed

listen to the pronunciation of concealed
İngilizce - Türkçe
gizlenen
görünmez
kapanmak
gizli
saklı
gizle(mek)
gizle

Gençlik ve cinsiyetiyle ilgili bilgi işine karşı bir ön yargıya sebep olmasın diye Bayan Cockburn adını gizledi. - Mrs Cockburn concealed her name lest the knowledge of her sex and youth should produce a prejudice against her work.

O, bir tezgahtar olduğu gerçeğini gizlemişti. - She concealed the fact that she used to be a salesgirl.

{f} gizle: adj.gizli
{f} gizle: adj.gizlenen
{s} gizlenmiş

Tom gizlenmiş bir silah taşıyordu. - Tom was carrying a concealed weapon.

gizil
conceal
{f} gizlemek

Yoksulluk insanlardaki en kötüyü ortaya çıkarmak ve en iyiyi gizlemek için dünyadaki başka her şeyden daha fazlasını yapar. - Poverty does more to bring out the worst in people and conceal the best than anything else in the world.

Bu cümlenin yazarı söyleyecek bir şeyi olmadığı gerçeğini gizlemek için bir eksik bir girişimdi. - This was a lame attempt to conceal the fact that the author of this sentence has nothing to say.

concealed cistern
(Araçlar) Gömme rezervuar
concealed joint
yalancı derz
concealed joint
(İnşaat) yarım derz
concealed gutter
gizli oluk
concealed microphone
gizli mikrofon
concealed unemployment
gizli işsizlik
concealed wiring
gizli kablo tesisatı
concealed motives, hidden motives
gizli güdüler, gizli motifleri
concealed; private
gizli; özel
concealed assets
gizli aktifler
concealed assets
örtülü mal varlığı
concealed button facing
(Tekstil) gizli düğme mostrası
concealed capital
(Kanun) örtülü ana para
concealed closure
(Tekstil) gizli kapama
concealed conduit
(İnşaat) gömme boru
concealed conduit
(İnşaat) gizlenmiş boru
concealed damage
(Askeri) GİZLİ HASAR: Dışı iyi durumda olan bir ambalajın içindeki malzemenin hasara uğramış olması
concealed defect
(Kanun) gizli kusur
concealed foot step
gizli basamak
concealed footsteps
gizli basamak
concealed gain
(Kanun) örtülü gelir
concealed gain
(Kanun) örtülü kazanç
concealed gutter
(İnşaat) gizli dere
concealed heating
gizli ısıtma
concealed installation
sıva altı tesisat
concealed installation
ankastre tesisat
concealed lighting
gizli aydınlatma
concealed lock switch
gizli kilitleme düğmesi
concealed loss
(Askeri) GİZLİ KAYIP: Dış tarafında, açıldığını gösterir hiç bir belirti bulunmayan bir ambalajın içindeki noksanlık
concealed loss
görünmez kayıp
concealed loss
(Askeri) gizli kayıp
concealed radiator
gizli radyatör
concealed thought
art niyet
concealed unemployment
işgücü fazlası
concealed weapon
(Askeri) bilerek saklanan silah
conceal
{f} saklamak

Bayan Thompson milyoner olduğu gerçeğini saklamak istiyor. - Mrs. Thompson wants to conceal the fact that she is a millionaire.

conceal
{f} örtbas etmek
conceal
aba
be concealed
gizlenmek
conceal
(Kanun) sükut etmek
conceal
kapamak
conceal
idare etmek
conceal
perdelemek
conceal
gizle

Tom hislerini gizlemede çok iyi değildir. - Tom isn't very good at concealing his feelings.

Biz normalde düşüncelerimizi başkalarından gizleyebiliriz. - We can normally conceal our thoughts from others.

able to be concealed
muktedir gizlenemez
be concealed
gizlenemez
conceal
gizlenmiş

Tom gizlenmiş bir silah taşıyordu. - Tom was carrying a concealed weapon.

conceal
gizli tutmak
conceal
sır tutma
conceal
saklama

Bayan Thompson milyoner olduğu gerçeğini saklamak istiyor. - Mrs. Thompson wants to conceal the fact that she is a millionaire.

conceal
in concealment saklı
conceal
{f} örtmek
conceal
saklanabilir
İngilizce - İngilizce
not accessible to view; "concealed (or hidden) damage"; "in stormy weather the stars are out of sight
not accessible to view; "concealed (or hidden) damage"; "in stormy weather the stars are out of sight"
past of conceal
concealed or hidden on any grounds for any motive; "a concealed weapon"; "a concealed compartment in his briefcase"
Hidden; kept from sight; secreted
concealed or hidden on any grounds for any motive; "a concealed weapon"; "a concealed compartment in his briefcase" not accessible to view; "concealed (or hidden) damage"; "in stormy weather the stars are out of sight
{s} hidden, disguised, camouflaged, masked
concealed evidence
hid evidence, hid proof; proof which has been hidden, hidden evidence
concealed income
income not reported for tax purposes
conceal
{v} to hide, keep secret or close, cover
To be concealed
imbosk
conceal
To hide something from view or from public knowledge, to try to keep something secret
conceal
If something conceals something else, it covers it and prevents it from being seen. a pair of carved Indian doors which conceal a built-in cupboard
conceal
hold back; keep from being perceived by others; "She conceals her anger well"
conceal
If you conceal something, you cover it or hide it carefully. Frances decided to conceal the machine behind a hinged panel Five people were arrested for carrying concealed weapons
conceal
To hide or withdraw from observation; to cover; to cover or keep from sight; to prevent the discovery of; to withhold knowledge of
conceal
hold back; keep from being perceived by others; "She conceals her anger well
conceal
prevent from being seen or discovered; "Muslim women hide their faces"; "hide the money"
conceal
{f} hide, cover; keep secret
conceal
If you conceal a piece of information or a feeling, you do not let other people know about it. Robert could not conceal his relief She knew at once that he was concealing something from her. reveal
concealed