saklanabilir

listen to the pronunciation of saklanabilir
Türkçe - İngilizce
preservable
concealable
conceal
sakla
(Bilgisayar) keep

She can never keep a secret. - O, asla sır saklayamaz.

He is capable of keeping a secret when he wants to. - O, istediği zaman bir sırrı saklayabilir.

sakla
hid

Jack hid the dish he had broken, but his little sister told on him. - Jack kırdığı tabağı sakladı fakat küçük kız kardeşi onu gammazladı.

Please hide the blueberry jam where Takako can't see it. - Lütfen yabanmersini kavanozunu Takako'nun göremeyeceği bir yere sakla.

sakla
lay away
sakla
cache
sakla
{f} hiding

Tom is hiding under the table. - Tom masanın altında saklanıyor.

The suspect was hiding out in the mountains for three weeks. - Şüpheli üç haftadır dağlarda saklanıyordu.

sakla
kept back
sakla
{f} stowing
sakla
store up
sakla
salt away
sakla
stow
sakla
keep back
sakla
withheld from
sakla
tuck away
sakla
withhold from
sakla
hide

I've got nothing to hide. - Saklayacak bir şeyim yok.

Please hide the blueberry jam where Takako can't see it. - Lütfen yabanmersini kavanozunu Takako'nun göremeyeceği bir yere sakla.

sakla
dissemble
sakla
keptback
sakla
tuck#away
sakla
keepback
sakla
storeup
sakla
tuckaway
sakla
stash

Tom ate all the food I had stashed. - Tom sakladığım bütün yemeği yedi.

Fadil drove the car to an abandoned house and stashed it. - Fadıl arabayı terk edilmiş bir eve kadar sürdü ve oraya sakladı.

sakla
store#up
saklanabilir