to hide, keep secret or close, cover

listen to the pronunciation of to hide, keep secret or close, cover
İngilizce - Türkçe

to hide, keep secret or close, cover teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

conceal
{f} gizlemek

Yoksulluk insanlardaki en kötüyü ortaya çıkarmak ve en iyiyi gizlemek için dünyadaki başka her şeyden daha fazlasını yapar. - Poverty does more to bring out the worst in people and conceal the best than anything else in the world.

Tom kimliğini gizlemek için bir maske takıyordu. - Tom was wearing a mask to conceal his identity.

conceal
{f} saklamak

Bayan Thompson milyoner olduğu gerçeğini saklamak istiyor. - Mrs. Thompson wants to conceal the fact that she is a millionaire.

conceal
{f} örtbas etmek
conceal
(Kanun) sükut etmek
conceal
kapamak
conceal
gizle

Gençlik ve cinsiyetiyle ilgili bilgi işine karşı bir ön yargıya sebep olmasın diye Bayan Cockburn adını gizledi. - Mrs Cockburn concealed her name lest the knowledge of her sex and youth should produce a prejudice against her work.

O, bir tezgahtar olduğu gerçeğini gizlemişti. - She concealed the fact that she used to be a salesgirl.

conceal
gizlenmiş

Tom gizlenmiş bir silah taşıyordu. - Tom was carrying a concealed weapon.

conceal
gizli tutmak
conceal
sır tutma
conceal
saklama

Bayan Thompson milyoner olduğu gerçeğini saklamak istiyor. - Mrs. Thompson wants to conceal the fact that she is a millionaire.

conceal
in concealment saklı
conceal
{f} örtmek
conceal
saklanabilir
İngilizce - İngilizce
{v} conceal
To keep secret
secret
to hide, keep secret or close, cover