complain, nag, worry

listen to the pronunciation of complain, nag, worry
İngilizce - Türkçe
Endişe nag şikayet
carp
yersiz tenkit
carp
dırdırlanmak
carp
sazan balığı,v.kusur bul: n.sazan
carp
sazan balığı

Gölet sazan balığıyla doludur. - The pond abounds with carp.

Tom sazan balığını küvete koydu. - Tom put the carp in the bathtub.

carp
sazanbalığı
carp
dırdır etmek
carp
i., zool. sazan
carp
{f} kusur bul
carp
carpingly devamlı kusur bularak
carp
mızmızlan
carp
{f} kusur bulmak
carp
carper kusur bulan kimse
carp
(fiil) eleştirmek, kusur bulmak, beğenmemek, mızmızlanmak
carp
fazla tenkitçi olan
carp
(isim) sazan
carp
{f} mızmızlanmak
carp
{f} beğenmemek
carp
{i} sazan

Bu gölün bir sürü sazanı var. - This pond has a lot of carp.

Sazan ve alabalık gibi balıklar tatlı suda yaşar. - Such fishes as carp and trout live in fresh water.

İngilizce - İngilizce
{f} carp
complain, nag, worry