company-

listen to the pronunciation of company-
İngilizce - Türkçe

company- teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

<span class="word-self">companyspan>
(Hukuk) şirket

Yeni politikayı benimsemek, bu şirketin şimdiye kadar yaptığı en iyi şeydi. - Adopting the new policy was the best thing this company ever did.

Bay Kondo, şirketindeki en çalışkandır. - Mr Kondo is the most hardworking in his company.

<span class="word-self">companyspan>
{i} bölük
<span class="word-self">companyspan>-wide
Şirket çapında
<span class="word-self">companyspan>
{i} eşlik

Yalnız olmak istemiyorsan sana eşlik edebilirim. - If you don't want to be alone, I can keep you company.

Eşi ameliyatta iken, ben ona eşlik ettim. - I kept him company while his wife was in surgery.

<span class="word-self">companyspan>
misafir

Bu akşam misafirim gelecek. - I'm expecting company this evening.

Bu akşam misafir bekliyoruz. - We are expecting company this evening.

publicly traded <span class="word-self">companyspan>
(Bilim, İlim) Halka açık şirket
<span class="word-self">companyspan>
ortaklık

Bir ortaklık ister misin? - Do you want some company?

Tom bir ortaklık istediğini söyledi. - Tom said he wanted some company.

<span class="word-self">companyspan>
arkadaşlık

Tom'la arkadaşlık etmemeni tavsiye ederim. - I advise you not to keep company with Tom.

Sadece Tom'a arkadaşlık etmek için geldim. - I just came along to keep Tom company.

<span class="word-self">companyspan>
{i} beraberindekiler
<span class="word-self">companyspan>
{i} toplantı

O, şirket temsilcisi olarak toplantıya katıldı. - He attended the meeting as the company representative.

O bizim şirket temsilcimiz olarak toplantıya katıldı. - He attended the meeting as our company representative.

<span class="word-self">companyspan>
{i} tayfa
<span class="word-self">companyspan>
{i} birlik

Şirketimizi birlikte çevirmemiz için yeni bir lidere ihtiyacımız var. - We need a new leader to pull our company together.

Tom sadece üç aydır firmamızla birlikte. - Tom has only been with our company for three months.

good <span class="word-self">companyspan>
hoşsohbet
in <span class="word-self">companyspan> with
eşliğinde
in the presence of a large <span class="word-self">companyspan>
büyük bir topluluk önünde
part <span class="word-self">companyspan> with
arkadaşlığı kesmek
affiliate <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) bağlı ortaklık
affiliate <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) bağlı şirket
affiliated <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) kardeş şirket
allied <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) bağlı şirket
bottling <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) şişeleme şirketi
ceding <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) sedan şirket
<span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) esnaf birliği
<span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) finansman kurumu
<span class="word-self">companyspan>
arkadaş çevresi
<span class="word-self">companyspan>
lonca
<span class="word-self">companyspan>
(Tiyatro) tiyatro topluluğu
<span class="word-self">companyspan>
{i} topluluk
<span class="word-self">companyspan>
şirketi

Şirketimizdeki en iyi şarkıcı kimdir? - Who is the best singer in our company?

Bay Kondo, şirketindeki en çalışkandır. - Mr Kondo is the most hardworking in his company.

<span class="word-self">companyspan>
kuruluş

Şirketin kuruluşu 1950 yılında oldu. - The launching of the company was in 1950.

<span class="word-self">companyspan>
misafirler
<span class="word-self">companyspan>
mürettebat
<span class="word-self">companyspan> event
şirket etkinliği
<span class="word-self">companyspan> law
(Kanun) şirketler yasası
<span class="word-self">companyspan> logo
şirket amblemi
<span class="word-self">companyspan> name
şirket adı
<span class="word-self">companyspan> name
(Ticaret) şirketin ünvanı
<span class="word-self">companyspan> name
şirket
<span class="word-self">companyspan> picnic
(Bilgisayar) şirket pikniği
<span class="word-self">companyspan> policy
şirket politikası
<span class="word-self">companyspan> union
(Ticaret) işçi sendikası
constituent <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) bağlı şirket
construction <span class="word-self">companyspan>
inşaat firması
consulting <span class="word-self">companyspan>
danışmanlık şirketi
contractor <span class="word-self">companyspan>
yüklenici firma
cooperative <span class="word-self">companyspan>
(Kanun) kooperatif şirket
dishonest <span class="word-self">companyspan>
paravan şirket
domestic <span class="word-self">companyspan>
yerli kuruluş
drug <span class="word-self">companyspan>
ilaç firması
drug <span class="word-self">companyspan>
ilaç şirketi
establish a <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) şirket kurmak
expert <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) ihtisas sahibi firma
foreign <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) yabancı şirket
found a <span class="word-self">companyspan>
şirket açmak
headquarters <span class="word-self">companyspan>
(Askeri) karargah bölüğü
importer <span class="word-self">companyspan>
ithalatçı firma
in <span class="word-self">companyspan> with
ile beraber
independent audit <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) bağımsız gözetim şirketi
independent <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) bağımsız şirket
inspection <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) gözetim şirketi
international <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) uluslararası şirket
investment <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) yatırım ortaklığı
limited <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) sınırlı sorumlu ortaklık
limited <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) sınırlı sorumlu şirket
listed <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) borsaya kayıtlı şirket
listed <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) kote şirket
media <span class="word-self">companyspan>
medya kuruluşu
parent <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) ana kuruluş
pharmaceutical <span class="word-self">companyspan>
ilaç firması
private <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) şahıs şirketi
production <span class="word-self">companyspan>
yapımevi
recipient's <span class="word-self">companyspan>
(Bilgisayar) alıcının şirketi
recording <span class="word-self">companyspan>
(Muzik) plak şirketi
registered <span class="word-self">companyspan>
(Bilgisayar) kayıtlı şirket
represent the <span class="word-self">companyspan>
şirketi temsil etmek
sales <span class="word-self">companyspan>
satış şirketi
shell <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) paravan şirket
strong <span class="word-self">companyspan>
güçlü kuruluş
strong <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) güçlü şirket
strong <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) güçlü firma
subsidiary <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) bağlı ortaklık
transportation <span class="word-self">companyspan>
(Turizm) ulaştırma kuruluşu
turkish <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) türk şirketi
unlimited <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) şahıs şirketi
unlimited <span class="word-self">companyspan>
adi şirket
vendor <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) temlik ve ferağ eden şirket
wind up a <span class="word-self">companyspan>
(Ticaret) şirketi tasfiye etmek
your <span class="word-self">companyspan>
(Bilgisayar) şirketiniz
European <span class="word-self">Companyspan>
Avrupa Anonim ?irketi
affiliated <span class="word-self">companyspan>
bağlı şirket
associate <span class="word-self">companyspan>
kardeş şirket
associate <span class="word-self">companyspan>
ortak şirket
bubble <span class="word-self">companyspan>
dolandırıcı şirket
bus <span class="word-self">companyspan>
otobüs şirketi
carrying <span class="word-self">companyspan>
nakliye şirketi
chartered <span class="word-self">companyspan>
ayrıcalıklı şirket
commercial <span class="word-self">companyspan>
ticari şirket
commercial credit <span class="word-self">companyspan>
ticari kredi kuruluşu
commercial finance <span class="word-self">companyspan>
ticari finans kuruluşu
<span class="word-self">companyspan>
türküm
<span class="word-self">companyspan>
dost

Tom şirkette benim dostumdur. - Tom is my ally at the company.

<span class="word-self">companyspan>
arkadaşlar

Bütün doktorlar kahve içmemem gerektiğini söylüyorlar ama buna rağmen, sevdiğim arkadaşlarımla beraberken ara sıra birazcık içiyorum. - All the doctors say that I shouldn't drink coffee, but, despite that, I do have a bit now and then when I'm in good company.

Gerçekten senin arkadaşlarınla eğleniyorum. - I really enjoy your company.

<span class="word-self">companyspan>
arkadaş

Sadece Tom'a arkadaşlık etmek için geldim. - I just came along to keep Tom company.

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. - A person is known by the company he keeps.

<span class="word-self">companyspan> car
şirket arabası
<span class="word-self">companyspan> management
şirket yönetimi
<span class="word-self">companyspan> meeting
şirket toplantısı
<span class="word-self">companyspan> officials
şirket yetkilileri
<span class="word-self">companyspan> promoter
şirket temsilcisi
<span class="word-self">companyspan> secretary
şirket sekreteri
<span class="word-self">companyspan> union
şirketler grubu
controlling <span class="word-self">companyspan>
ana şirket
dissolution of <span class="word-self">companyspan>
şirketin dağılması
dividend paying <span class="word-self">companyspan>
temettü dağıtan şirket
dock <span class="word-self">companyspan>
rıhtım şirketi
engineering <span class="word-self">companyspan>
mühendislik firması
equity of a <span class="word-self">companyspan>
öz sermaye
express <span class="word-self">companyspan>
nakliye ambarı
express <span class="word-self">companyspan>
nakliye şirketi
face amount certificate <span class="word-self">companyspan>
itibari kıymet
family <span class="word-self">companyspan>
kodak şirketi
finance <span class="word-self">companyspan>
finansman şirketi
financial <span class="word-self">companyspan>
mali şirket
financial <span class="word-self">companyspan>
mali ortaklık
financing <span class="word-self">companyspan>
finansman şirketi
forwarding <span class="word-self">companyspan>
nakliyat şirketi
holding <span class="word-self">companyspan>
holding şirketi
hose <span class="word-self">companyspan>
itfaiye teşkilatı
incorporated <span class="word-self">companyspan>
anonim şirket
incorporated <span class="word-self">companyspan>
limitet şirket
insurance <span class="word-self">companyspan>
sigorta şirketi
investment <span class="word-self">companyspan>
yatırım şirketi
issuing <span class="word-self">companyspan>
emisyon şirketi
joint stock <span class="word-self">companyspan>
anonim şirket
keep <span class="word-self">companyspan>
arkadaşlık et
keep sb <span class="word-self">companyspan>
ile kalmak
kept <span class="word-self">companyspan>
arkadaşlık et
limited <span class="word-self">companyspan>
limitet şirket
limited liability <span class="word-self">companyspan>
limitet şirket
marketing <span class="word-self">companyspan>
pazarlama şirketi
mining <span class="word-self">companyspan>
maden şirketi
oil <span class="word-self">companyspan>
petrol şirketi
parent <span class="word-self">companyspan>
ana şirket
part <span class="word-self">companyspan>
ayrılmak
part <span class="word-self">companyspan>
bırakmak
phone <span class="word-self">companyspan>
telefon idaresi
private <span class="word-self">companyspan>
özel şirket

Bu bir kamu ya da özel şirket mi? - Is this a public or private company?

private limited <span class="word-self">companyspan>
özel limitet şirket
producing <span class="word-self">companyspan>
üretici firma
proprietary <span class="word-self">companyspan>
holding şirketi
proprietary <span class="word-self">companyspan>
kodak şirketi
public <span class="word-self">companyspan>
halka açık limitet şirket
public limited <span class="word-self">companyspan>
kamu şirketi
public limited <span class="word-self">companyspan>
halka açık şirket
ship's <span class="word-self">companyspan>
gemi mürettebatı
shipping <span class="word-self">companyspan>
deniz nakliyat şirketi
shipping <span class="word-self">companyspan>
gemicilik şirketi
sister <span class="word-self">companyspan>
kardeş şirket
stock <span class="word-self">companyspan>
sermaye hisseleri olan şirket
stock <span class="word-self">companyspan>
anonim şirket
subsidiary <span class="word-self">companyspan>
tali şirket
subsidiary <span class="word-self">companyspan>
bağlı şirket
subsidiary <span class="word-self">companyspan>
bağımlı ortaklık
target <span class="word-self">companyspan>
hedeflenen şirket
theater <span class="word-self">companyspan>
tiyatro grubu
trading <span class="word-self">companyspan>
ticaret şirketi
trust <span class="word-self">companyspan>
tröst şirketi
unlimited <span class="word-self">companyspan>
kolektif şirket
water <span class="word-self">companyspan>
su dağıtım şirketi
advertising <span class="word-self">companyspan>
reklam firması
aerospace <span class="word-self">companyspan>
havacılık şirketi
airline <span class="word-self">companyspan>
havayolu şirketi
<span class="word-self">companyspan> profile
şirket profili
<span class="word-self">companyspan> with share capital
sermaye şirketleri
corporation, firm, <span class="word-self">companyspan>
şirket, firma, şirket
face amount certificate <span class="word-self">companyspan>
itibarı kıymet
fire insurance <span class="word-self">companyspan>
yangın sigorta şirketi
in <span class="word-self">companyspan>
Mevcut olan diğer insanlarla, arkadaşlarla birlikte; bir arada, arkadaş olarak
limited liability <span class="word-self">companyspan>
limited şirket
misery loves <span class="word-self">companyspan>
sefalet aşklar
multi-<span class="word-self">companyspan>
çoklu şirket
not needing the <span class="word-self">companyspan> of others
başkalarının şirket gerek yok
present <span class="word-self">companyspan> excluded
(deyim) sözüm meclisten dışarı
production <span class="word-self">companyspan>
(Film) Yapım şirketi
project <span class="word-self">companyspan>
proje şirketi
trust <span class="word-self">companyspan>
Tröst şirketi, yatırım ortaklığı, yatırım danışmanlığı şirketi
<span class="word-self">companyspan>
{i} topluluk, kumpanya
<span class="word-self">companyspan>
tiyatro oyuncu topluluğu
<span class="word-self">companyspan>
(Avrupa Birliği) şirket, firma
<span class="word-self">companyspan>
(Sosyoloji, Toplumbilim) eşlik (etme)
<span class="word-self">companyspan>
mürettebat tayfa
<span class="word-self">companyspan>
{i} şirket, kumpanya, ortaklık
<span class="word-self">companyspan>
{i} eşlik, refakat, arkadaşlık
<span class="word-self">companyspan>
şirket, grup
<span class="word-self">companyspan>
(Askeri) BÖLÜK: Ordunun muharip ve yardımcı sınıflarının çoğunda bulunan esas idari taktik birlik
<span class="word-self">companyspan>
company manners görgü kurallarına uygun davranışlar
İngilizce - İngilizce
The official name of the company that produced the advertisement (The entire company name does not need to be entered in a search for a company to be found i e Yardley, Inc advertisements can be found using only "Yardley ") As company names changed over time, using key words found in a company name is the best way to successfully search for all of a company's advertisements
A business entity which creates paperless entries for introduction into the ACH network [ACH] (see also automated clearinghouse)
Any piece of equipment having a full complement of personnel
is a separate legal entity that is taxable on its net taxable income For tax law purposes, a company includes: a body corporate; or any other unincorporated association or body of persons; but does not include a partnership or a non-entity joint venture
Official term for the division of an artillery regiment More often, the word Battery was used instead, and the term was changed following the Civil War
organization of performers and associated personnel (especially theatrical); "the traveling company all stayed at the same hotel"
the guild comprised of the remnants of the Guild of Surgeons and the Company of Barbers merged together by King Henry VIII (also established as a guild in other European countries)
be a companion to somebody
A legal entity regulated by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) under the Corporations Law
A legal entity, allowed by legislation, which permits a group of people, as shareholders, to create an organization, which can then focus on persuing set objectives, and empowered with legal rights which are usually only reserved for individuals, such as to sue and be sued, own property, hire employees or loan and borrow money Also known as a "corporation " The primary advantage of a company structure is that it provides the shareholders with a right to participate in the profits (by dividends) without any personal liability (the company absorbs the entire liability of the business)
A legal entity, allowed by legislation, which permits a group of people, as shareholders, to create an organisation, which can then focus on pursing set objectives, and empowered with legal rights which are usually only reserved for individuals, such as to sue and be sued, own property, hire employees or loan and borrow money Also known as a "corporation " The primary advantage of a company structure is that it provides the shareholders with a right to participate in the profits (by dividends) without any personal liability (the company absorbs the entire liability of the business)
A corporation or a limited partnership with publicly traded stock
small military unit; usually two or three platoons
a unit of firefighters including their equipment; "a hook-and-ladder company"
A legal entity regulated by the Australian Securities Commission under the Corporations Law Also known as a corporations
lowest administration unit in the army Usually consists of a headquarters and two or more rifle platoons and most often commanded by a captain
party: a band of people associated temporarily in some activity; "they organized a party to search for food"; "the company of cooks walked into the kitchen"
The definition of a "company" for tax purposes is broad It includes any body corporate or other entity that has a legal personality or existence distinct from those of its members, whether that body corporate or other entity is incorporated or created in New Zealand or elsewhere Certain entities such as unit trusts are deemed to be companies for tax purposes, whereas Maori authorities are specifically excluded from that definition
an institution created to conduct business; "he only invests in large well-established companies"; "he started the company in his garage"
AT&T Corp , Alascom, Inc , and any AT&T affiliate authorized to provide you with AT&T services
an organization or group of performers
An association of persons or of capital organized for the purpose of carrying on a commercial, industrial, or similar enterprise
Laws which govern the regulation, production and running of companies
An infantry company consist of three platoons and a Company Headquarters (CoyHQ) consisting of the Officer Commanding (OC) (sometimes referred to as the Company Commander), Company Sergeant Major (CSM), The Company Quartermaster Sergeant (CQMS), a Transport Sergeant and a Signaller In our cadet corps a CoyHQ consists of the Officer Commanding and the CSM Companies are grouped into battalions Approximately 120 personnel
A proprietorship, partnership, corporation, or other form of enterprise that engages in business
Unit designation of the military In Civil War terms the Company had a starting strength of about 100 men Re-enacting units have a strength of between 10 and 40
caller: a social or business visitor; "the room was a mess because he hadn't expected company"
ship's company: crew of a ship including the officers; the whole force or personnel of a ship
A generic and comprehensive term which may include sole proprietorships, individuals, partnerships, corporations, societies, associations, and organizations usually established and operating to commonly prosecute a commercial, industrial or other legitimate business, enterprise, or undertaking
the state of being with someone; "he missed their company"; "he enjoyed the society of his friends"
STRONGLY RECOMMENDED FIELD, naming the tobacco company which originally created the document ("non-industry" is also an option )[Dublin Core Metadata Mapping: Creator]
the legal entity created to act as an interface between the members of the community and the legal, financial and real worlds Structure and organisation to be decided by the Grand Council
A business formed to make products or offer services Most companies aim to make a profit - take in more cash than they spend It can be privately owned (by a family, perhaps) or publicly owned Publicly owned companies sell stock
a social gathering of guests or companions; "the house was filled with company when I arrived"
British East India <span class="word-self">Companyspan>
A seventeenth-century joint-stock company founded to trade with India to Britain's advantage
a man is known by the <span class="word-self">companyspan> he keeps
People are similar in character to their friends
<span class="word-self">companyspan>
A unit of firefighters and their equipment
<span class="word-self">companyspan>
Nickname for an intelligence service
<span class="word-self">companyspan>
A unit of approximately sixty to one hundred and twenty soldiers, typically consisting of two or three platoons and forming part of a battalion
<span class="word-self">companyspan>
To accompany, keep company with

it was with a distinctly fallen countenance that his father hearkened to his mother's parenthetical request to “’bide hyar an’ company leetle Moses whilst I be a-milkin’ the cow.”.

<span class="word-self">companyspan>
An entity that manufactures or sells products (also known as goods), or provides services as a commercial venture. A corporation
<span class="word-self">companyspan>
The entire crew of a ship
<span class="word-self">companyspan>
Any business, without respect to incorporation
<span class="word-self">companyspan>
companionship
<span class="word-self">companyspan>
A group of individuals with a common purpose, as in a company of actors
<span class="word-self">companyspan>
Social visitors
<span class="word-self">companyspan> clinic
a primary care medical center run by and on the premises of a non-medical company office or factory
<span class="word-self">companyspan> clinics
plural form of company clinic
<span class="word-self">companyspan> front
A marching formation consisting of a line of people standing side-by-side in a row
<span class="word-self">companyspan> seal
A device formerly used to impress a company's name or symbol (or both) onto a dollop of soft red wax attached to a legal instrument, where two directors or one director and the secretary can sign as witnesses, thus executing the instrument
<span class="word-self">companyspan> time
Time for which one is being compensated by one's employer, and for which the employer is therefore responsible for the welfare of the employee, and the employee is expected to refrain from engaging in personal interests

What employers find is that if workers are allowed to schedule in that time, many will do those errands on personal rather than company time.

fast <span class="word-self">companyspan>
Companions of either gender who do morally questionable things

After James fell in with fast company he started doing drugs and sleeping around.

fire <span class="word-self">companyspan>
An organization whose purpose is to extinguish fires
fire <span class="word-self">companyspan>
A single emergency response unit and its personnel within a fire department
holding <span class="word-self">companyspan>
A company without significant operations that only holds ownership interests in other companies
holding <span class="word-self">companyspan>
A company that owns enough voting stock in another firm to control management and operations by influencing or electing its board of directors
incorporated <span class="word-self">companyspan>
a company that has been granted a charter legally recognizing it as a separate entity having its own privileges, rights, and liabilities distinct from other businesses and persons
insurance <span class="word-self">companyspan>
Company that provides insurance policies
joint-stock <span class="word-self">companyspan>
Any company with transferable ownership interests and unlimited shareholder liability
keep <span class="word-self">companyspan>
To socialise

If you care about your reputation you ought to be careful who you keep company with.

keep <span class="word-self">companyspan>
To court

He was keeping company with her.

keep someone <span class="word-self">companyspan>
To remain with or accompany someone, especially to make them feel more comfortable with a certain situation

I'm a bit nervous, could you keep me company while I wait for my blind date to arrive?.

livery <span class="word-self">companyspan>
a guild of the City of London, some now incorporated and taking part in the local government of that place
misery loves <span class="word-self">companyspan>
Misery is easier to bear when one is not the only one miserable

Chakotay: Misery loves company, Tuvok.

multiproduction <span class="word-self">companyspan>
A company which produces more than one type of product, or provides more than one type of service
parent <span class="word-self">companyspan>
A company that owns or controls another company
part <span class="word-self">companyspan>
To end a relationship
part <span class="word-self">companyspan>
to separate; go their own way

The pair parted company and Stephen rejoined Mr Bloom who, with his practised eye, was not without perceiving that he had succumbed to the blandiloquence of the other parasite. Alluding to the encounter he said, laughingly, Stephen, that is:.

parts <span class="word-self">companyspan>
Third-person singular simple present indicative form of part company
private limited liability <span class="word-self">companyspan>
A limited liability company that is not a public corporation
public limited <span class="word-self">companyspan>
A publicly traded limited liability company in the United Kingdom and some other jurisdictions
sister <span class="word-self">companyspan>
A company with a different name that is closely affiliated with another
stock <span class="word-self">companyspan>
An incorporated company the capital of which is represented by marketable shares having a certain equal par value
the <span class="word-self">companyspan>
Nickname for an intelligence service

After having worked for 30 years for the CIA, he would soon take retirement from the company.

two's <span class="word-self">companyspan>, three's a crowd
One companion is better than two
umbrella <span class="word-self">companyspan>
A company that acts as an employer to fixed-term contractors, usually through an employment agency
you don't dip your pen in <span class="word-self">companyspan> ink
One should avoid romantic relationships in the workplace

It wasn't money that attracted his current wife, Madeleine Deininger, who started working for Ravenswood in 1985. . . . We had the policy that you don't dip your pen in company ink. We stayed good friends for a long time, Peterson says.

you don't dip your pen in the <span class="word-self">companyspan> inkwell
Alternative form of you don't dip your pen in company ink
you don't dip your pen in the <span class="word-self">companyspan>'s ink
Alternative form of you don't dip your pen in company ink
<span class="word-self">companyspan> man
A man whose primary allegiance is to his employer
<span class="word-self">companyspan> man
an employee whose first loyalty is to the company rather than to fellow workers
<span class="word-self">companyspan>
{n} assembly of person, fellowship, firm or partnership, a ship's crew, a military band
<span class="word-self">companyspan>
{v} to associate with, to attend
bail a <span class="word-self">companyspan> out
help or rescue a company with financial problems
sister <span class="word-self">companyspan>
(Ekonomi) Kardeş şirket
two's <span class="word-self">companyspan> three's a crowd
Better to leave two people together than for a third person to interfere. "My friend wanted to come along on the date between me and my girlfriend but I told him that two's company and three's a crowd so he stayed home."
<span class="word-self">companyspan>
haunt
<span class="word-self">companyspan>
organization of performers and associated personnel (especially theatrical); "the traveling company all stayed at the same hotel"
<span class="word-self">companyspan>
If you say that someone is in good company, you mean that they should not be ashamed of a mistake or opinion, because some important or respected people have made the same mistake or have the same opinion. Mr Koo is in good company. The prime minister made a similar slip a couple of years back
<span class="word-self">companyspan>
A legal entity, allowed by legislation, which permits a group of people, as shareholders, to create an organisation, which can then focus on pursing set objectives, and empowered with legal rights which are usually only reserved for individuals, such as to sue and be sued, own property, hire employees or loan and borrow money Also known as a "corporation " The primary advantage of a company structure is that it provides the shareholders with a right to participate in the profits (by dividends) without any personal liability (the company absorbs the entire liability of the business)
<span class="word-self">companyspan>
When you are in company, you are with a person or group of people. When they were in company she always seemed to dominate the conversation alone
<span class="word-self">companyspan>
An assemblage or association of persons, either permanent or transient
<span class="word-self">companyspan>
A military unit, typically consisting of two or three platoons
<span class="word-self">companyspan>
A subdivision of a regiment of troops under the command of a captain, numbering in the United States (full strength) 100 men
<span class="word-self">companyspan>
An association of persons or of capital organized for the purpose of carrying on a commercial, industrial, or similar enterprise
<span class="word-self">companyspan>
an institution created to conduct business; "he only invests in large well-established companies"; "he started the company in his garage" a unit of firefighters including their equipment; "a hook-and-ladder company" a social gathering of guests or companions; "the house was filled with company when I arrived" organization of performers and associated personnel (especially theatrical); "the traveling company all stayed at the same hotel" small military unit; usually two or three platoons the state of being with someone; "he missed their company"; "he enjoyed the society of his friends" be a companion to somebody
<span class="word-self">companyspan>
Society, in general; people assembled for social intercourse
<span class="word-self">companyspan>
The body of actors employed in a theater or in the production of a play
<span class="word-self">companyspan>
{f} accompany; associate with
<span class="word-self">companyspan>
Unit designation of the military In Civil War terms the Company had a starting strength of about 100 men Re-enacting units have a strength of between 10 and 40
<span class="word-self">companyspan>
A company is a group of soldiers that is usually part of a battalion or regiment, and that is divided into two or more platoons. The division will consist of two tank companies and one infantry company
<span class="word-self">companyspan>
The state of being a companion or companions; the act of accompanying; fellowship; companionship; society; friendly intercourse
<span class="word-self">companyspan>
Laws which govern the regulation, production and running of companies
<span class="word-self">companyspan>
A generic and comprehensive term which may include sole proprietorships, individuals, partnerships, corporations, societies, associations, and organizations usually established and operating to commonly prosecute a commercial, industrial or other legitimate business, enterprise, or undertaking
<span class="word-self">companyspan>
the legal entity created to act as an interface between the members of the community and the legal, financial and real worlds Structure and organisation to be decided by the Grand Council
<span class="word-self">companyspan>
a social gathering of guests or companions; "the house was filled with company when I arrived"
<span class="word-self">companyspan>
If you feel, believe, or know something in company with someone else, you both feel, believe, or know it. Saudi Arabia, in company with some other Gulf oil states, is concerned to avoid any repetition of the two oil price shocks of the 1970s
<span class="word-self">companyspan>
A company is a group of opera singers, dancers, or actors who work together. the Phoenix Dance Company
<span class="word-self">companyspan>
If two or more people part company, they go in different directions after going in the same direction together. The three of them parted company at the bus stop
<span class="word-self">companyspan>
If you have company, you have a visitor or friend with you. He didn't say he had had company
<span class="word-self">companyspan>
The official name of the company that produced the advertisement (The entire company name does not need to be entered in a search for a company to be found i e Yardley, Inc advertisements can be found using only "Yardley ") As company names changed over time, using key words found in a company name is the best way to successfully search for all of a company's advertisements
<span class="word-self">companyspan>
small military unit; usually two or three platoons the state of being with someone; "he missed their company"; "he enjoyed the society of his friends"
<span class="word-self">companyspan>
A legal entity, allowed by legislation, which permits a group of people, as shareholders, to create an organization, which can then focus on persuing set objectives, and empowered with legal rights which are usually only reserved for individuals, such as to sue and be sued, own property, hire employees or loan and borrow money Also known as a "corporation " The primary advantage of a company structure is that it provides the shareholders with a right to participate in the profits (by dividends) without any personal liability (the company absorbs the entire liability of the business)
<span class="word-self">companyspan>
In non-legal context, any business, without respect to incorporation
<span class="word-self">companyspan>
A business formed to make products or offer services Most companies aim to make a profit - take in more cash than they spend It can be privately owned (by a family, perhaps) or publicly owned Publicly owned companies sell stock
<span class="word-self">companyspan>
the guild comprised of the remnants of the Guild of Surgeons and the Company of Barbers merged together by King Henry VIII (also established as a guild in other European countries)
<span class="word-self">companyspan>
a social or business visitor; "the room was a mess because he hadn't expected company"
<span class="word-self">companyspan>
the state of being with someone; "he missed their company"; "he enjoyed the society of his friends"
<span class="word-self">companyspan>
{i} corporation, firm; band, ensemble; basic military unit; people who are visitors in someone's house, guests, visitor (e.g.: "I am having company for dinner tonight"); condition of being with another person or with others; companionship
<span class="word-self">companyspan>
small military unit; usually two or three platoons
<span class="word-self">companyspan>
If you keep company with a person or with a particular kind of person, you spend a lot of time with them. He keeps company with all sorts of lazy characters
<span class="word-self">companyspan>
An association of persons for the purpose of carrying on some enterprise or business; a corporation; a firm; as, the East India Company; an insurance company; a joint-stock company
<span class="word-self">companyspan>
is a separate legal entity that is taxable on its net taxable income For tax law purposes, a company includes: a body corporate; or any other unincorporated association or body of persons; but does not include a partnership or a non-entity joint venture
<span class="word-self">companyspan>
A legal entity regulated by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) under the Corporations Law
<span class="word-self">companyspan>
lowest administration unit in the army Usually consists of a headquarters and two or more rifle platoons and most often commanded by a captain
<span class="word-self">companyspan>
Any piece of equipment having a full complement of personnel
<span class="word-self">companyspan>
be a companion to somebody
<span class="word-self">companyspan>
a band of people associated temporarily in some activity; "they organized a party to search for food"; "the company of cooks walked into the kitchen"
<span class="word-self">companyspan>
AT&T Corp , Alascom, Inc , and any AT&T affiliate authorized to provide you with AT&T services
<span class="word-self">companyspan>
If you part company with someone, you end your association with them, often because of a disagreement. The tennis star has parted company with his Austrian trainer We have agreed to part company after differences of opinion. Arabian American Oil Company National Biscuit Company Canada Company chartered company finance company holding company London Company Plymouth Company Pollock v. Farmers' Loan and Trust Company Royal Shakespeare Company Seagram Company Ltd. Sears Roebuck and Company Standard Oil Company and Trust trust company British American Tobacco Company Ltd. 1902-76
<span class="word-self">companyspan>
A business entity which creates paperless entries for introduction into the ACH network [ACH] (see also automated clearinghouse)
<span class="word-self">companyspan>
Partners in a firm whose names are not mentioned in its style or title; often abbreviated in writing; as, Hottinguer & Co
<span class="word-self">companyspan>
an organization or group of performers
<span class="word-self">companyspan>
a unit of firefighters including their equipment; "a hook-and-ladder company"
<span class="word-self">companyspan>
A proprietorship, partnership, corporation, or other form of enterprise that engages in business
<span class="word-self">companyspan>
To associate
<span class="word-self">companyspan>
The definition of a "company" for tax purposes is broad It includes any body corporate or other entity that has a legal personality or existence distinct from those of its members, whether that body corporate or other entity is incorporated or created in New Zealand or elsewhere Certain entities such as unit trusts are deemed to be companies for tax purposes, whereas Maori authorities are specifically excluded from that definition
<span class="word-self">companyspan>
An infantry company consist of three platoons and a Company Headquarters (CoyHQ) consisting of the Officer Commanding (OC) (sometimes referred to as the Company Commander), Company Sergeant Major (CSM), The Company Quartermaster Sergeant (CQMS), a Transport Sergeant and a Signaller In our cadet corps a CoyHQ consists of the Officer Commanding and the CSM Companies are grouped into battalions Approximately 120 personnel
<span class="word-self">companyspan>
STRONGLY RECOMMENDED FIELD, naming the tobacco company which originally created the document ("non-industry" is also an option )[Dublin Core Metadata Mapping: Creator]
<span class="word-self">companyspan>
To accompany or go with; to be companion to
<span class="word-self">companyspan>
The crew of a ship, including the officers; as, a whole ship's company
<span class="word-self">companyspan>
A corporation or a limited partnership with publicly traded stock
<span class="word-self">companyspan>
A legal entity regulated by the Australian Securities Commission under the Corporations Law Also known as a corporations
<span class="word-self">companyspan>
Official term for the division of an artillery regiment More often, the word Battery was used instead, and the term was changed following the Civil War
<span class="word-self">companyspan>
To be a gay companion
<span class="word-self">companyspan>
A companion or companions
<span class="word-self">companyspan>
crew of a ship including the officers; the whole force or personnel of a ship
<span class="word-self">companyspan>
To have sexual commerce
<span class="word-self">companyspan>
If you keep someone company, you spend time with them and stop them feeling lonely or bored. Why don't you stay here and keep Emma company?
<span class="word-self">companyspan>
Company is having another person or other people with you, usually when this is pleasant or stops you feeling lonely. `I won't stay long.' --- `No, please. I need the company' Ross had always enjoyed the company of women I'm not in the mood for company. see also joint-stock company, public company
<span class="word-self">companyspan>
an institution created to conduct business; "he only invests in large well-established companies"; "he started the company in his garage"
<span class="word-self">companyspan>
Guests or visitors, in distinction from the members of a family; as, to invite company to dine
<span class="word-self">companyspan>
A company is a business organization that makes money by selling goods or services. Sheila found some work as a secretary in an insurance company. the Ford Motor Company. = firm
<span class="word-self">companyspan>
In legal context, an entity that manufactures or sells products (also known as goods), or provides services as a commercial venture. A corporation
Türkçe - İngilizce

company- teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

limited liability <span class="word-self">companyspan>
(Kısaltma) L.L.C
company-

  Telaffuz

  Videolar

  ... in when creating a company, because otherwise the company ...
  ... I worked with this company called Motion Theory, who make ...

  Günün kelimesi

  autodidact