furnish with power or authority; of kings or emperors

listen to the pronunciation of furnish with power or authority; of kings or emperors
İngilizce - Türkçe

furnish with power or authority; of kings or emperors teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

invest
yatırım yapmak

O bizim şirketimizin altyapısına yatırım yapmak istiyor. - She wants to invest in our company's infrastructure.

Kimse benim ülkemde yatırım yapmak istemez. - Nobody wants to invest in my country.

clothe
{f} giydirmek
clothe
{f} giysi sağlamak
clothe
üstünü örtmek
clothe
çamaşır

Valiz kirli çamaşırlardan başka bir şey içermiyordu. - The suitcase contained nothing but dirty clothes.

Tom en azından haftada bir kez çamaşırları yıkar. - Tom washes clothes at least once a week.

clothe
{f} sarmak
clothe
giydir

Vassili'ye güzel kıyafetler giydirdiler ve o ertesi gün Anastasia ile evlendi. - They dressed Vassili in fine clothes and next day he was married to Anastasia.

Çocuğa bu kıyafetleri giydir. - Put the kid into these clothes.

invest
(in ile) para yatırmak
clothe
{f} kaplamak
clothe
{f} örtmek
clothe
{f} zenginleştirmek
clothe
{f} renklendirmek
clothe
giydir,v.giydir
clothe
{f} bürümek
clothe
{f} güzel bir dille anlatmak
invest
{f} sarmak
invest
invest in ileride gelir sağlamak için bir şeye para yatırmak
İngilizce - İngilizce
invest
Adorn
clothe
furnish with power or authority; of kings or emperors