vehicle used to transport a cannon or large gun

listen to the pronunciation of vehicle used to transport a cannon or large gun
İngilizce - Türkçe

vehicle used to transport a cannon or large gun teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

gun carriage
top arabası
gun carriage
(Askeri) TOP KUNDAĞI: Bir topun sabit veya müteharrik kaidesi. Bazen yükseliş ve yan ıskala tertibatı da kundak üzerinde bulunur. Buna bazen kısaca kundak (carriage) da denir
gun carriage
top kundağı
İngilizce - İngilizce
gun carriage
vehicle used to transport a cannon or large gun

  Heceleme

  ve·hi·cle used to trans·port a Can·non or large gun

  Türkçe nasıl söylenir

  vihîkıl yuzd tı tränspôrt ı känın ır lärc gʌn

  Telaffuz

  /ˈvēhəkəl ˈyo͞ozd tə transˈpôrt ə ˈkanən ər ˈlärʤ ˈgən/ /ˈviːhɪkəl ˈjuːzd tə trænsˈpɔːrt ə ˈkænən ɜr ˈlɑːrʤ ˈɡʌn/

  Günün kelimesi

  churn