blind

listen to the pronunciation of blind
İngilizce - Türkçe
kör

Tom'un büyük büyükbabası kör doğdu. - Tom's great-grandfather was born blind.

Onun sağ gözü kördür. - Her right eye is blind.

{f} kör etmek
{f} göz kamaştırmak
kapatmak
anlamamakta direnen
{s} okunaksız
kör etmek körleştirmek
gözden uzak
âmâ

Aşk kör değildir ama çoğu zaman aptaldır. - Love isn't blind, but it's often stupid.

Aşk kördür ama kıskançlık var olmayan şeyleri bile görebilir. - Love is blind, but jealousy can see even nonexistent things.

{s} anlayışsız
dili sarhoş
çıkmaz körü körüne olan
perde
{s} saçma
(yol) çıkmaz
körleştirmek
sokur
güneş kırıcı
şuursuz
basiretsizlik
{f} gözünü almak, kamaştırmak
{i} çoğ. jaluzi
zilzurna
çıkmaz

Biz çıkmaz bir sokaktayız. - We're in a blind alley.

köreltmek
körelmek
basiretsiz
körletmek
güneşlik

O, güneşlikleri kapattı. - She pulled the blinds down.

O, güneşlikleri kapattı. - She pulled down the blinds.

{i} İng. stor
{s} çıkmaz (sokak)
{s} açmayan (çiçek)
{i} avcıların avlarından
(Tekstil) matlaşmak
{i} bahane
{f} körleştir
{i} stor
abajur
{f} saklamak
{s} görmeyen
{i} alem
{i} jaluzi

Sami jaluzileri açtı. - Sami opened the blinds.

Tom jaluzileri açtı ve manzaraya baktı. - Tom opened the venetian blinds and looked out at the view.

{s} düşüncesiz
sağır

Helen Keller, kör sağır ve dilsizdi. - Helen Keller was blind, deaf and dumb.

O kör sağır ve dilsizdi. - She was blind, deaf, and mute.

{f} hızlı sürmek
{s} gizli
dikkatsiz
kavrayışsız
nedensiz
görmez/anlamaz hale getirmek
amaçsız
görünmez
denetimsiz
{i} pusu
pencere storu
panjur

Pencereleri kilitle ve panjurları kapat. - Lock windows and close blinds.

Tom panjurları kapattı. - Tom closed the venetian blinds.

göz almak
gözsüz
görmez

O onu görmezden geldi. - He turned a blind eye to him.

blindness
{i} körlük

O şeker hastasıdır ve körlükten muzdariptir. - He is diabetic and suffers from blindness.

blindly
körü körüne

Körü körüne patronuna uyma. - Don't obey your boss blindly.

blinds
panjur

Tom'un panjurları kapalı. - Tom's blinds are closed.

Panjurun neden kapalı? - Why are your blinds closed?

blind man's buff
Körebe oyunu
blind trust
Kör fon: Bir kişinin yatırımlarının, parasının nereye yatırıldığı, nasıl değerlendirildiği konusunda hiç bir bilgisi olmaksızın yönetimine ilişkin, aracı bir şirketle yapılan mali bir düzenleme veya anlaşma
blind alley
açmaz
blind alley
çıkmaz

Biz çıkmaz bir sokaktayız. - We're in a blind alley.

blind arcade
(Arkeoloji) körkemer dizisi
blind arch
sağır kemer
blind arch
kör kemer
blind arch
yalancı kemer
blind area
(Bilgisayar,Teknik) gölgeli bölge
blind bend
kör viraj
blind bung
kör tapa
blind cap
kör başlık
blind cap
tapa
blind cap
kör tapa
blind cover
(Mekanik) kör kapak
blind dam
dip savaksız baraj
blind drunk
(Argo) çakırkeyif
blind drunk
kör kütük sarhoş
blind drunk
yüklü
blind drunk
zilzurna sarhoş
blind drunk
dut gibi
blind drunk
(Argo) kafası dumanlı
blind faith
kör inanç
blind firing
(Askeri) kör atış
blind frame
kör kasa
blind grip
perde tutamağı
blind hinge
gizli menteşe
blind inlet
(Tarım) kör methal
blind joint
gizli geçme
blind nail
gizli çivi
blind nut
başlık somunu
blind plug
kör tapa
blind pore
(Gıda) kör gözenek
blind rail
kör ray
blind riser
(Mekanik) kör oluk
blind rivet
gizli perçin
blind rivet
ham perçin
blind scat
görüşü kısıtlı koltuk
blind scat
kör koltuk
blind shaft
(Jeoloji) kör kuyu
blind side
(Dilbilim) bir insanın zayıf tarafı
blind side
(Dilbilim) duyarlı noktası
blind side
(Dilbilim) zaaf
blind side
(Dilbilim) bir kişinin zayıf yönü
blind side
zayıf yön
blind side
zayıf taraf
blind side
(Dilbilim) kişiliğinin zayıf yanı
blind stope
kör stop
blind street
çıkmaz sokak
blind study
kör araştırma
blind tenon
kör delik zıvana dili
blind tenon
kör zıvana
blind test
(Bilgisayar,Teknik) gözü kapalı sınama
blind to
(Dilbilim) görmemek
blind to
(Dilbilim) farkında olmamak
blind to
(Dilbilim) bilmemek
blind to
(Dilbilim) kör olmak
blind worm
(Hayvan Bilim, Zooloji) kör kertenkele
blind zone
(Jeoloji) kör zon
blind alley
çıkmaz sokak
blind alley
sonucu umutsuz iş
blind arcade
sağır sıra kemer
blind archway
körkemer
blind copy
mektup kopyası
blind cultivation
ön çapa
blind date
tanışma randevusu

Bir tanışma randevusunda tanıştık. - We met on a blind date.

Ebeveynlerim tanışma randevusunda tanıştılar. - My parents met on a blind date.

blind date
(kız ve erkek) ilk buluşma/görüşme
blind drain
kuru dren
blind flange
kör flanş
blind floor
kör döşeme
blind flying
kör uçuş
blind flying instrument
kör uçuş aleti
blind flying landing
kör uçuş inişi
blind flying panel
kör uçuş borda levhası
blind gut
körbağırsak
blind hole
kör delik
blind landing equipment
kör iniş techizatı
blind landing system
kör iniş sistemi
blind man's buff
körebe

Körebe oyunu oynayalım. - Let's play a game of blind man's buff.

blind person
kör
blind shaft
dahili kuyu
blind shaft
içkuyu
blind spot
kör nokta

Araba kullanırken, kör noktaya dikkat etmeniz gerekir. - When driving a car, you must pay attention to the blind spot.

blind spot
gözdeki kör çekit
blind valley
kör vadi
blind valley
kör koyak
blind aproach beacon system
kör yaklaşma bikin sistemi
blind date
tanımadığı biriyle çıkma
blind dates
kör tarihleri
blind flange
Kör tapa
blind fold
kör kat
blind folded
kör katlanmış
blind fury
kör öfke
blind gamble
kör bahis
blind impulse
ani ve düşüncesiz içgüdü, davranış
blind leading the blind
kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz
blind man's bluff
körebe
blind out
kör dışarı
blind people
kör insanlar
blind rage
kör öfke
blind referee
Kör insanların kullanımı için tasarlanmış, genellikle siyah-beyaz çizgili bir üst giysi, bir güneş gözlüğü ve bastondan ibaret set
blind spots
kör noktalar
blind-ore
çıkmaz
blind algorithm
gozu kapali algoritma
blind alley
sonu olmayan şey
blind alley
(deyim) sonucu ümitsiz görünen iş
blind alley occupation
yükselme olanağı olmayan iş
blind arcade
(Mimarlık) sağır kemerleme körkemer dizisi
blind arch
(Mimarlık) kör kemer sağır kemer yalancı kemer
blind as a bat
kör

Eğer onu göremediysen bir yarasa gibi kör olmalısın. - You must be blind as a bat if you couldn't see it.

O, bir yarasa kadar kör. - He's as blind as a bat.

blind as a bat
tamamen kör
blind as a bat
{k} kör gibi
blind bombing zone
(Askeri) KÖR BOMBALAMA SAHASI: Hava harekatına imkan vermek maksadıyla tesis edilmiş ve dost kuvvetlerin harekatı veya muhtemel taarruzu ile kayıtlı bulunmayan sınırlanmış (kara, deniz, hava) saha
blind circuit
(Askeri) KÖR DEVRE: Yalnız bir tarafla, bir istikamette muhabere yapabilen devre
blind coal
antrasit
blind date
(deyim) a blind date ( genellikle go on /have/meet on ...) birbirini tanımayan bir erkekele kadının tanışmaları için ayarlanmış randevu
blind date
tanımadan buluşulan kimse
blind date
önceden tanışılmayan biriyle eğlence yeri, lokanta v.b.'ne gitme
blind drain
(Tarım,Teknik) taş dolgu dren
blind drunk
körkütük sarhoş
blind drunk
küfelik
blind drunk
sarhoş
blind entry
(Ticaret) hileli yevmiye maddesi
blind equalizer
gozu kapali denklestirici
blind firing
(Askeri) KÖR ATIŞ: Hedefi görmeden yapılan atış
blind flight
kör uçuş
blind floor
kördöşeme
blind flying
(Askeri) KÖR UÇUŞ: Bir çeşit aletli uçuş. Bu uçuşun, esas aletli uçuştan farkı, sadece karanlık, sis veya bulut yüzünden etrafı görmek mümkün olmadığı zaman yapılmasıdır
blind hole
kördelik
blind in one eye
bir gözü kör
blind in one eye
tek gözü kör
blind love
ihtiraslı aşk
blind man's buff
(isim) körebe
blind spot
(Havacılık) kör saha
blind spot
(Anatomi) (retinada) kör nokta
blind spot
(Anatomi) mariotte lekesi
blind spot
kendi önyargısının insanı anlamaktan engellediği konu
blind spot
(Tıp) Optik sinirlerin retinadan çıktığı nokta, kör nokta
blind spot
(deyim) önyargı ,bilgisizlik gibi nedenlerle birini/bir şeyi anlayamama /kabul edememe ,objektif veya makul düşünememe
blind spot
(Anatomi) kör nokta (retinada)
blind spot
anlaşılmayan nokta
blind stitch
gizli dikiş
blind test
gozu kapali sinama
blind text
gizli bilgi, gizli metin
blind transmission
(Askeri) KÖR GÖNDERME: Alınacağı veya cevap verileceği umulmaksızın haber gönderme
blackout blind
karartma perdesi
unconditional
{s} koşulsuz

Koşulsuz desteğimize sahipsiniz. - You have our unconditional support.

Fadil, Dania'yı koşulsuz olarak sevdi. - Fadil loved Dania unconditionally.

unconditional
{s} şartsız

Şartsız bir aşk, zorlana olmayan aşkdır. - An unconditional love is love without coercion.

Beni kayıtsız şartsız seviyor musun? - Do you love me unconditionally?

blinded
sarhoş
blinding
körleştirerek
blinding
körleştirmek
blinding
(Tıp) körleme
blindly
kör gibi
blindly
körcesine
blindness
anlayışsızlık
blindness
(Tıp) ama
blinds
jaluzi

Tom jaluzileri açtı ve manzaraya baktı. - Tom opened the venetian blinds and looked out at the view.

Jaluzileri açar mısınız lütfen? - Could you please open the blinds?

blinder
alem
İngilizce - İngilizce
unconditional

blind deference.

To make temporarily or permanently blind

Don't wave that pencil in my face - do you want to blind me?.

Any device intended to conceal or hide; as, a duck blind
smallest or slightest in phrases such as

We pulled and pulled, but it didn't make a blind bit of difference.

Failing to see, acknowledge, perceive

The lovers were blind to each other’s faults.

Without seeing; unseeingly
Of an eye, unable to see
An 1800s baseball term meaning no score
Without opening; as, a blind wall
Of a person or animal, unable to see

He was plainly blind, for he tapped before him with a stick, and wore a great green shade over his eyes and nose.

Of a place, having little or no visibility; as, a blind corner
A player who is or was forced to make a bet
A covering for a window to keep out light. The covering may be made of cloth or of narrow slats that can block light or allow it to pass
Closed at one end; having a dead end; as, a blind hole, a blind alley
A forced bet
In three card brag, without looking at the cards dealt
unable to see
Term used in conjunction with load or lot Blind lots are not manifested Usually, when buying "blind" lots/loads you will be given a general idea of contents, but it will not be a guarantee It is common for many large retail stores to sell closeouts "blind" simply because a detailed inventory of contents takes time and ends up costing more per item when purchasing
If something blinds you to the real situation, it prevents you from realizing that it exists or from understanding it properly. He never allowed his love of Australia to blind him to his countrymen's faults
not based on reason or evidence; "blind hatred"; "blind faith"; "unreasoning panic"
A blind is a roll of cloth or paper which you can pull down over a window as a covering. see also Venetian blind see also blinding, blindly, colour-blind
A person shall be deemed to be blind if he/she suffers from either of the following conditions -
disapproval If you say that someone is turning a blind eye to something bad or illegal that is happening, you mean that you think they are pretending not to notice that it is happening so that they will not have to do anything about it. Teachers are turning a blind eye to pupils smoking at school, a report reveals today
something intended to misrepresent the true nature of an activity; "he wasn't sick--it was just a subterfuge"; "the holding company was just a blind"
unable or unwilling to perceive or understand; "blind to a lover's faults"; "blind to the consequences of their actions"
{f} make unable to see; dazzle
Someone who is blind is unable to see because their eyes are damaged. I started helping him run the business when he went blind The blind are people who are blind. He was a teacher of the blind. + blindness blind·ness Early diagnosis and treatment can usually prevent blindness
{i} shade, shutter (over a window); shelter, hiding place (for hunters); something that misleads
{s} unable to see; closed to, impervious to
If you are blind with something such as tears or a bright light, you are unable to see for a short time because of the tears or light. Her mother groped for the back of the chair, her eyes blind with tears. + blindly blind·ly Lettie groped blindly for the glass
– If you are blind on the last day of the year and not itemizing deductions, you are entitled to a higher standard deduction To qualify for this benefit, your must be totally or partly blind If you are partly blind, you must obtain a certified statement from an eye doctor or registered optometrist stating that you: 1) cannot see better than 20/200 in the better eye with glasses or contact lenses, or 2) have a field of vision that is not more than 20 degrees Back to Top
disapproval You can describe someone's beliefs or actions as blind when you think that they seem to take no notice of important facts or behave in an unreasonable way. her blind faith in the wisdom of the Church Lesley yelled at him with blind, hating rage
make dim by comparison or conceal
render unable to see
make blind by putting the eyes out; "The criminals were punished and blinded"
This term refers to the required bets, called the small blind and the big blind used to put money into play The blinds are mandatory bets and rotate around the table
disapproval If you say that someone is blind to a fact or a situation, you mean that they ignore it or are unaware of it, although you think that they should take notice of it or be aware of it. All the time I was blind to your suffering. + blindness blind·ness blindness in government policy to the very existence of the unemployed
adj Possessing eyes that do not see The prophet Isaiah spoke of people having eyes that do not see and ears that do not hear That prophecy has had numerous fulfillments; of chief contemporary relevance is current underinterpretation of Biblical teachings on wealth
Used with respect to a randomized trial, a randomized trial is Blind if the patient is not told which arm of the trial he is on See also Double Blind
If something blinds you, it makes you unable to see, either for a short time or permanently. The sun hit the windscreen, momentarily blinding him
A blind corner is one that you cannot see round because something is blocking your view. He tried to overtake three cars on a blind corner and crashed head-on into a lorry
a condition usually defined as vision that measures at least 20/200 in the best eye with correction or no more than 20 degrees of vision in the best eye with correction; less than 10 percent of the legally blind are totally blind
{n} anything that intercepts the sight, a cover
{v} to darken, stop the sight, cover
{a} distitute of sight, dark, weak, unseen
Abortive; failing to produce flowers or fruit; as, blind buds; blind flowers
"Blindness," for Social Security purposes, means either central visual acuity of 20/200 or less in the better eye with the use of a correcting lens or a limitation in the fields of vision so that the widest diameter of the visual field subtends an angle of 20 degrees or less (tunnel vision)
a hiding place sometimes used by hunters (especially duck hunters); "he waited impatiently in the blind"
A score marked for a team's absent player In many leagues, the bowler's average or the average minus ten pins is used In others, it's a set score, such as 140 for men and 120 for women
not able to see BRAILLE system of writing and printing for blind people BURNING the process of being burned by fire
A forced bet (or partial bet) put in by one or more players before any cards are dealt Typically, blinds are put in by players immediately to the left of the button See also "Live blind "
When used in conjunction with rivets and rivet nuts the term blind refers to the fact that the fastener is installed from one side of the work, "blind" to the opposite side
A hole or shot where you can't see your target
something that keeps things out or hinders sight; "they had just moved in and had not put up blinds yet" a hiding place sometimes used by hunters (especially duck hunters); "he waited impatiently in the blind" people who have severe visual impairments; "he spent hours reading to the blind" make dim by comparison or conceal make blind by putting the eyes out; "The criminals were punished and blinded" render unable to see unable or unwilling to perceive or understand; "blind to a lover's faults"; "blind to the consequences of their actions" not based on reason or evidence; "blind hatred"; "blind faith"; "unreasoning panic
people who have severe visual impairments; "he spent hours reading to the blind"
not based on reason or evidence; "blind hatred"; "blind faith"; "unreasoning panic
a hinged screen or shutter for a window; a blinder for a horse
Unable to see A blind character suffers a 50% miss chance in combat (as all opponents are considered to have full concealment), loses any positive Dexterity modifier to AC, moves at half speed, and suffers a –4 penalty on Search checks and on most Strength- and Dexterity-based skill checks Any skill check (such as Spot) that relies on vision automatically fails Opponents of a blind character gain a +2 bonus to their attack rolls, since they are effectively invisible Characters who have been blind from birth or childhood may grow accustomed to these drawbacks and even learn to overcome some of them (DM’s discretion)
Having central visual acuity of 20/200 or less in the better eye after correction, or visual acuity of more than 20/200 if there is a field defect in which the widest diameter of the visual field subtends an angle distance no greater than 20 degrees
Unintelligible, or not easily intelligible; as, a blind passage in a book; illegible; as, blind writing
Undiscerning; undiscriminating; inconsiderate
Something to hinder sight or keep out light; a screen; a cover; esp
When a rider spins and lands in rotation that he's completely "blind" to the wake or boat The rider can't see or orientate his landing It's blind - a blind 360 would be spinning blind to the boat Tantrum to blind would be a completely "blind" landing
A halting place
To cover with a thin coating of sand and fine gravel; as a road newly paved, in order that the joints between the stones may be filled
something that keeps things out or hinders sight; "they had just moved in and had not put up blinds yet"
make dim by comparison or conceal make blind by putting the eyes out; "The criminals were punished and blinded"
Involved; intricate; not easily followed or traced
impressed mark, lettering or decoration without any ink or other colouring Blind stamped cloth usually means some sort of decoration stamped into the boards, blind stamped owner's mark is usually on ffep, half title or title, etc
Having such a state or condition as a thing would have to a person who is blind; not well marked or easily discernible; hidden; unseen; concealed; as, a blind path; a blind ditch
Blind Freddy
Imaginary incapacitated person. Used as a standard or archetype of incapacity, in the sense that if Blind Freddy can see or know something then it must be obvious

1996: Blind Freddy can see where this will lead.— David Lewis, Australasian Journal of Philosophy 74: 4.

blind alleys
plural form of blind alley
blind as a bat
Nearly totally blind, having a very poor sense of vision
blind carbon copy
A copy of an email message that is sent to a person (often one of many) other than the primary recipient without the express knowledge of the other recipients
blind curve
A dangerous curve on a roadway in which drivers cannot see approaching traffic
blind date
A romantic meeting between two people who have never met before
blind dates
plural form of blind date
blind drunk
So intoxicated as to appear to have difficulty seeing
blind gut
The caecum of the intestines
blind hole
A hole that does not extend completely through the wall; a dead end hole
blind holes
plural form of blind hole
blind item
A news story in which the identities of the persons involved are not revealed
blind items
plural form of blind item
blind leading the blind
Situation where an unqualified person is attempting to train others in a task

Grandma teaching you to drive is like the blind leading the blind.

blind man's bluff
A game where one person is blindfolded and tries to touch the other players
blind man's buff
A game where one person is blindfolded and tries to touch the other players
blind map
A map with political boundaries and major geographical features shown, but without names. Sometimes used for testing or training purposes
blind nailing
the use of nails that are not exposed to the weather
blind pig
A police officer who has been bribed to ignore illegal activities
blind pig
a blind tiger or speakeasy
blind pigs
plural form of blind pig
blind pool
Collective investment (such as a company or syndicate) where the investors have little or no idea what is being done

A Manhattan-based lawyer who is an expert in blind pool stock issues--those with a prospectus that says we don't know what we'll do with your money--notes that one of the better tactics is pinpointing specific groups for the sales pitch.

blind pools
plural form of blind pool
blind spot
An inability to recognize a fact or think clearly about a certain topic, especially because of a prejudice

He loves her so much that he has a blind spot when it comes to her faults.

blind spot
A location where radio reception and/or transmission is significantly poorer than in surrounding locations
blind spot
The place where the optic nerve attaches to the retina, and so where the retina cannot detect light
blind spot
In driving, the part of the road that cannot be seen in the rear-view mirror

When he changed lanes, he sideswiped a car that was in his blind spot.

blind spots
plural form of blind spot
blind thrust fault
A type of thrust fault, which does not appear on the surface, being completely hidden underneath ductile surface rock layers
blind tiger
A drug joint, where illegal sale of intoxicant drugs happens
blind tiger
A speakeasy
blind tooling
A bookbinding technique in which decorations to the cover of a book are made by making impressions into the surface with a variety of heated tools
blind date
An arranged meeting for two people who have never met each other before, in order to try to start a romantic relationship
blind man's bluff
Blind man's buff or blind man's bluff is a children's game, a variant of tag. The traditional name of the game is "blind man's buff", wherein the word buff is used in its older sense of a small push. The game later also became known as "blind man's bluff"; it is possible that this name is a linguistic corruption
blind man's buff
Blind man's buff or blind man's bluff is a children's game, a variant of tag. The traditional name of the game is "blind man's buff", wherein the word buff is used in its older sense of a small push. The game later also became known as "blind man's bluff"; it is possible that this name is a linguistic corruption
blind trust
A trust in which the fiduciaries, namely the trustees or those who have been given power of attorney, have full discretion over the assets, and the trust beneficiaries have no knowledge of the holdings of the trust and no right to intervene in their handling
blind leading the blind
(deyim) uninformed and incompetent people leading others who are similarly incapable
blind leading the blind
the person in charge of the situation knows no more about it than those whom he is leading
blind man's bluff
(Oyunlar) Blind man's bluff or Blind man's buff is a children's game played in a spacious enclosed area, such as a large room, in which one player, designated as It, is either blindfolded or closes his or her eyes. The It player gropes around blindly and attempts to touch the other players without being able to see them, while the other players scatter and try to avoid and hide from the It player, sometimes teasing him/her to make him/her change direction. The game is a variant of tag
blind man's buff
(Oyunlar) Blind man's bluff or Blind man's buff is a children's game played in a spacious enclosed area, such as a large room, in which one player, designated as It, is either blindfolded or closes his or her eyes. The It player gropes around blindly and attempts to touch the other players without being able to see them, while the other players scatter and try to avoid and hide from the It player, sometimes teasing him/her to make him/her change direction. The game is a variant of tag
blind referee
Blind Referee, is a textile costume set that consists of a knit polyester top, a pair of sunglasses and a walking stick, with the top imparting the essential character
blind referee
Bir konunun değerlendirilmesinde, -özellikle bilimsel araştırma ve makalelerin- adı geçenlerin kim olduklarını bilmeden, tarafsızca yorum ve değerlendirme yapan kişi
blind referee
A blind referee is one who does not know the researcher's identity when reviewing an article
Blind Courtesy Copy
copy of a document given as a courtesy to a third party without the primary receiver's knowledge, BCC
blind ad
Advertisement where in the identity of the advertiser is concealed via use of a P O Box Number
blind ad
A job posting in which the employer is not named Interested applicants forward resumes to post office boxes and are therefore unable to contact the employer directly
blind ad
An advertisement that does not include the name and address of the person placing the ad, only a phone number or post office box address Licensed brokers are generally prohibited by state license laws from using blind ads
blind ad
An advertisement that does not reveal who placed it (may not be legal for licensed brokers)
blind ad
an advertisement for real property by a licensed real estate agent in which agent fails to disclose her or his licensed status in the ad Blind advertising is illegal and grounds for disciplinary action from the MN dept of Commerce
blind ad
An advertisement that does not include the name, phone number, or address of the person placing the ad
blind alley
a street with only one way in or out
blind alley
dead end, path without a way out
blind alley
(figurative) a course of action that is unproductive and offers no hope of improvement; "all the clues led the police into blind alleys"; "so far every road that we've been down has turned out to be a blind alley"
blind alley
If you describe a situation as a blind alley, you mean that progress is not possible or that the situation can have no useful results. The Internet has proved a blind alley for many firms. = dead end
blind arcade
decorative archway built onto a wall but having no actual opening (Architecture)
blind as a bat
extremely short-sighted
blind as a mole
blind as a bat, extremely short-sighted
blind copy
{i} copy of a document or letter given to a third party without the primary receiver's knowledge, copy of a document or letter given to a third party the original of which bears no proof that the copy was given or sent to a third party
blind corner
a street corner that you cannot see around as you are driving
blind count
(Ticaret) A physical inventory or cycle count in which the count tag or sheet contains item and location information but does not include the book (calculated) inventory as of the time of count
blind curve
a curve or bend in the road that you cannot see around as you are driving
blind date
date between two people who have never met
blind date
a participant in a blind date (someone you meet for the first time when you have a date with them)
blind date
A blind date is an arrangement made for you to spend a romantic evening with someone you have never met before. an arranged meeting between a man and woman who have not met each other before
blind date
a date with a stranger; "she never goes on blind dates"
blind drunk
totally drunk
blind drunk
besotted: very drunk
blind faith
unquestioning belief, belief that does not need a reason
blind fate
destiny which one does not know of
blind fish
Any of various species of sightless fishes, among them several unrelated cave-dwelling species. Blind cave fishes are pale and small, growing to about 4 in. (10 cm) long, and are found in dark limestone caves of the U.S. All have small but nonfunctional eyes and tactile organs that are sensitive to touch, allowing the fish to feel what it cannot see. Other cave-dwelling fishes tending toward blindness are found in Cuba, Mexico's Yucatán, South America, and Africa
blind flying
using only instruments for flying an aircraft because you cannot see through clouds or mists etc
blind flying
flying of an aircraft solely by means of a control panel and unaided by vision of the ground or sky
blind fury
rage that is so strong one does not notice other things
blind gut
cecum, part of the intestines
blind in one eye
sightless in only one eye
blind man's buff
a children's game in which one player whose eyes are covered tries to catch the others
blind man's buff
{i} "catch me" (children's game)
blind obedience
total submission; condition of being obedient without question
blind person
a person with a visual handicap severe enough to leave them unemployable
blind pool
A start-up company that sells stock in a public offering without specifying how the investors' money will be spent
blind reader
A post-office clerk whose duty is to decipher obscure addresses
blind side
The side opposite the side the player is looking towards
blind side
side which is unprotected
blind side
the side on which your vision is limited or obstructed
blind side
The side away from which a player is looking
blind snake
wormlike burrowing snake of warm regions having vestigial eyes
blind spot
An area where radio reception is weak or nonexistent
blind spot
Areas around a commercial vehicle that are not visible to the driver either through the windshield, side windows or mirrors
blind spot
The area in the visual field that corresponds to the area where the optic nerve leaves the eye Objects in this area are not seen
blind spot
If you say that someone has a blind spot about something, you mean that they seem to be unable to understand it or to see how important it is. The prime minister has a blind spot on ethical issues When I was single I never worried about money -- it was a bit of a blind spot
blind spot
1 A small area of the retina where the optic nerve enters the eye, this type of blind spot occurs normally in all eyes Also called optic disk 2 Any gap in the visual field corresponding to an area of the retina where no visual cells are present; this type of blind spot is associated with eye disease
blind spot
the point where the optic nerve enters the retina; not sensitive to light
blind spot
A blind spot is an area in your range of vision that you cannot see properly but which you really should be able to see. For example, when you are driving a car, the area just behind your shoulders is often a blind spot
blind spot
the point where the optic nerve enters the retina; not sensitive to light a subject about which you are ignorant or prejudiced and fail to exercise good judgment; "golf is one of his blind spots and he's proud of it
blind spot
The area of the eye where the optic nerve is attached
blind spot
The spot where the optic nerve attaches to the retina; it contains no rods or cones (p 113)
blind spot
A naturally occurring area in the field of vision devoid of sensory information Acts as an adaptive mechanism for avoiding double vision
blind spot
small area in the visual field corresponding to the retina's optic disk or optic nerve head (where the optic nerve emerges), where no photoreceptors are present and where there is no sensitivity to light; not noticed with both eyes open because the part of the visual field containing the blind spot of one eye is overlapped by a light-sensitive area in the other eye
blind spot
an area of no vision in the outer periphery caused by the location of the ONH (optic nerve hypoplasia), which does not contain photoreceptors Also, an area of no vision as a result of degenerated photoreceptor cells
blind spot
An insensitive area of the retina where the nerve fibers from the ganglion cells join to form the optic nerve
blind spot
a subject about which you are ignorant or prejudiced and fail to exercise good judgment; "golf is one of his blind spots and he's proud of it"
blind spot
(1) A small area of the retina where the optic nerve enters the eye; occurs normally in all eyes (2) Any gap in the visual field corresponding to an area of the retina where no visual cells are present
blind spot
(s) - damage to the retina , either from glaucoma or some other disease process, can cause reduced function which shows up as a "blind spot" in visual field tests
blind spot
area in the retina of the eye which is not sensitive to light; area which is outside of one's field of vision
blind stitching
stitching that is not easily seen or noticed
blind tiger
A place where alcoholic beverages are sold illegally; a speakeasy. Also called blind pig
blind transfer
Passing a call without notifying the recipient Also known as unsupervised transfer or cold transfer
blind transfer
Someone transfers a call to someone else without telling the person who is calling
blind trust
a trust that enables a person to avoid possible conflict of interest by transferring assets to a fiduciary; the person establishing the trust gives up the right to information about the assets
blind trust
A blind trust is a financial arrangement in which someone's investments are managed without the person knowing where the money is invested. Blind trusts are used especially by people such as members of parliament, so that they cannot be accused of using their position to make money unfairly. His shares were placed in a blind trust when he became a government minister. A financial arrangement in which a person, such as a high-ranking elected official, avoids possible conflict of interest by relegating his or her financial affairs to a fiduciary who has sole discretion as to their management. The person choosing the trust also gives up the right to information regarding the status of the assets
I am blind
Alternative form of I'm blind
I see, said the blind man
Said to express confusion
I'm blind
Indicates that the speaker suffers from blindness
Texas blind snake
A blind snake, Leptotyphlops dulcis, from southwestern North America
Venetian blind
A blind consisting of overlapping horizontal, flat slats, usually made of metal, vinyl or wood, that can be tilted so as to let in more or less light
big blind
The player forced to pay such a bet
big blind
The larger of the forced bets, usually equivalent to the minimum bet
blinder
A screen attached to a horse's bridle preventing it from being able to see things to its side
blinder
a bag or cloth put over the head of a difficult horse while it is being handled or mounted
blinder
Comparative form of blind: more blind
blinding
The act of causing blindness
blinding
A thin coat of sand or gravel used to fill holes in a new road surface
blinding
To an extreme degree; blindingly
blinding
A thin sprinkling of sand or chippings laid on a newly tarred surface
blinding
Very bright (as if to cause blindness)
blindingly
extremely

It is blindingly obvious that we need more serious contributors.

blindly
Without consideration or question

The mediocre mind is incapable of understanding the man who refuses to bow blindly to conventional prejudices and chooses instead to express his opinions courageously and honestly.

blindly
In a blind manner; without sight; sightlessly
blindness
concealment
blindness
Want of intellectual or moral discernment; mental darkness; ignorance, heedlessness
blinds
plural form of blind
blinds
window coverings, especially vertical blinds, wood blinds, roller blinds, pleated blinds
blinds
Third-person singular simple present indicative form of blind
color blind
Of a person who hold no prejudice based on skin color, or of a process which precludes racial prejudice
color blind
Of a person or animal, unable to distinguish between two or more primary colors (usually red and green)
color-blind
Of a person or animal, unable to distinguish between two or more primary colors (usually red and green)
color-blind
Of a person who hold no prejudice based on skin color, or of a process which precludes racial prejudice
colour blind
Of a person or animal, unable to distinguish between two or more primary colours (usually red and green)
colour blind
Of a person who hold no prejudice based on skin colour, or of a process which precludes racial prejudice
colour-blind
Of a person or animal, unable to distinguish between two or more primary colours (usually red and green)
colour-blind
Of a person who hold no prejudice based on skin colour, or of a process which precludes racial prejudice
day-blind
Unable to see clearly in bright light; hemeralopic
double-blind
Describing an experiment (usually medical) in which the identity of those repeating different treatments is kept secret from both the subjects and the administrators until the outcome of the experiment is known
double-blind tests
plural form of double-blind test
eff and blind
To swear, to use swearwords

I can't stand the way he's always effing and blinding.

gender-blind
Having the quality of ignoring gender, usually refering to organizations (such as universities) that accept and/or house people together without discriminating on the basis of gender
green-blind
Unable to see the colour green because of an inability of the retinae to respond to that light of that colour
in the land of the blind, the one-eyed man is king
Among others with a disadvantage or disability, the one with the mildest disadvantage or disability is regarded as the greatest
in the land of the blind, the one-eyed man is king
Even someone without much talent or ability is considered special by those with no talent or ability at all
love is blind
A person who is in love can see no faults or imperfections in the person who is loved
blind