bilerek

listen to the pronunciation of bilerek
Türkisch - Englisch
on purpose

Jack broke his mother's valuable vase, but he didn't do it on purpose, so she wasn't angry. - Jack annesinin değerli bir vazosunu kırdı, ama bilerek yapmadı, bu yüzden o kızmadı.

Do you think he made that mistake on purpose? - Onun bu hatayı bilerek yaptığını mı düşünüyorsun?

savvying
knowing

No one is born knowing everything. - Hiç kimse her şeyi bilerek doğmaz.

We aren't born knowing everything. - Her şeyi bilerek doğmuyoruz.

wittingly
designedly
studious
purposively
deliberately

He deliberately exposed her to danger. - Bilerek onu tehlikeye maruz bıraktı.

Tom deliberately broke the window. - Tom bilerek pencereyi kırdı.

purposely

I purposely didn't do that. - Ben onu bilerek yapmadım.

Tom purposely left the last page blank. - Tom bilerek son sayfayı boş bıraktı.

witting
premeditatedly
scienter
purposely, knowingly, deliberately, on purpose
intentionally

Yes, I did this intentionally. - Evet, bunu bilerek yaptım.

Tom intentionally left the last page blank. - Tom bilerek son sayfayı boş bıraktı.

knowingly

Tom nodded knowingly. - Tom bilerek başını salladı.

kenning
bilerek yapılan
wilful
bilerek adam öldürme
(Kanun) voluntary man slaughter
bilerek ana pozitif
(Sinema) composite master positive
bilerek saklanan silah
(Askeri) concealed weapon
bilerek suç işleme
(Kanun) scienter
bilerek zarar verme
intentional harm
bilerek çoğaltım negatifi
(Sinema) composite dupe negative
bil
know

Although Go is probably the most popular Japanese game in my country, at most only a few university students know it. - Go büyük ihtimalle benim ülkemdeki en popüler Japon oyunu olsa da o bile bazı üniversite öğrencileri dışında pek bilinmiyor.

Do you know where your father went? - Babanın nereye gittiğini biliyor musun?

bil
{f} kenning
bil
{f} known

The firm is known for its high-quality products. - Firma, yüksek kaliteli ürünleriyle bilinmektedir.

His name is known to everyone in this town. - Onun adı bu kasabada herkesçe bilinmektedir.

bil
{f} ken

Ken talks as if he knew everything. - Ken her şeyi biliyormuş gibi konuşur.

Ken can play the violin, not to mention the guitar. - Ken keman çalabilir, gitardan bahsetmeye bile gerek yok.

bil
{f} knowing

Tom accused Mary of not knowing how to love or how to accept someone's love. - Tom Mary'yi sevmeyi ya da birinin aşkını kabul etmeyi bilmemekle suçladı.

She got married without her parents knowing it. - O, anne ve babasının bilgisi olmadan evlendi.

bil
knew

They knew they must fight together to defeat the common enemy. - Ortak düşmanı yenmek için birlikte dövüşmek zorunda olduklarını biliyorlardı.

Everybody knew she could speak English well. - Onun iyi İngilizce konuşabildiğini herkes biliyordu.

bil
cognize
Englisch - Englisch

Definition von bilerek im Englisch Englisch wörterbuch

bil
Basic Insulation Level; a reference insulation level expressed as the impulse crest voltage of the nominal 1 2 X 50 microsecond wave This is a measure of the ability of the insulation to withstand very high voltage surges
bil
band interleaved by line A form of data storage in which each record in the file contains a scan line (row) of data for one band All bands of data for a given line are stored consecutively within the file
bil
Basic Insulation Level is a measure of the ability of the insulation system to withstand very high voltage surges For example, a 600 volt class transformer has a 10 KV BIL rating
bil
Bilimportorenes Landsforening Norwegian Vehicle Importers Association (OICA member) [Norway]
bil
Acronym for band interleaved by line A method of storing data
bil
-Basic Insulation Level
bil
Band Interleaved by Line An image file format linked with satellite derived imagery
bil
The basic impulse level or basic insulation level To meet a given BIL rating a bushing must be able to withstand a simulated lightning wave that has a wave shape of 1 2 by 50 microseconds and in both positive and negative polarities The wave reaches its peak in 1 2 microseconds and decays to ½ of the peak value in 50 microseconds BIL ratings are expressed in KV (kilovolts)
bil
Band Interleaved by Line A common raster file format and remote sensing standard
bil
Band Interleaved by Line A format for data storage See Chapter 5
bil
Basic Insulation Level A measure of the ability of the insulation system to withstand very high voltage surges For example, a 600 volt class transformer has a 10 KV BIL rating
Türkisch - Türkisch
İsteyerek, kasten
bilgili
bilerek
Favoriten