bilgili

listen to the pronunciation of bilgili
Türkçe - İngilizce
informed

He is a well informed person. - O, bilgili bir insandır.

Tom has always kept me informed. - Tom her zaman beni bilgili tuttu.

learned

The learned are apt to despise the ignorant. - Bilgili insanlar cahil insanları küçümseme eğilimindedir.

It's marvellous to listen to a learned person. - Bilgili bir kişiyi dinlemek harika.

wise

No one can be more wise than destiny. - Kimse kaderden daha bilgili olamaz.

The old man is wise and knows many things about life. - Yaşlı adam hayat hakkında birçok konuda deneyimli ve bilgili.

knowledgeable

Tom is quite knowledgeable about modern popular music. - Tom modern popüler müzik hakkında oldukça bilgili.

Tom certainly is knowledgeable. - Tom kesinlikle bilgili.

knowing
erudite
sophisticated

Tom said I looked sophisticated. - Tom bilgili göründüğümü söyledi.

Tom is more intelligent and sophisticated than most boys his age. - Tom onun yaşındaki birçok erkek çocuğundan daha zeki ve bilgili.

read

He is well read in English literature. - İngiliz edebiyatında çok bilgilidir.

well-read
sapiential
well-versed
enlightened
experience

He has knowledge and experience as well. - O bilgili ve de deneyimli.

well-educated
literate
learnt
lettered
thoroughbred
deeply read
well informed

He is a well informed person. - O, bilgili bir insandır.

versed

I'm also very well versed in the movies. - Ben de filmler konusunda bilgiliyim.

well-informed, informed, learned, knowledgeable
scholarly
well-informed; learned
farout
far-out
profound
hot
knowledgeably
sciential
bilgi
information

If you sign up to Facebook, your information will be sent to intelligence agencies. - Facebook'a üye olursanız, bilgileriniz istihbarat örgütlerine gönderilecektir.

I want specific information. - Özellikli bilgi istiyorum.

bilgi
{i} knowledge

Traveling makes people knowledgeable. - Seyahat, insanları bilgili yapar.

I was impressed by the general knowledge of Japanese students. - Japon öğrencilerinin genel kültür bilgisinden etkilendim.

bilgi
{i} data

They conducted the following experiment to collect the data. - Bilgi toplamak için aşağıdaki deneyi yaptı.

We examined the following magazines to collect the data. - Bilgi toplamak için aşağıdaki dergileri inceledik.

bilgili olmak
be knowledgeable about
bilgili kişi
(Argo) egghead
bilgili (bir konuda)
at home in
bilgili bir biçimde
savvily
bilgili bir şekilde
knowledgeably
bilgili bir şekilde
informedly
bilgili bir şekilde
sophisticatedly
bilgili bir şekilde
learnedly
bilgili kimse
man of learning
bilgili kimse
wise person
bilgili kimse
sophisticate
bilgi
know-how
bilgi
instruction

A computer program is a list of instructions that tell the computer what to do. - Bir bilgisayar programı bilgisayara ne yapacağını söyleyen bir talimatlar listesidir.

I have attached instructions on how to use FTP to access our files. - Dosyalarımıza giriş için FTP'nin nasıl kullanılacağına dair bilgileri ekledim.

bilgi
advice

She gave me advice as well as information. - O, bilginin yanı sıra bana tavsiye verdi.

The more information you give me, the better the advice I can provide you. - Bana ne kadar fazla bilgi verirseniz size o kadar daha iyi tavsiye verebilirim.

bilgi
(Bilgisayar) cc
bilgi
(Argo) drum
bilgi
understanding
bilgi
(Bilgisayar) help

If you need any help, let me know. - Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa, beni bilgilendirin.

This information may help you find a cure. - Bu bilgi bir şifa bulmana yardımcı olabilir.

bilgi
science

The lesson is science. - Dersimiz fen bilgisi.

Mrs. Jones is teaching computer science. - Bayan Jones, bilgisayar bilimleri öğretiyor.

bilgi
(Bilgisayar) more info

Congress asked for more information. - Kongre daha fazla bilgi istedi.

Please send us more information. - Lütfen bize daha fazla bilgi gönderin.

bilgi
(Bilgisayar) quote
bilgi
enlightenment
bilgi
learned

The learned are apt to despise the ignorant. - Bilgili insanlar cahil insanları küçümseme eğilimindedir.

We learned as much as possible about their culture before visiting them. - Onları ziyaret etmeden önce, kültürleri hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgi sahibi olduk.

bilgi
(Bilgisayar) informative

This is a very informative article. - Bu çok bilgilendirici bir yazı.

bilgi
(Bilgisayar) informational
bilgi
news

You want more information about our activities? Subscribe to our newsletter. - Bizim faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi ister misiniz? Bültenimize abone olun.

Electronic news media is our primary source of information. - Elektronik haber medya temel bilgi kaynağımızdır.

bilgi
letter

He could get the information by reading the letter. - Mektubu okuyarak bilgi alabilir.

He was able to get the information by reading the letter. - Mektubu okuyarak bilgi edinebildi.

bilgi
aviso
bilgi
input
bilgi
cognisance
bilgi
(Bilgisayar) prompt
bilgi
(Felsefe) cognition
engin bilgili
erudite
bilgi
lore
bilgi
word

I don't think that's a real word. - Bunun gerçek bir bilgi olduğunu sanmıyorum.

Is there any word on Tom's condition? - Tom'un durumu hakkında bir bilgi var mı?

bilgi
report

The suspect reportedly stole computers. - Söylendiğine göre sanık bilgisayarları çalmış.

I'd like to add some information to my report. - Raporuma bazı bilgiler eklemek istiyorum.

bilgi
fact

Write down the facts needed to convince other people. - Başka insanları ikna etmek için gerekli olan bilgileri yazın.

That factory is for the manufacture of computers. - O fabrika, bilgisayar üretimi içindir.

bilgi
reprint
bilgi
steer

That car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition. - O araba satıcısı bu kullanılmış Toyota'nın iyi durumda olduğunu söylediğinde bana yanlış bilgi vermiş.

bilgi
snippet
bilgi
cognizance
bilgi
{i} notice

I'll have to take that question on notice. - Bu soruyu gerekli bilgiyi edindikten sonra yanıtlayacağım.

bilgi
ınformation
bilgi
information on
bilgi
knowledge of

Mrs Cockburn concealed her name lest the knowledge of her sex and youth should produce a prejudice against her work. - Gençlik ve cinsiyetiyle ilgili bilgi işine karşı bir ön yargıya sebep olmasın diye Bayan Cockburn adını gizledi.

I don't have much knowledge of physics. - Fizik hakkında çok fazla bilgim yok.

bilgi
{i} dope
bilgi
{i} instructions

I have attached instructions on how to use FTP to access our files. - Dosyalarımıza giriş için FTP'nin nasıl kullanılacağına dair bilgileri ekledim.

A computer program is a list of instructions that tell the computer what to do. - Bir bilgisayar programı bilgisayara ne yapacağını söyleyen bir talimatlar listesidir.

bilgi
inside dope
bilgi
{i} griff
bilgi
{i} acquaintance

I have a nodding acquaintance with him. - Onunla ilgili çok az bilgim var.

bilgi
info

Did you inform your teacher of this? - Bununla ilgili öğretmenini bilgilendirdin mi?

The social worker was asked to follow up the information about the Stevenson family. - Sosyal görevliden Stevenson ailesi hakkındaki bilgiyi takip etmesi istedi.

bilgi
conveyance
bilgi
gen

You broke the computer. Nice going, genius. - Bilgisayarı bozdun. Aferin, dahi.

I was impressed by the general knowledge of Japanese students. - Japon öğrencilerinin genel kültür bilgisinden etkilendim.

bilgi
savvy
bilgi
intelligence

Intelligence and knowledge are two very different things. - Zeka ve bilgi iki çok farklı şeydir.

Intelligence and knowledge are two independent things. - Zeka ve bilgi iki ayrı şeydir.

bilgi
griffin
bilgi
gleanings
bilgi
knowledge, learning; information
bilgi
learning

The hardest part of learning a language is knowing the vocabulary by heart. - Dil öğrenmenin en zor kısmı kelime bilgisini ezberlemektir.

Learning and cherishing data are not just the domain of Jewish people. - Bilgiye değer verip öğrenmek Yahudilerin tekelinde değildir.

bilgi
information; data
bilgi
line
bilgi
knowhow
bilgi
know how

I don't know how to operate this computer. - Bu bilgisayarı nasıl çalıştıracağımı bilmiyorum.

Do you know how to use a personal computer? - Kişisel bir bilgisayarı nasıl kullanacağınızı biliyor musunuz?

bilgi
info , information
çok bilgili
well informed
çok bilgili
deep read
çok bilgili kimse
polymath
Türkçe - Türkçe
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
Bilerek: "Her konuda rahat, bilgili konuşurdu kalemi."- Y. Z. Ortaç
Bilerek
Bilgi sahibi olan, malumatlı, haberli: "Ama, iyiler, bilgililer, yetenekliler nerede idi?"- T. Buğra
malûmatlı
danişment
malümatlı
Bilgi
malûmat

Yeterince malumatımız yok. - Yeterli bilgimiz yok.

Bilgi
malümat
Bilgi
haber
bilgi
Bilim
bilgi
İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malûmat, vukuf
bilgi
Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malûmat, vukuf
bilgi
Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam
bilgi
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
bilgi
Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat
bilgi
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malumat. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf
bilgili