testiness

listen to the pronunciation of testiness
Türkçe - Türkçe

testiness teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Testi
(Osmanlı Dönemi) KATİN
Testi
kanata
testi
Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak, cam, metal vb. maddelerden yapılan kap
testi
Topraktan yapılan su kabı
testi
Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak, cam, metal vb. maddelerden yapılan su kab: "Kamış duvarlı yığın yığın evler, tüten dumanlar, başlarında testilerle sudan dönen kızlar gördük."- R. H. Karay
testi
Bir testinin alabileceği miktarda olan
testi
Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
İngilizce - İngilizce
{n} peevishness, moroseness
{i} anger, irritability, nervousness
The property of being testy
feeling easily irritated
The quality or state of being testy; fretfulness; petulance
testy
marked by impatience or ill humor

He made testy remarks.

testy
{a} peevish, cross, fretful, sour, morose
testy
Fretful; peevish; petulant; easily irritated
testy
easily irritated or annoyed; "an incorrigibly fractious young man"; "not the least nettlesome of his countrymen"
testy
If you describe someone as testy, you mean that they easily become impatient or angry. Ben's getting a little testy in his old age. + testily tes·ti·ly He reacted testily to reports that he'd opposed military involvement. impatient and easily annoyed = irritable (testif , from teste )
testy
{s} angry, enraged, short-tempered, irritable
testy
easily annoyed, irritable
testy
marked by impatience or ill humor (e.g. testy remarks)
Türkçe - İngilizce

testiness teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

testi
(Gıda) earthenware water jug
testi
crock
testi
cruse
testi
pitcher
testi
jug
testi
challenge test
testi
jug, pitcher, crock
testi
pot