be linked

listen to the pronunciation of be linked
İngilizce - Türkçe
bağlanabilir
bağlı olmak
bağlantılı olmak
linked
(Bilgisayar) bağlandı

Tom bloğundan benim siteme bağlandı. - Tom linked to my website from his blog.

linked
(Bilgisayar) bağlanan
linked
halkalı
linked
(Bilgisayar) bağlı

Nişasta bozulması bir Sirkadyen saate bağlıdır. - Starch degradation is linked to a Circadian clock.

Artık Tatoeba kullanıcılarının, herhangi bir çeviriye bağlı olmamaları şartıyla kendi cümlelerini silme olanağı var. - Now Tatoeba users have the opportunity to delete their own sentences, provided they are not linked to any translations.

linked
(Bilgisayar) bağlantılı

ABD'de ülke çapındaki bir ankete göre Müslümanların terörle bağlantılı olduğu yaygın bir inançtır. - It is a prevalent belief, according to a nationwide poll in the United States, that Muslims are linked with terrorism.

Olaylar yakından bağlantılı idi. - The events were closely linked.

linked
bağlanmış
linked
{f} bağla

Kalplerimiz bağlantılıydı. - Our hearts are linked.

Tom bloğundan benim siteme bağlandı. - Tom linked to my website from his blog.

linked
{f} bağla: adj.bağlı
linked
{s} tabi
linked
{f} bağla: adj.bağlanmış
linked
{s} bağımlı
linked
değgin
be linked

  Türkçe nasıl söylenir

  bi lîngkt

  Telaffuz

  /bē ˈləɴɢkt/ /biː ˈlɪŋkt/

  Videolar

  ... superhighway with Game Boys, Arduino-linked fart machines, and the dodgy voyeur cams sold ...
  ... two switches are linked to these super-bright audience lights left and right. And Anand ...

  Günün kelimesi

  piedmont