connected by a link, as railway cars or trailer trucks

listen to the pronunciation of connected by a link, as railway cars or trailer trucks
İngilizce - Türkçe

connected by a link, as railway cars or trailer trucks teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

coupled
birleşmiş
coupled
birleştirilmiş
coupled
bağlı
joined
(Askeri) birleştirilen
joined
(Askeri) birleşen
joined
(Askeri) katılan
joined
(Askeri) katılmış

Partiye katılmış olmayı umuyordum. - I hoped to have joined the party.

Geçen yaz, sonunda on iki yıl önce katılmış olduğum firmadan ayrıldım. - Last summer, I finally left the firm that I had joined twelve years before.

linked
(Bilgisayar) bağlı

Artık Tatoeba kullanıcılarının, herhangi bir çeviriye bağlı olmamaları şartıyla kendi cümlelerini silme olanağı var. - Now Tatoeba users have the opportunity to delete their own sentences, provided they are not linked to any translations.

Sanık yargıç ile romantik olarak bağlıydı. - The defendant was romantically linked with the judge.

coupled
akuple
joined
{f} birleştir
linked
{f} bağla

ABD'de ülke çapındaki bir ankete göre Müslümanların terörle bağlantılı olduğu yaygın bir inançtır. - It is a prevalent belief, according to a nationwide poll in the United States, that Muslims are linked with terrorism.

Olaylar yakından bağlantılı idi. - The events were closely linked.

coupled
birleştir(mek)
joined
birleşmiş
coupled
{s} çiftleşmiş
coupled
birleştir
coupled
(sıfat) çiftleşmiş
joined
(Askeri) BİRLEŞTİRİLMİŞ, BİRLEŞTİRİLEN, BİRLEŞEN, KATILMIŞ, KATILAN: Bak. "combined"
linked
{s} bağımlı
linked
{f} bağla: adj.bağlanmış
İngilizce - İngilizce
coupled
joined
linked
connected by a link, as railway cars or trailer trucks