değgin

listen to the pronunciation of değgin
Türkçe - İngilizce
Türkçe - Türkçe
İlişkin, üstüne ait, dair, müteallik
değgin