having links (between modules, records etc)

listen to the pronunciation of having links (between modules, records etc)
İngilizce - Türkçe

having links (between modules, records etc) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

linked
(Bilgisayar) bağlı

Artık Tatoeba kullanıcılarının, herhangi bir çeviriye bağlı olmamaları şartıyla kendi cümlelerini silme olanağı var. - Now Tatoeba users have the opportunity to delete their own sentences, provided they are not linked to any translations.

Nişasta bozulması bir Sirkadyen saate bağlıdır. - Starch degradation is linked to a Circadian clock.

linked
bağlanmış
linked
(Bilgisayar) bağlandı

Tom bloğundan benim siteme bağlandı. - Tom linked to my website from his blog.

linked
(Bilgisayar) bağlantılı

Bu cümleler doğrudan doğruya bağlantılı değildir. - These sentences are not directly linked.

ABD'de ülke çapındaki bir ankete göre Müslümanların terörle bağlantılı olduğu yaygın bir inançtır. - It is a prevalent belief, according to a nationwide poll in the United States, that Muslims are linked with terrorism.

linked
halkalı
linked
(Bilgisayar) bağlanan
linked
{f} bağla

Tom bloğundan benim siteme bağlandı. - Tom linked to my website from his blog.

Olaylar yakından bağlantılı idi. - The events were closely linked.

linked
{s} bağımlı
linked
{f} bağla: adj.bağlanmış
linked
{f} bağla: adj.bağlı
linked
{s} tabi
İngilizce - İngilizce
linked
having links (between modules, records etc)