avocation

listen to the pronunciation of avocation
İngilizce - Türkçe
{i} uğraş
meşguliyet
amatörce meşgale
meslek
hobi
{i} merak
{i} birinin asıl işi dışında yaptığı bir iş, hobi
diversion
oyalanma
diversion
yoldan çevirme
diversion
(Tıp) diversiyon
diversion
oyalayıcı şey
diversion
dikkati başka yöne çeken şey
diversion
çevirme
diversion
eğlence

Filmler büyük bir eğlence. - Movies are a great diversion.

diversion
yönünü değiştirme
diversion
vakit geçirme
diversion
{i} dikkati başka yöne çeken şey; şaşırtmaca; yanıltmaca
diversion
{i} ilgisini başka tarafa çekme
diversion
diversionary tactics yoldan çevirmek için şaşırtıcı taktikler
diversion
(Askeri) ŞAŞIRTMA, SAPTIRMA (ABD SAVUNMA BAKANLIĞI): 1. Düşmanın dikkat ve kuvvetini esas harekat yerinden başka bir tarafa çekmek için yapılan hareket; bir taarruz, alarm veya dikkat dağıtan bir hile. 2. Tespit edilen bir istikamette, hareket veya taktik sebeplerle yapılan bir değişiklik: Bir saptırma emri, gidilecek yer için bir değişiklik teşkil etmez. 3. Nihai noktaya varmadan önce yük veya yolcuların yeni bir nakliye şekli ile gönderme nokta veya yerine gönderilmelerinin yeniden belirlenmesi.4. Bir deniz mayın harbinde, tehlikeli bölgeyi geçmeye yarayan bir kanal veya rota şaşırtma, bir kanalı diğer bir kanala bağlıyabilir, veya bir kanaldan ayrılarak tehlikenin diğer tarafında tekrardan birleşebilir: Bak. "demonstration"
diversion
şaşırtma hareketi
diversion
{i} yanıltma
diversion
{i} İng. varyant (yol)
diversion
{i} dikkatini dağıtma
İngilizce - İngilizce
A calling away; a diversion

But though she could neither sleep nor rest in her bed, yet, having no avocation from it, she was found there by her father at his return from Allworthy's, which was not till past ten o'clock in the morning.

A hobby or recreational or leisure pursuit
That which calls one away from one's regular employment or vocation
Pursuits; duties; affairs which occupy one's time; usual employment; vocation
diversion
{n} the act of calling away, hindrance
Your avocation is a job or activity that you do because you are interested in it, rather than to earn your living. He was a printer by trade and naturalist by avocation
{i} hobby, pastime, amusement
Pursuits; duties; affairs which occupy ones time; usual employment; vocation
That which calls one away from ones regular employment or vocation
an auxiliary activity
avocations
plural of avocation
avocation