that which calls one away from ones regular employment or vocation

listen to the pronunciation of that which calls one away from ones regular employment or vocation
İngilizce - Türkçe

that which calls one away from ones regular employment or vocation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

avocation
{i} uğraş
avocation
amatörce meşgale
avocation
meşguliyet
avocation
avocation
{i} hobi
avocation
{i} merak
avocation
{i} meslek
avocation
{i} birinin asıl işi dışında yaptığı bir iş, hobi
İngilizce - İngilizce
avocation
that which calls one away from ones regular employment or vocation

  Heceleme

  that which calls one a·way from ones re·gu·lar em·ploy·ment or vo·ca·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  dhıt hwîç kôlz hwʌn ıwey fırm wʌnz reygyılır employmınt ır vōkeyşın

  Telaffuz

  /ᴛʜət ˈhwəʧ ˈkôlz ˈhwən əˈwā fərm ˈwənz ˈrāgyələr emˈploimənt ər vōˈkāsʜən/ /ðət ˈhwɪʧ ˈkɔːlz ˈhwʌn əˈweɪ fɜrm ˈwʌnz ˈreɪɡjəlɜr ɛmˈplɔɪmənt ɜr voʊˈkeɪʃən/

  Günün kelimesi

  diminutive