mate

listen to the pronunciation of mate
الإنجليزية - التركية
ahbap
{f} çiftleşmek
{i} paraguay çayı
{f} evlenmek
{f} dengini bulmak
{i} arkadaş

Tom yirmi altı yaşındayken hayat arkadaşı Mary'yle tanıştı. - Tom met his life mate, Mary, at the age of twenty six.

Tom ve ben ruh arkadaşlarıyız. - Tom and I are soul mates.

{i} ortak
birleştirmek
bağlamak
yardak
muavin
lan
karı
eş olmak
(Tıp) Eş, karı veya koca
eşleştirmek
birader
dost

Büyük yem, dostum, sekizde sekiz veriyorum. - Great bait, mate, I rate eight out of eight.

Yorgun görünüyorsun dostum. Bence senin yazmaya ara vermen gerekiyor. - You look exhausted, mate. I think you need to take a break from writing.

(İİ) ahbap
ikinci kaptan
(hayvan) eş
çiftleştirmek
yöndemci
{f} çiftleş
mat/eş/yardımcı/arkadaş
mate mat et/çiftleş
çift hayvanın erkek veya dişisi
ii
(fiil) mat etmek, eşlemek, evlendirmek, evlenmek, çiftleşmek, dengini bulmak, uymak
(Askeri) İKİNCİ SÜVARİ, İKİNCİ KAPTAN: Bir ticaret, ordu nakliye veya mayın gemisinin ikinci süvarisi. Birinci süvariden daha aşağı derecede olan bu güverte subayı, geminin faaliyeti ile ilgili hususlarda, gemi süvarisine yardım eder. Ayrıca bakınız: "master"
{i} eş, misil
Paraguay çay
birbirine geçirmek
(Tıp) mate
(Askeri) ikinci süvari
evlendirmek
eşlemek

Ağaçkakan, eşini besliyor. - The woodpecker is feeding its mate.

Bu çorabın eşi nerede? - Where is the mate to this sock?

mat etmek
mat

Sizce ben çok materyalist miyim? - Do you think I'm too materialistic?

Benim çok fazla materyalist olduğumu düşünüyor musunuz? - Do you think I'm too materialistic?

individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlük, demokrasinin ruhudur. - Individual freedom is the soul of democracy.

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

guy
herif

Hadi yakalayalım şu herifi. - Come on let's catch that guy.

Tom öyle herifleden nefret eder. - Tom hates guys like that.

associate
birleştirmek
female
dişi

Bir erkek timsah bir dişi köpeği yedi. - A male crocodile ate a female dog.

Ne Musevi, ne de musevi olmayan, ne köle ne de özgür vardır, ne erkek ne de dişi vardır, zira Mesih İsa'da hepiniz birsiniz. - There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus.

friend
dost

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

gentleman
centilmen

O, mükemmel bir centilmendir. - He is a perfect gentleman.

O gerçek bir centilmen. - He is a real gentleman.

girl
kız

O, Kanadalı bir kızla evlendi. - He married a Canadian girl.

Bazen bir kız mıyım diye merak ediyorum. - I sometimes wonder if I am a girl.

gentleman
beyefendi

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

O mükemmel bir beyefendi. - He is a perfect gentleman.

partner
ortak

Bir ortaklık kurmayı kararlaştırdılar. - They agreed to form a joint partnership.

Biz rakibiz, ortak değil. - We're competitors, not partners.

dude
ahbap

Saçma bir gece kulübündeyim, ahbap! - I'm in a fricking nightclub, dude!

Parti harikaydı ahbap. - That party was great, Dude.

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

Çocukken pamuklu şekerin ve bulutların benzer olduklarını düşünürdüm. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

Lütfen onu diğer çocuklara uzat. - Please pass it to the other kids.

man
insan

Bir sürü insan faturalarını ödeme konusunda endişeleniyor. - Many people worry about paying their bills.

Asya'da bir sürü insan vardır. - There are many people in Asia.

female
kadın

O kadın arkadaşlık istedi. - He wanted female companionship.

Qipao 17.yüzyıl Çin'inde yaratılmış klasik kadın giysisidir. - The qipao is a classic female garment that originated in 17th century China.

man
erkek

Bir kadın erkeksiz bir şey değildir. - A woman without a man is nothing.

Michael bir erkek adıdır ama Michelle bir bayan adıdır. - Michael is a man's name but Michelle is a lady's name.

boy
{i} delikanlı

Nehirde yüzen delikanlı kimdir? - Who is the boy swimming in the river?

Parkta bir sürü delikanlı çalışıyor. - A lot of boys are running in the park.

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
friend
{i} arkadaş

Süngerbob ve Patrick arkadaştır. - Spongebob and Patrick are friends.

Beni seven bir arkadaşım var. - I have a friend who loves me.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

boy
erkek çocuk

Ağacın altında bazı erkek çocukları var. - There are some boys under the tree.

İki erkek çocuk yemeklerini kendi aralarında pişirdi. - The two boys cooked their meal between them.

mate's receipt
(Ticaret) ikinci kaptan makbuzu
mate's receipt
(Askeri) kaptan makbuzu
mate's receipt ordino
(Ticaret) yükleme ordinosu
mate's receipt
ikinci kaptan alındısı
mate's receipt
ordino
mate of
dostum
mate selection
eş değişimi
mate's discount
(Argo) arkadaş indirimi
mate's rate
(Argo) arkadaş indirimi
individual
özgün
buddy
arkadaş

O benim eski içki arkadaşım. - He's my old drinking buddy.

Acını hissediyorum, arkadaş. - I feel your pain, buddy.

guy
adam

Ne! Sen hâlâ o adamla birlikte misin? ve biz cevaplarız: Ne yapabilirim! Onu seviyorum! - What! You're still with that guy? and we answer: What can I do! I LOVE him!

Bu adamın ne düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok. - I have no idea what that guy is thinking.

associate
{i} ortak

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Parayı arkadaşımla yarı yarıya paylaştım. - I halved the money with my pal.

Onun birkaç mektup arkadaşı var. - She has a few pen pals.

buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Bu çocuk küçük bir şeytan. - That kid is a little demon.

Küçükken, bulutları pamuk şekere benzetirdim. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

individual
fert
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

Koru yakıldı, alevler yükseldi, ve kısa sürede bayan Askew ve arkadaş şehitleriyle ilgili geriye kalan bütün şey dökülen bir küller yığınıydı. - The wood was kindled, the flames arose, and a mouldering heap of ashes was soon all that remained of Mrs Askew and her fellow martyrs.

Kallben iyi bir arkadaştır. - He was a good fellow at heart.

buddy
dili arkadaş
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enise
Friend
(isim) Enis
associate
bağlı olan
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

associate
{s} birleşmiş
buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

O bir arkadaştan daha çok bir tanıdık. - She is more an acquaintance than a friend.

Japonların tanıdıklarına karşı çok cana yakın oldukları ve tanımadıklarına çok ilgisiz oldukları söyleniyor. - It is said that the Japanese are very friendly to those that they know, and very indifferent to those they don't.

guy
rezil etmek
man
yönetim

Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir. - Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels.

Sendika yönetimle pazarlık yaptı. - The union bargained with the management.

associate
yarı/muhabir üye
associate
ortaklık
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
birliktelik kurmak
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
(Matematik) yandaş
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
ilişkilendirilmiş
associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
(Ticaret) katılan
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
birlikte
associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
tabi
associate
(Ticaret) meslektaş
associate
(Ticaret) ortalı
associate
iş ortağı

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

associate
(Ticaret) ortaklık etmek
boy
kızan
boy
ufaklık
boy
çocuk garson
boy
erkek genç
boy
uşak
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fellow
(Argo) genç adam
fellow
üniversite öğretmeni
fellow
emsal
fellow
yakın arkadaş
fellow
herifçioğlu
fellow
(Argo) delikanlı
female
bayan

Öpüşen iki bayan şarkıcının bir videosunun neden bu kadar ilgi çektiğini anlamıyorum. - I don't understand why a video of two female singers kissing is getting so much attention.

Erkek arkadaşımın bir sürü bayan arkadaşı var. - My boyfriend has a lot of female friends.

female
dişi fiş
female
(Tıp) kadın cinsine mahsus
friend
can

Tom hâlâ tamamen eskisi kadar arkadaş canlısı. - Tom is still just as friendly as he used to be.

Tom Mary'nin o kadar cana yakın olacağını ummuyordu. - Tom didn't expect Mary to be so friendly.

friend
yakın

Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır. - My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

friend
ayaktaş
friend
dostça davranmak
friend
yoldaş
girl
kadın

Bu kız bir kadın oldu. - This girl has become a woman.

Küçük kız güzel bir kadın oldu. - The little girl grew into a beautiful woman.

guy
gergi kablosu
guy
halat
individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

kid
genç

Ben gençken, bir çocuğun sahip olabileceği en modern şey, bir transistör radyoydu. - When I was young, the hippest thing a kid could own was a transistor radio.

Daha genç çocuklarla uğraşmayın. - Don't pick on younger kids.

man
kimse

Hiç kimse kaç kişi öldüğünden emin değildi. - No one is sure how many people died.

Hiç kimse hatasız değildir. - No man is without his faults.

man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
koca

Bu adam benim kocam değil. - This man is not my husband.

Onlar karı kocaymış gibi davranıyorlar. - They pretend to be man and wife.

man
adam vermek
man
zevk

Bu vakitten sonra adam ve karısı birlikte o kadar mutlu yaşadılar ki onları görmek bir zevkti. - From this time the man and his wife lived so happily together that it was a pleasure to see them.

Hayatım boyunca, tüm dünyada seyahat etmekten ve birçok farklı uluslarda çalışmaktan büyük zevk aldım. - Throughout my life, I've had the great pleasure of travelling all around the world and working in many diverse nations.

man
mide

Hiç kimse boş mideyle vatansever olamaz. - No man can be a patriot on an empty stomach.

Midesi dolu olan bir insan kimsenin aç olduğunu düşünmez. - A man with a full belly thinks no one is hungry.

man
yeterince insan olmak
man
kent çapında ağ
second mate
(Askeri) üçüncü kaptan
without a mate
eşsiz
yoke mate
meslektaş
gentleman
{i} bay

Gerçek bir beyefendi bir bayanı bekletmemeli. - A true gentleman must not keep a lady waiting.

Bay Hawk, kibar bir beyefendidir. - Mr Hawk is a kind gentleman.

associate
{f} ortak ol
associate
ortak çalışma arkadaşı
associate
düşünmek
associate
hakları sınırlı üye
associate
birleşmek
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

boy
Üf!
boy
Vay canına!
buddy
ulan
buddy
lan
dude
züppe adam
fellow
adam

Şu adam doğruyu yanlıştan ayıramaz. - That fellow can't tell right from wrong.

Böyle bir adamla tartışılmayacağını bilecek kadar akıllı olmalısın. - He ought to know better than to quarrel with such a fellow.

fellow
kişi
fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

fellow
benzer
fellow
hemcins
female
dişilere ilişkin
gentleman
adam

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

gentleman
{i} kibar kimse
girl
sevgili

Gerçeği anlatmak gerekirse o benim sevgilim. - To tell the truth, she is my girlfriend.

Sevgilisi okul oyunu için başka bir kızı öpmek zorunda olduğu için Mary mutsuz. - Mary's not happy that her boyfriend has to kiss another girl for the school play.

girl
kadın işçi
running mate
koşu arkadaşı
school-mate
okul arkadaşı
man
adam

O sağlam genç bir adam. - He is a robust young man.

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

Man
Man
associate
benzetir
associate
Birbirleriyle ilişkilendirmek, aralarında ilişki kurmak

Which of these phrases do you associate with the pictures?.

associate
{f} ilişkilendir

Biz özgürlük dediğimizde onu Lincoln ile ilişkilendiriyoruz. - When we say liberty, we associate it with Lincoln.

Asya'da Fransız dili genellikle romantizmle ilişkilendirilir. - In Asia, French language is often associated with romantism.

associate
ile görüşmek
bed mate
yatak arkadaşı
bro
(Brother) Bir hitap kelimesi olarak, "kardeş", "dostum", "arkadaşım", "kanka"
buddy
Dostluk kurmak, arkadaş olmak
dude
adamın
dude
giyimine aşırı düşkün erkek
dude
Kanka
dude
Amerikalıların günlük konuşma dilinde birbirlerine hitap etmek için kullandıkları kelime
female
kadındı
flat mate
düz mate
friend
arkadaşı
friend
arkadaşın
gal
hdili kız gal hs gallon
girl
kızla
girl
kıza
girl
girli
guy
bağlamak
guy
germe kablosu
guy
herifin
guy
gergi teli
guy
halatla tutturmak
guy
tip

Tom o tip bir adam değildir. - Tom isn't that type of guy.

O, kadınları ciddiye almayan adam tipidir. - He's the type of guy who doesn't take women very seriously.

guy
takılmak

Sanırım Tom siz arkadaşlarıyla iki gece peş peşe takılmak istemiyordu. - I think Tom didn't want to hang out with you guys two nights in a row.

Tom tam olarak Mary'nin takılmak istediği adam türü. - Tom is exactly the sort of guy Mary wants to hang out with.

guy
acayip kılıklı tip
guy
korkuluk
guy
germe halatı
guy
gergi halatı
kid
kid
man
dostum
man
adamm
man
adama
mating
çiftleştirme
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Öld
Yaprakları çay gibi haşlanarak içilen ve Brezilya çayı da denilen bitki
Paraguay çayı
Kahve kreması
boy
Uzunluk
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
anar
Boy
kamet
Boy
kabile
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
GAL
(Osmanlı Dönemi) (Gâle) f. Uzak, baid, ırak
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Uzaklık
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Destan
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
boy
Kumaş için ölçü
gal
Ağaçlı çukur yer
gal
Tasma
الإنجليزية - الإنجليزية
In naval ranks, a non-commissioned officer or his subordinate (e.g. Boatswain's Mate, Gunner's Mate, Sailmaker's Mate, etc)
To copulate
To pair in order to raise offspring
The abovementioned plant; the leaves and shoots used for the tea
a fellow, associate, colleague, or someone with whom something is shared, e.g. classmate, shipmate
A friend, colleague etc.; an informal and friendly term of address to a stranger, usually of the same sex. Often used in direct address to any male
A technical assistant in certain trades (e.g. gasfitter's mate, plumber's mate); sometimes an apprentice
Short for first mate
A ship's officer, subordinate to the master on a commercial ship
To match, fit together without space between

The pieces of the puzzle mate perfectly.

The other member of a matched pair of objects

I found one of the socks I wanted to wear, but I couldn't find its mate.

A sexual partner
To arrange in matched pairs
To introduce (animals) together for the purpose of breeding
Alternative spelling of maté., an aromatic tea-like drink prepared from the holly yerba maté (Ilex paraguariensis)
To fit (objects) together without space between
To win a game of chess by putting the opponent in checkmate
Short for Checkmate
{v} to match, equal, marry, subdue, cross
{n} a companion, helper, second in command
the officer below the master on a commercial ship
You can refer to someone's friends as their mates, especially when you are talking about a man and his male friends. He's off drinking with his mates = pal
White moves first, and checkmates black against every possible defence
One of the captain's assistants
"Wait" or "stop "
A rank (no longer used) between midshipman and lieutenant
From the Persion mat (death) See: checkmate
A deck officer on a merchant ship ranking below the captain
Short for Captain's mate; the person in charge of the deck when the Captain is below On ocean going ships this is a licensed function called Deck Officer
The "Chief Officer" in chage of the deck department The mate is also normally responsible for the maintenance of the deck , deck machinery and accommodation He / She is also responsible for the safe loading and discharging of the vessel Generally the Chief Officer is the ships Safety Officer The Mate normally stands a navigational watch ( 4 - 8 ) and a cargo watch
{i} South American evergreen bush cultivated for its leaves which are used to make tea; Paraguay tea, beverage made from steeping the leaves of the mate bush in hot water
place an opponent's king under an attack from which it cannot escape and thus ending the game; "Kasparov checkmated his opponent after only a few moves"
bring two objects, ideas, or people together; "This fact is coupled to the other one"; "Matchmaker, can you match my daughter with a nice young man?"; "The student was paired with a partner for collaboration on the project"
make love; "Birds mate in the Spring"
In chess, mate is the same as checkmate. see also cellmate, classmate, flatmate, playmate, roommate, running mate, schoolmate, shipmate, soul mate. To checkmate or achieve a checkmate
a chess move constituting an inescapable and indefensible attack on the opponent's king
Some men use mate as a way of addressing other men when they are talking to them. Come on mate, things aren't that bad. = pal
South American tea-like drink made from leaves of a South American holly called mate
informal term for a friend of the same sex
an exact duplicate; "when a match is found an entry is made in the notebook"
Someone's wife, husband, or sexual partner can be referred to as their mate. He has found his ideal mate. = partner
An animal's mate is its sexual partner. The males guard their mates zealously
a person's partner in marriage
When animals mate, a male and a female have sex in order to produce young. This allows the pair to mate properly and stops the hen staying in the nest-box They want the males to mate with wild females It is easy to tell when a female is ready to mate. the mating season
the partner of an animal (especially a sexual partner); "he loved the mare and all her mates"; "camels hate leaving their mates"
On a commercial ship, the mate or the first mate is the most important officer except for the captain. Officers of lower rank are also called mates. the mate of a fishing trawler
a fellow member of a team; "it was his first start against his former teammates"
Acronym for the Midocean Acoustic Transmission Experiment, a project of the APL of the University of Washington Department of Oceanography It was conducted near Cobb Seamount in the Northeast Pacific Ocean about 450 km off the coast of Washington during June-July 1977 In this experiment simultaneous measurements of temperature and velocity time series, vertical and horizontal temperature profiles, and acoustic transmissions were performed to attempt to ascertain the effects of internal waves on acoustic transmissions See Ewart and Reynolds (1984)
{i} friend, companion; co-worker, colleague; spouse, marital partner; partner; fellow sailor; one of a pair of matched items; each of a pair of animals that live and breed together; position of checkmate in the game of chess
Modular automatic test equipment
Hence, specifically, a husband or wife; and among the lower animals, one of a pair associated for propagation and the care of their young
To fit together without space between. (The pieces of the puzzle mate perfectly.)
A friend; a friendly term of address to a stranger
Checkmate
A technical assistant (gasfitters mate)
A ships officer, subordinate to the captain
A sexual partner, especially of a breeding animal
A drink prepared of yerba mate (Ilex paraguariensis)
The Paraguay tea, being the dried leaf of the Brazilian holly (Ilex Paraguensis)
The infusion has a pleasant odor, with an agreeable bitter taste, and is much used for tea in South America
Same as Checkmate
One who customarily associates with another; a companion; an associate; any object which is associated or combined with a similar object
To checkmate
A man's best male friend
See 2d Mat
To confuse; to confound
An officer in a merchant vessel ranking next below the captain
{f} bring together for breeding; pair, couple; copulate (of animals); marry; achieve the position of checkmate in the game of chess
A term which denotes either a checkmate or a stalemate These conditions can terminate game play (except as noted by abdications) and satisfy the precondition of the secondary game objective
means any mate and includes a ladderman on a dredge where no mate is carried
maté
An evergreen tree, Ilex paraguariensis, native to South America, cultivated for its leaves
maté
A cup of this drink
maté
A beverage, resembling tea, made from the dried leaves of this plant
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

GAL
Guardian Ad Litem, an individual (often a lawyer) appointed to represent the best interests of a child or incapacitated person for the purpose of a legal procedure
Gal
Alternative form of Gal
Gal
The symbol for the cgs unit of acceleration, gal or galileo
Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

associate
A companion; a comrade
associate
To connect or join together; combine
associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

battery mate
One member of a battery, a baseball pitcher and catcher collectively
boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
bro
a male who is preppy
bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
buddy
To assign a buddy, or partner
buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

chief mate
The second in command following the Captain. Primary duties include managing maintenance and upkeep of the vessel
dude
A man
dude
A tourist
dude
he

Dude don't know what's good for him.

fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
To suit with; to pair with; to match
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
female
Someone or something of feminine sex or gender
female
Belonging or referring to the sex which is generally characterized as the one associated with the larger gametes (for species which have two sexes and for which this distinction can be made)
first mate
An officer on a merchant ship next in rank to the captain and responsible to the captain for the safety and security of the ship
fool's mate
The quickest possible checkmate in the game of chess
friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

gal
gallon

The car my grandfather gave me only got ten miles to the gallon. - The car my grandfather gave me only got ten miles per gallon.

The car my grandfather gave me only got ten miles per gallon. - The car my grandfather gave me only got ten miles to the gallon.

gal
An adolescent girl or young woman
gentleman
Toilets intended for use by men
gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

girl
a girlfriend

I'm going to meet my girl over there.''.

girl
A queen (the playing card.)* Weisenberg, Michael (2000) . MGI/Mike Caro University. ISBN 978-1880069523
girl
A young female (in contrast to boy), usually a child or adolescent

Amanda is a girl of 16.

girl
a daughter

Your girl turned up on our doorstep.

girl
A boy with girl-like qualities, especially squeamishness

Stop being such a girl and punch back.

guy
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

old mate
An elderly man

We were sitting at the bar when old mate came and asked us for a cigarette.

old mate
In general, any person, whose specific identity can be deduced from context

Old mate dropped by and we watched the cricket for a bit.

running mate
A candidate on a joint ticket who is not the primary candidate on that ticket
scholar's mate
the checkmate which occurs after the moves 1.e4 e5 2.Qh5 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Qxf7#
yerba maté
Alternative form of maté
buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
associate
{a} connected, influenced one by another
associate
{a} joined in league
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
associate
{v} to keep company, to unite
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
female
{n} the sex which bears yound
female
{a} belonging to the female, effeminate, kind, tender, soft, delicate, weak
gentleman
{n} a term of complaisance
girl
{n} a female child, a young woman
friend
A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
paper mate
Paper Mate, is a trademark of Sanford L.P., a Newell Rubbermaid company. Sanford L.P. is a company that makes stationery and office products. Sanford's other brands include CardScan, Dymo, Expo, Foohy (formerly Colorific), Liquid Paper, Mimio, Parker, Pelouze, Prismacolor, Rolodex, Rotring, Sensa, Sharpie, Sharpie Accent, Uni-ball, and Waterman. They are best known for their Sharpie markers and their "PhD multi pen/pencil/stylus", which is endorsed by the American Physical Therapy Association (APTA) for the reduced writing fatigue produced by its grip to the hand
Associate
An associates degree
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
Friend
mucker
Friend
A Quaker; a member of the Society of Friends
GAL
(Internet Slang) go meet some friends and develop some outside interests! (used to ridicule people who spend large amounts of time using computers or the Internet)
Gal
Galatians. A girl. The centimeter-gram-second unit of acceleration, equal to one centimeter per second per second. gallon. a girl or woman - used especially by older people (girl). gal. the written abbreviation of gallon or gallons
Man
nar
Man
auto
Partner
aite
Soul mate
A person's soul mate is that individual who complements the other in the eternal marriage bond
Zemes mate
In Baltic religion, the female aspect of nature and the source of all life. Together with Dievs, she stimulates and protects the power of life. Libations of beer were offered to her at the opening of every festival, and bread, ale, and herbs were buried in the ground, thrown into rivers and lakes, or tied to trees in her honour. Her various functions were eventually assumed by demigoddesses of forests, fields, stones, animals, water, and, in the Christian era, by the Virgin Mary
associate
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
associate
in business, is a person brought together with a company or another person into a relationship in any of various intangible ways
associate
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
associate
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
associate
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
associate
A lawyer who is an employee, as opposed to an owner, of a law firm (See also Permanent Associate and Partner )
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
associate
A companion; one frequently in company with another, implying intimacy or equality; a mate; a fellow
associate
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
associate
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
associate
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
associate
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
associate
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
associate
To connect or place together in thought
associate
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
associate
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
associate
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
associate
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
associate
To join in or form a league, union, or association
associate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
associate
To join as a partner, ally, or friend
associate
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
associate
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
associate
To connect in the mind or imagination
associate
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
associate
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
associate
Enter keywords
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
associate
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
associate
{s} partner, colleague, confederate, companion
associate
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
associate
{i} partner; fellow worker; friend
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
associate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
associate
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
associate
noun man
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
Anything closely or usually connected with another; an concomitant
التركية - الإنجليزية
(Tıp) mate
maté
paraguayan tea
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: çobanpüskülügiller,şerrabetürraiye) mate, Paraguay tea
maté, Paraguay tea
boy
length

Tom measured the length of the board. - Tom panonun boyunu ölçtü.

His horse won by three lengths. - Onun atı üç boy farkla kazandı.

boy
height

Tom and Mary are about the same height. - Tom ve Mary yaklaşık aynı boydalar.

Tom and his brother are about the same height. - Tom ve erkek kardeşi yaklaşık aynı boyda.

boy
tribe

Those tribes inhabit the desert all year round. - O kabileler tüm yıl boyunca çölde yaşarlar.

The Gauls are close to the Germanic tribes. - Galyalılar, Germen boylarına yakındır.

partner
{i} partner
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
boy
stature; clan
boy
dimension

That adds a new dimension to our problem. - O, sorunumuza yeni bir boyut kattı.

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları görselleştirmek zordur.

boy
taille
boy
(Tıp) body height
boy
elongation
man
inductive
pal
(Askeri,Teknik) blade
pal
impeller
boy
full-length

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

boy
figure

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

boy
size

Your book is double the size of mine. - Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar.

A person's heart is approximately the same size as their fist. - Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır.

boy
stature

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

boy
extent

It is important to recognize the extent of one's ignorance. - Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir.

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

Boy
(Tıp) colo r
Gal
{i} Wales

The United Kingdom is comprised of England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. - Birleşik Krallık; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşur.

Great Britain consists of Wales, England, and Scotland. - Büyük Britanya; Galler, İngiltere ve İskoçya'dan oluşur.

Gal
Welsh, of the Welsh or their language
Gal
Welsh

Welsh is a beautiful language. - Galce güzel bir dildir.

I like to speak Welsh. - Galce konuşmayı seviyorum.

boy
linear measurement
boy
{i} bulk
boy
{i} clan
boy
phrathy
boy
phratry
gal
girl or woman (Slang)
gal
gal
mate

  التركية النطق

  meyt

  المتضادة

  abstain, uncouple

  النطق

  /ˈmāt/ /ˈmeɪt/

  علم أصول الكلمات

  [ mAt ] (transitive verb.) 14th century. From Old English, from 14th century Middle Low German mate (“messmate”), related to Old English gemetta (“table-guest”), derived from Proto-Germanic *ga-maton, itself from Proto-Germanic *ga- (“together”) (related to German and Dutch ge-) + Proto-Germanic *maton (from Proto-Germanic *matiz (“food”)), related to Old English mete (“food”)).

  الازمنة

  mates, mating, mated

  رصف المشتركة

  mate yapragi, mate cayi

  فيديوهات

  ... You know, his running mate, Congressman Ryan, put forward a budget that reflects many of ...
  ... presented by Congressman Ryan, your running mate, is that we would give a voucher to seniors, ...

  كلمة اليوم

  apocalypse
المفضلات