to heat milk to just under boiling point

listen to the pronunciation of to heat milk to just under boiling point
to heat milk to just under boiling point

  Heceleme

  to heat milk to just un·der boil·ing point

  Türkçe nasıl söylenir

  tı hit mîlk tı cîst ʌndır boylîng poynt

  Telaffuz

  /tə ˈhēt ˈməlk tə ʤəst ˈəndər ˈboiləɴɢ ˈpoint/ /tə ˈhiːt ˈmɪlk tə ʤɪst ˈʌndɜr ˈbɔɪlɪŋ ˈpɔɪnt/

  Günün kelimesi

  bilk