adı

listen to the pronunciation of adı
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) title

She doesn't know the title of the book you're talking about. - O senin söz ettiğin kitabın adını bilmiyor.

She sang a song, the title of which I did not know. - O bir şarkı söyledi, ki onun adını bilmiyordum.

(Bilgisayar) as
(Bilgisayar) name

My name is Edgar Degas. - Benim adım Edgar Degas.

The name of Marco's car is 'Thunder Giant'. - Marco'nun arabasının adı Thunder Gianttir.

(Bilgisayar) first name

Ikeda is my last name, and Kazuko is my first name. - Ikeda benim soyadım, ve Kazuko benim ilk adımdır.

I know him by his first name. - Onu ilk adından biliyorum.

adı geçen
said
adı geçmek
be mentioned
adı geçmek
mentioned
adı çıkmış yer veya kimse
byword
adı geçen
mentioned, abovementioned = yukarıda adı geçen
adı geçen
mentioned
adı anılmayan
unnamed
adı batası
(ca) damn, bloody
adı batmak
to be forgotten
adı batsın
blast him
adı belirsiz
not well-known, of doubtful origin
adı geçen
present
adı geçen
aforementioned
adı geçen
aforenamed
adı geçen
above-mentioned, aforementioned, aforesaid
adı geçen
aforesaid
adı geçmek
to be mentioned
adı karışmak
to be mixed up in (sth bad)
adı kötüye çıkmak
to get a bad reputation
adı lâzım değil
so and so
adı olmak
denote
adı sanı
one's name and reputation
adı sanı belirsiz
without a name and fame
adı var
existing only in name
adı verilmek
to be named, to be called
adı çıkma
notoriety
adı çıkmak
to get a bad reputation
adı çıkmak
be in bad odor
adı çıkmış
disreputable
adı çıkmış
notorious, disreputable
adı çıkmış
of ill fame
adı çıkmış
infamous
adı çıkmış
of ill repute
adı çıkmış
discredited
adı çıkmış
arrant
adı çıkmış ev
house of ill fame
adı çıkmış kimse
notoriety
adı çıkmış olmak
have a bad name
adı çıkmışlık
dinginess
adı çıkmışlık
disrepute
adı üstünde
as befits the name, as the name implies
adı geçen
above
anahtar adı
(Bilgisayar) key name
baba adı
father's name
bilgi adı
(Askeri) data name
bilgisayar adı
hostname
bilgisayar adı
(Bilgisayar) computer name
birim adı
(Bilgisayar) volume name
birim adı
(Bilgisayar) module name
bölge adı
(Bilgisayar) zone name
bölüm adı
(Bilgisayar) department name
bölüm adı
(Bilgisayar) dept name
bölüm adı
(Ticaret) segment name
bölüm adı
(Bilgisayar) sectionname
denetim adı
(Bilgisayar) control name
depo adı
(Bilgisayar) repository name
dizin adı
(Bilgisayar) directory name
dosya adı
(Bilgisayar) named
dosya adı
(Bilgisayar) filename
dosya adı
(Bilgisayar) name
ekran adı
screen name
etiket adı
(Bilgisayar) label name
excel adı
(Bilgisayar) excel name
film adı
(Sinema) main title
film adı
(Bilgisayar) movie title
firma adı
company name
firma adı
(Ticaret) name of the firm
gemi adı
name of vessel
grup adı
(Bilgisayar) group name
grup adı ver
(Bilgisayar) create names
göbek adı
(Bilgisayar) middle
görev adı
(Bilgisayar) task name
görüntü adı
(Bilgisayar) imagename
görüntü adı
(Bilgisayar) image name
hedef adı
(Bilgisayar) target name
hizmet adı
(Bilgisayar) service name
ikinci adı
(Bilgisayar) middle
iç adı
(Bilgisayar) internal name
jenerik adı
(Ticaret) generic name
kabuk adı
(Bilgisayar) shell moniker
kampanya adı
(Bilgisayar) campaign name
kart sahibi adı
(Bilgisayar) cardholder name
kimlik adı
(Bilgisayar) identity name
kimlik denetleyicisi adı
(Bilgisayar) authenticator name
komite adı
(Bilgisayar) committee name
konu adı
(Bilgisayar) topic name
konum adı
(Bilgisayar) location name
kuyruk adı
(Bilgisayar) queue name
liste adı
(Bilgisayar) list name
marka adı
(Ticaret) brand-name
model adı
(Bilgisayar) model name
nesne adı
(Bilgisayar) object name
oturum açma adı
(Bilgisayar) login name
oturum açma adı
(Bilgisayar) logon name
paket adı
(Bilgisayar) package name
proje adı
(Bilgisayar) project name
sayfa adı
(Bilgisayar) page name
seri adı
(Bilgisayar) series name
seçenek adı
(Bilgisayar) option name
simge adı
(Bilgisayar) icon name
sistem adı
(Bilgisayar) system name
sistem adı
(Bilgisayar) hostname
sistem adı
(Bilgisayar) location name
stil adı
(Bilgisayar) style name
sunucu adı
(Bilgisayar) server name
sınıf adı
(Bilgisayar) class name
tablo adı
(Bilgisayar) table name
uygulama adı
(Bilgisayar) application name
yerel adı
(Bilgisayar) local name
üye adı
(Bilgisayar) member name
adı geçen
alluded to
adamın adı çıkacağına canı çıksın
(Atasözü) Give a dog bad name and hang him
adı geçen
mentıoned
alan adı
(Bilgisayar) Domain name
bodrum'un eski adı
The ancient name of the cellar
fikret hakan'ın gerçek adı
The real name of Fikret Hakan
hz. nuh'un torununun adı
hz. The name of Noah's descendants
ingiltere'nin bilinen en eski adı
Britain's oldest known name
izmir'in ilçesi urla'nın eski adı
Urla district of Izmir's old name
kanun, santur gibi sazların ortak adı
law of instruments such as the common name of psaltery
keşan ilçesinin antik çağdaki adı
The ancient name of the town of Kashan
köroğlu'nun gerçek adı
bak's real name
potasyum permanganatın kısa adı
The short name of potassium permanganate
soy adı
strain name
şam vilâyetinde yetişen bir otun adı
The name of the province of Damascus is an herb that grows
aday adı
postulant name
adlı adı
ile by its right name
aile adı
family name

How do you spell your family name? - Aile adınızı nasıl hecelersiniz?

What's the spelling of your family name? - Aile adınızın yazılımı nasıl?

aile adı
patronymic
aktarma adı
(Bilgisayar) relay name
aktarma adı
(Bilgisayar) transport name
ambalajında üreticisinin adı veya markası bulunmayan
(Hukuk) (gıda maddesi) generic
anne adı
mother's day
anne baba adı
parents names
arama adı
(Bilgisayar) search name
aygıt adı
device name
baba adı
middle name
beyazın adı var, esmerin tadı
(Atasözü) Blondes have the name but brunettes have the attraction
bilgi: adı
(Bilgisayar) cc: name
birlik adı
(Dilbilim) union language
bu bölgenin adı ne
What's the name of this district
bu kasabanın adı ne
What's the name of this town
bu köyün adı ne
What's the name of this village
bu sokağın adı ne
What's the name of this street
bu yerin adı ne
What's the name of this place
cins adı
common noun
damga adı
(Bilgisayar) stamp name
disk adı
(Bilgisayar) disk name
disk adı
volume label
disket adı
(Bilgisayar) disk name
dosya adı
file name
eklenti adı
(Bilgisayar) add-in name
eksik yüz adı
(Bilgisayar) missing face name
elektronik harp desteği (eski adı ESM)
(Askeri) electronic warfare support (previously ESM)
evcil hayvanınızın adı
favorite pet's name
exchange diğer adı
(Bilgisayar) exchange alias
eylem adı
(Bilgisayar) action name
firma adı
trade name
fiziksel adı
(Bilgisayar) physical name
fonksiyon adı
(Bilgisayar) function name
form alanı adı
(Bilgisayar) form field name
girdi adı
(Bilgisayar) entry name
gizli: adı
(Bilgisayar) bcc: name
göbek adı
name given at birth
göbek adı name given
to a newborn baby when cutting its umbilical cord
hesap adı
(Bilgisayar,Ticaret) account name
html tablo adı
(Bilgisayar) html table name
ileti adı
messaging name
insanın adı çıkacağına canı çıksın/ın/adamın/bir kimsenin adı çıkmadansa canı çı
(Atasözü) It is better to die than to get a bad reputation
istatistik adı
(Bilgisayar) statistic name
iyelik adı
possessed noun
izleme dosyası adı
(Bilgisayar) trace file name
kanal adı
(Bilgisayar) pipe name
kart adı
(Bilgisayar) card name
katalog adı
(Bilgisayar) catalog name
kategori adı
(Bilgisayar) category name
key west'in diğer adı
conch republic
klip adı
(Bilgisayar) clip name
kod adı
code name
koleksiyon adı
(Bilgisayar) collection name
komut adı
(Bilgisayar) command name
kullanıcı adı
user name
kütük adı
kütükadı
kızlık adı
maiden name
modem adı
(Bilgisayar) modem name
olay adı
(Bilgisayar) name of event
orman adı
(Bilgisayar) forest name
ortam adı
(Bilgisayar) media name
oylum adı
(Bilgisayar) the volume name is
profil adı
(Bilgisayar) profile name
program adı
(Bilgisayar) program name
proxy adı
(Bilgisayar) proxy name
ruby-adı
(Bilgisayar) ruby-first-name
sahne adı
(Tiyatro) stagename
senaryo adı
(Bilgisayar) scenario name
sertifika yetkilisi ca adı
(Bilgisayar) ca name
seçmen listesinde adı geçmeyen
unpolled
simge dosya adı
(Bilgisayar) icon filename
sohbet odası adı
(Bilgisayar) chat room name
sunucu diğer adı
(Bilgisayar) server alias
sürücü adı
drive name
sınıf adı al
(Bilgisayar) get class name
tarif adı
(Bilgisayar) recipe name
telefon adı
(Bilgisayar) phone name
tetikleyici adı
(Bilgisayar) triggername
teyp adı
(Bilgisayar) tape name
topla fırlatılan güdümlü bir merminin adı
(Askeri) name for cannon-launched guided projectile
toplam adı
(Bilgisayar) total name
toplama adı
(Bilgisayar) collection name
topluluk adı
collective
topluluk adı
collective noun
topluluk adı
collective name
topluluk adı gram
collective noun
tüm yol adı
full pathname
vaftiz adı
font name
vaftiz adı
Christian name

I know your Christian name. - Ben senin vaftiz adını biliyorum.

İsveççe - İngilizce

adı teriminin İsveççe İngilizce sözlükte anlamı

ADI
adis
Lehçe - İngilizce

adı teriminin Lehçe İngilizce sözlükte anlamı

ADI
adis
Fince - İngilizce

adı teriminin Fince İngilizce sözlükte anlamı

ADI
adis
Almanca - İngilizce

adı teriminin Almanca İngilizce sözlükte anlamı

ADI
adis
Danca - İngilizce

adı teriminin Danca İngilizce sözlükte anlamı

ADI
adis
adı