said

listen to the pronunciation of said
İngilizce - Türkçe
{f} söyle

Çok iyi bir iş yapmadığını söyledim. - You didn't do a very good job, I said.

Onun ne söylediğini hatırlıyorum. - I remember what he said.

f., bak. say
say de
söylenmek

Zamanın tüm yaraları iyileştirdiği söylenmektedir. - It is said that time heals all the wounds.

Babasının bir trafik kazasında öldüğü söylenmektedir. - It is said that her father was killed in a traffic accident.

adı geçen
sözü edilen
sözkonusu
{s} denilen
söylenen

Tom söylenenleri dikkatle dinledi. - Tom paid close attention to what was being said.

Söylenen söz geri alınamaz. - Once you've said something, it can't be taken back.

{s} bahsedilen
söz konusu

Yönetim, ücret artışının söz konusu olmadığını söyledi. - The management said that a wage increase was out of the question.

Tom bunun söz konusu olmadığını söyledi. - Tom said it was out of the question.

açıklanmış
dedi

O Ben Kanada'dan geldim dedi. - He said, I'm from Canada.

O bana 'Seni seviyorum' dedi. - She said 'I love you' to me.

denildi
de de
say
demek

Onun ne demek istediğini anlayamadım. - I couldn't make out what he wanted to say.

Ne alışveriş etmek ne de anneme hoşça kal demek için zamanım vardı. - I had neither the time to go shopping, nor to say goodbye to my mother.

say
söylemek

Onun söylemek istediği sadece reddedeceği anlamına geliyor. - What she wants to say just adds up to a refusal.

Dün gece Bay A bugünkü toplantıya katılamayacağını söylemek için beni aradı. - Last night, Mr. A called me up to say he couldn't attend today's meeting.

said to
söylencek
said person
adı geçen şahıs
said person
adı geçen kişi
say
tekrarlamak

Hiçbir şey söylemezsen, bunu tekrarlamak için çağrılmayacaksın. - If you don't say anything, you won't be called on to repeat it.

say
varsaymak
say
{i} laf
say
{i} söz sırası
say
bildirmek

Ben onun hakkında size bildirmek istedim ama Tom bir şey söylemememi söyledi. - I wanted to let you know about that, but Tom told me not to say anything.

Port Said
Port Said (بور سعيد) (Bûr Saîd) Süveyş Kanalı'nın giriş noktasında yer alan Mısır'ın ikinci büyük liman şehri
having said that
her ne kadar böyle desemde
say
okumak

Japon halkı neden İngilizce okumak zorunda olmalı? Yabancılar Japonca okumak zorunda olmalı! Söylediğin mantıklı geliyor! - Why should Japanese people have to study English? Foreigners should have to study Japanese! What you say makes sense!

Tom Fransızca okumak istediğini söylüyor. - Tom says he wants to study French.

say
diyelim
say
ister misin

Bir şey söylemek ister misin? - Do you want to say anything?

Üzgünüm dememi ister misin? - Do you want me to say I'm sorry?

say
demek (said)
to be said
söylenmek
when all is said and done
en son
when it said
söylenildiğinde
say
{i} söz

Onun hakkında söyleyecek daha fazla sözüm yok. - I have nothing more to say about him.

Tom öyle bir söz verdiğini hatırlamadığını söylüyor. - Tom says that he doesn't remember having made such a promise.

after all is said and done
tam nazara almak
after all is said and done
bitevlikte
after all is said and done
evvel-ahir
after all is said and done
dikkat vermek
after all is said and done
umumiyetle
all we have said
bütün söylediklerimiz
be said
söylenmiş ol
easier said than done
söylemesi kolay
say
söz söyleme/karar verme hakkı/ gücü
say
söyle

İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı bir meyhaneye girer ve tezgahta otururlar. Barmen söyler, Bir dakika bekleyin, bu bir şaka mı ne? - An Englishman, a Belgian and a Dutchman enter a pub and sit down at the counter. Says the barkeeper, Wait a minute, is this a joke or what?

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

say
tutmak
say
söz sahibi olma
when all is said and done
tam nazara almak
when all is said and done
umumiyetle
when all is said and done
bitevlikte
when all is said and done
evvel-ahir
when all is said and done
dikkat vermek
say
farzetmek
say
son söz

Tom senin son söze sahip olduğunu söyledi. - Tom said you have the final say.

Ne yazık ki, Tom bununla ilgili son sözü söyleyen kişi değil. - Unfortunately, Tom isn't the one who has the final say on this.

Easier said than done
(Atasözü) Söylemesi kolay! Söylemesi yapmaktan kolay!
He said it in an unguarded moment
Boş bulunup ağzından kaçırdı
No sooner said than done
Söz ağızdan çıkar çıkmaz yapılır
Nothing heard, nothing said
Bir şey hakkında bilgimizin olmadığını, olsa da söylemeyeceğimizi ifade eden söz: Duymadım, söylemem
That's easier said than done
(Atasözü) Söylemesi kolay!
concealment of what is said or done
gizlenmesi söylenenlerin veya bitmiş
fore said
fore dedi
having said this
Bu söyledi having
i said
i söyledi
it is easier said than done
(deyim) tabi söylemesi yapmasından daha kolay
it is said
söylendiğinde
it is said that
söylenir
not capable of being said
olma yeteneğine sahip değil "dedi
port said
Port Said ya da Bur Said (Arapça بورسعيد, Būr Saʻīd), Mısır'da Akdeniz kıyısında bir liman kentidir
that said
Öyle olsa da, buna rağmen
that said
Ancak, bunun tersine
that's what she said
da öyle derdi
well said
iyi dedi
you said it nicely, well-put
Eğer güzel, iyi koymak dedi
you said it!
Bunu dedim!
He said it in an
Boş bulunup ağzından kaçırdı
No sooner said than
Söz ağızdan çıkar çıkmaz yapılır
Say
{ü} k.dili. Hey, bana bak!
She said it herself
Bizzat kendisi söyledi
as it is said
söylenildiği gibi
as said
söylenildiği üzere
be said
söylenmek
don't pay attention to what he said
onun söylediğini dikkate alma
easier said than done
dile kolay
enough said
yetti
enough said
yeter
least said soonest mended
(deyim) bin düşün bir söyle
say
{f} okumak (dua)
say
{i} denilen şey, söz
say
{f} (said) demek, söylemek
say
etmek okumak bildirmek
say
{f} etmek (dua)
the said firm
(Ticaret) adı geçen firma
there sth. to be said for
(deyim) yararina cok sey soylenebilir
to be said
denmek
to be said
denilmek
who would have said
kim derdi ki
you said it
(deyim) haklisin,cok dogru!
Türkçe - Türkçe
(Adlar, İsimler) (Suud kelimesinden fâil) Yukarı çıkan, yükselen, kalkan
Yüsek
Kutlu
SAİD
(Osmanlı Dönemi) (Suud. dan fâil) Yukarı çıkan, yükselen, kalkan
SAİD BİN ZEYD
(Osmanlı Dönemi) (R.A.) Hz. Ömer'in (R.A.) amcasının oğluydu. Aşere-i Mübeşşere'den ve Ashabın ileri gelenlerindendi. Vazifeli olarak Habeşistan'a hicret edenlerdendi. Şam'ın fethine ve bir çok mühim muharebelere iştirak etti. Hicri 51 yılında vefat etti
SAY
(Hukuk) Emek, çalışma
say
Düz, ve ince yassı taş
say
Düz, ince, yassı taş: "Yağmur yağar da ışılaşır sayları / Eli göçmüş de bozulaşır daylağı"- Halk türküsü. Çalışma, emek
say
Hac ibadeti sırasında Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelme
say
çalışma, çabalama
say
Düz, ince, yassı taş
say
Tropikal Amerika'da yaşayan küçük maymun
ŞEYH SAİD HADİSESİ
(Osmanlı Dönemi) 5 Şubat 1925'de devrin hükümetine karşı şark aşiret reislerinden Şeyh Said ismindeki zâtın teşebbüs ettiği bir harekettir. Şeyh Said, bu hareketine yardım etmesi için Bediüzzaman Said Nursî'ye mektub yazmış, fakat Bediüzzaman bu teklifi reddetmiş ve cevaben yazdığı mektubda şöyle demiştir: (Türk milleti, asırlardan beri İslâmiyete hizmet etmiş ve çok veliler yetiştirmiştir. Bunların torunlarına kılınç çekilmez. Siz de çekmeyiniz. Teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Millet irşad ve tenvir edilmelidir. Tr.) (Bak: Sai
Şeyh Said
(Osmanlı Dönemi) 13 Şubat 1925'te devrin hükümetine karşı doğu aşiret hareketine girişen doğu aşiret reislerinden biri
İngilizce - İngilizce
A male given name, an alternative form of Saeed
Simple past tense and past participle of say
mentioned earlier
An alternative form of the male given name Saeed
A disease of the lower airways causing cough and exercise intolerance in horses This is less severe than Heaves To learn more, click here
{s} previously named, aforementioned, aforesaid (Law)
Security Association Identifier
Said is the past tense and past participle of say. The adjective said is used primarily in legal and business writing, where it is equivalent to aforesaid: the said tenant (named in a lease); said property. Outside of these specialized contexts said is usually unnecessary, and the tenant or the property will suffice. the past tense and past participle of say. mentioned before. adj. Abu Said ibn Abi al Hasan Yasar al Basri Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm Nuri al Said Port Said Said ibn SulTan Said Sayyid Said ibn Yusuf al Fayyumi Said Edward Wadie al Hajj Umar ibn Said Tal
Substance Abuse Information Database
of Say
adj aforementioned
past of say
being the one previously mentioned or spoken of; "works of all the aforementioned authors"; "said party has denied the charges"
Before-mentioned; already spoken of or specified; aforesaid; used chiefly in legal style
sain
said and done
Agreed to and accomplished or finished
Said ibn SulTan
or Sad Sayyid born 1791, Oman died Oct. 19, 1856, at sea Ruler of Muscat and Oman and of Zanzibar (1806-56). He made Zanzibar the principal power in East Africa and the commercial capital of the western Indian Ocean. Under Sad, Zanzibar caravans were sent into central Africa to extract ivory, slaves, and other products. In 1822 he forbade his subjects to sell slaves to European traders. From 1828 he developed the islands of Zanzibar and Pemba into the world's largest clove producers, and he built up a large navy that helped expand his commercial interests
said Kaddish
said a prayer for the memory of a deceased relative
said Kaddish after
made peace with the loss, lost, was separated from
said no to him
answered him negatively, replied no to him
said nothing
did not say anything at all; let things go, let matters slide, turned the other cheek
said something he shouldn't
misspoke, blurted something out that he was forbidden to say
said the last word
decided, made a final judgment, decreed
said to himself
expressed to himself, spoke to himself
said yes
agreed, answered affirmatively
'nuff said
Used in various situations to either end a discussion, or to imply that further discussion is not needed (Short for 'enough said')

Your latest bird's got a nasty face. Yeh, but she's got big tits. 'Nuff said!.

I see, said the blind man
Said to express confusion
as the actress said to the bishop
used to highlight a sexual ambiguity in an innocent remark

Heavens, that's a big one - as the actress said to the bishop.

easier said than done
easy to propose, but difficult to accomplish
he said, she said
Expression for an event or etc. that doesn't have proof, is dubious, or is false

He said, she said. We'll never know what really happened.

no sooner said than done
As soon as something is said, it will be done
say
To indicate in a written form

The sign says it’s 50 kilometres to Paris.

say
to have a common expression; used in singular passive voice or plural active voice to indicate a rumor or well-known fact

It’s said that fifteen wagon loads of ready-made clothes for the Virginia troops came to, and stay in, town to-night.

say
To communicate, either verbally or in writing

He said he would be here tomorrow.

say
A type of fine cloth similar to serge

All in a kirtle of discolourd say / He clothed was .

say
One's stated opinion or input into a discussion

Above all, however, we would like to think that there is more to be decided, after the engines and after the humans have had their says.

say
To pronounce

Please say your name slowly and clearly.

say
Let's say

I've followed Selina down the strip, when we're shopping, say, and she strolls on ahead, wearing sawn-off jeans and a wash-withered T-shirt.

say
Used to gain one's attention before making an inquiry or suggestion; hey

Say, what did you think about the movie?.

that's what she said
That is indeed what she (aforementioned female) said

B: Yeah, that's what she said.

that's what she said
A joking and often tasteless retort, intended to draw attention to a previous statement which has the potential for a risqué double entendre

So this morning we pulled up a pumpkin-pancake recipe on the kitchen laptop. Just one problem: My wife couldn't read it from where she was mixing. Can't you make it bigger? she asked. (Go ahead, insert your own that's what she said joke here. No class.).

well said
A comment expressing approval; an accolade; "that was spoken well" (clearly or eloquently.)
what someone said
Used to indicate agreement, as if one would have wanted to say what a previous speaker has said, without change or qualification
when all is said and done
in the end; ultimately

When all is said and done, you will find it is a smaller project than it appeared.

well said
you said it nicely, well-put
say
{n} a speech, sample, proof, trial, thin stuff
say
{v} to speak, utter, pronounce, tell, allege
Easier said than done
(Atasözü) Something that you say when something seems like a good idea but it would be difficult to do
There is something to be said for
Something that you say which means that something has a lot of advantages
having said that
(informal) used to introduce an opinion that makes what you have just said seem less strong
that said
Even so
there's a lot to be said for
Something that you say which means that something has a lot of advantages
there's much to be said for
Something that you say which means that something has a lot of advantages
when all is said and done
when everything is taken into account
Bediuzzaman Said Nursi
{i} Said Nursi (1873-1960), Turkish-born Islamic scholar who wrote a six-thousand page commentary on the Quran called the Risale-i Nur (because of his extraordinary intelligence, he was known as Bediuzzaman "Wonder of the Age")
Edward W Said
born Nov. 1, 1935, Jerusalem died Sept. 25, 2003, New York, N.Y., U.S. Palestinian-born U.S. literary critic. Said was educated in Western schools in Jerusalem and Cairo before moving to the United States to attend Princeton and Harvard universities. He taught at Columbia University beginning in 1963. In Orientalism (1978), his best-known work, he examines Western stereotypes of the Islamic world and argues that Orientalist scholarship is based on Western imperialism. An outspoken proponent of Palestinian issues, he wrote on the Middle East in such works as The Question of Palestine (1979) and The Politics of Dispossession (1994). His more general concern was the complex interaction of literature and politics, which he treated in Beginnings (1975), The World, the Text, and the Critic (1983), and Culture and Imperialism (1993). Out of Place (1999) is a memoir
Edward Wadie Said
born Nov. 1, 1935, Jerusalem died Sept. 25, 2003, New York, N.Y., U.S. Palestinian-born U.S. literary critic. Said was educated in Western schools in Jerusalem and Cairo before moving to the United States to attend Princeton and Harvard universities. He taught at Columbia University beginning in 1963. In Orientalism (1978), his best-known work, he examines Western stereotypes of the Islamic world and argues that Orientalist scholarship is based on Western imperialism. An outspoken proponent of Palestinian issues, he wrote on the Middle East in such works as The Question of Palestine (1979) and The Politics of Dispossession (1994). His more general concern was the complex interaction of literature and politics, which he treated in Beginnings (1975), The World, the Text, and the Critic (1983), and Culture and Imperialism (1993). Out of Place (1999) is a memoir
Nuri al-Said
born 1888, Baghdad, Iraq died July 14, 1958, Baghdad Iraqi soldier and longtime prime minister of Iraq. He entered the army in 1909, when Iraq was a province of the Ottoman Empire. Captured by the British during World War I (1914-18), he joined a British-backed Arab revolt against the Ottomans. After the war he joined the Iraqi government under the Hshimite king Faysal I. Prime minister on 14 different occasions, he was pro-British and supported the monarchy. In 1958 he supported a union with Jordan that was strongly opposed by the military. He was killed in the coup that followed
Port Said
Seaport city (pop., 1996 est.: 470,000), northeastern Egypt. It is on the Mediterranean Sea at the northern end of the Suez Canal. Founded in 1859 on a narrow, sandy strip separating the Mediterranean from Lake Manzilah, it became the world's most important coaling station. It was the landing point of French and British troops during the Suez Crisis (1956) that followed Egypt's nationalization of the Suez Canal. In the Six-Day War of 1967, Israeli forces occupied the eastern bank of the canal, which was closed until 1975. The city was revitalized after 1975, and its industries include textiles, clothing, cosmetics, and glass
Port Said
city in the northeast section of Egypt
as said before
as aforementioned, as mentioned before, as stated before
did as he said he would
realized his dreams, put his plans into action
easier said than done
term used when something seems like a good idea but it is or would be difficult to do
he said to him
he spoke to him and said
it is said
some say, it is claimed, people say
it is said that
people say, they say that
it should be said
one has to say
least said soonest mended
silence is golden, keeping quiet prevents problems, not saying anything prevents one from making a hurtful remark
no one said a word
no one opened his mouth to say anything
no sooner said than done
fulfilled his or her promise
say
If you say there is a lot to be said for something, you mean you think it has a lot of good qualities or aspects. There's a lot to be said for being based in the country
say
If something says a lot for a person or thing, it shows that this person or thing is very good or has a lot of good qualities. It says a lot for him that he has raised his game to the level required It says much for Brookner's skill that the book is sad, but never depressing
say
If someone asks what you have to say for yourself, they are asking what excuse you have for what you have done. `Well,' she said eventually, `what have you to say for yourself?'
say
To repeat; to rehearse; to recite; to pronounce; as, to say a lesson
say
You use say in expressions such as I would just like to say to introduce what you are actually saying, or to indicate that you are expressing an opinion or admitting a fact. If you state that you can't say something or you wouldn't say something, you are indicating in a polite or indirect way that it is not the case. I would just like to say that this is the most hypocritical thing I have ever heard in my life I must say that rather shocked me, too Dead? Well, I can't say I'm sorry
say
to say the least: see least needless to say: see needless
say
the chance to speak; "let him have his say" indicate; "The clock says noon" communicate or express nonverbally; "What does this painting say?"; "Did his face say anything about how he felt?" recite or repeat a fixed text; "Say grace"; "She said her `Hail Mary'" utter aloud; "She said `Hello' to everyone in the office" state as one's opinion or judgement; declare; "I say let's forget this whole business
say
If you say that something says it all, you mean that it shows you very clearly the truth about a situation or someone's feelings. This is my third visit in a week, which says it all
say
To mention or suggest as an estimate, hypothesis, or approximation; hence, to suppose; in the imperative, followed sometimes by the subjunctive; as, he had, say fifty thousand dollars; the fox had run, say ten miles
say
To recite
say
You can use say or let's say when you mention something as an example. To see the problem here more clearly, let's look at a different biological system, say, an acorn
say
state as one's opinion or judgement; declare; "I say let's forget this whole business
say
(v ) Design
say
give instructions to or direct somebody to do something with authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping"; "The mother told the child to get dressed"
say
{f} utter, express verbally; assume, suppose; claim, declare, assert
say
You use to say nothing of when you mention an additional thing which gives even more strength to the point you are making. Unemployment leads to a sense of uselessness, to say nothing of financial problems
say
communication heard only within the same virtual " room"
say
To announce as a decision or opinion; to state positively; to assert; hence, to form an opinion upon; to be sure about; to be determined in mind as to
say
A delicate kind of serge, or woolen cloth
say
recite or repeat a fixed text; "Say grace"; "She said her `Hail Mary'"
say
A speech; something said; an expression of opinion; a current story; a maxim or (Atasözü)
say
You can use say when you want to discuss something that might possibly happen or be true. Say you could change anything about the world we live in, what would it be? = suppose
say
v say said pret [OE secgan, sæîde 1/3 sg pret ]
say
You can mention the contents of a piece of writing by mentioning what it says or what someone says in it. The report says there is widespread and routine torture of political prisoners in the country You can't have one without the other, as the song says `Highly inflammable,' it says on the spare canister Jung believed that God speaks to us in dreams. The Bible says so too
say
express in words; "He said that he wanted to marry her"; "tell me what is bothering you"; "state your opinion"; "state your name"
say
Essay; trial; attempt
say
If you have a say in something, you have the right to give your opinion and influence decisions relating to it. The students wanted more say in the government of the university
say
To take the say To taste meat or wine before it is presented, in order to prove that it is not poisoned The phrase was common in the reign of Queen Elizabeth “Nor deem it meet that you to him convey The proffered bowl, unless you taste the say” Rose: Orlando Furioso, xxi 61
say
A kind of silk or satin
say
Instead of
say
speak, pronounce, or utter in a certain way; "She pronounces French words in a funny way"; "I cannot say `zip wire'"; "Can the child sound out this complicated word?"
say
feelings You can use `You don't say' to express surprise at what someone has told you. People often use this expression to indicate that in fact they are not surprised. `I'm a writer.' --- `You don't say. What kind of book are you writing?'
say
let's assume, supposing that; approximately, about; for instance
say
(Saai) Hajj procession from Safa to Marwa
say
To try; to assay
say
To speak; to express an opinion; to make answer; to reply
say
Tried quality; temper; proof
say
report or maintain; "He alleged that he was the victim of a crime"; "He said it was too late to intervene in the war"; "The registrar says that I owe the school money"
say
state as one's opinion or judgement; declare; "I say let's forget this whole business"
say
have or contain a certain wording or form; "The passage reads as follows"; "What does the law say?"
say
You use that is to say or that's to say to indicate that you are about to express the same idea more clearly or precisely. territories that were occupied in 1967, that is to say, in the West Bank and Gaza
say
communicate or express nonverbally; "What does this painting say?"; "Did his face say anything about how he felt?"
say
indicate; "The clock says noon"
say
formulae You use `I wouldn't say no' to indicate that you would like something, especially something that has just been offered to you. I wouldn't say no to a drink
say
utter aloud; "She said `Hello' to everyone in the office"
say
If something goes without saying, it is obvious. It goes without saying that if someone has lung problems they should not smoke
say
You indicate the information given by something such as a clock, dial, or map by mentioning what it says. The clock said four minutes past eleven The map says there's six of them
say
If you say something to yourself, you think it. Perhaps I'm still dreaming, I said to myself
say
If something says something about a person, situation, or thing, it gives important information about them. I think that says a lot about how well Seles is playing The appearance of the place and the building says something about the importance of the project
say
Saw

Tom and Mary say they saw somebody climbing over the fence. - Tom and Mary say they saw someone climbing over the fence.

Tom and Mary say they saw nothing. - Tom and Mary say they didn't see anything.

say
When you say something, you speak words. `I'm sorry,' he said She said they were very impressed Forty-one people are said to have been seriously hurt I packed and said goodbye to Charlie I hope you didn't say anything about Gretchen Did he say where he was going? It doesn't sound exactly orthodox, if I may say so
say
To utter or express in words; to tell; to speak; to declare; as, he said many wise things
say
You use say in expressions such as I'll say that for them and you can say this for them after or before you mention a good quality that someone has, usually when you think they do not have many good qualities. He's usually smartly-dressed, I'll say that for him At the very least, he is devastatingly sure of himself, you can say that
say
express a supposition; "Let us say that he did not tell the truth"; "Let's say you had a lot of money--what would you do?"
say
When one of the people or groups involved in a discussion has their say, they give their opinion. The Football Association have had their say
say
emphasis You can use `You can say that again' to express strong agreement with what someone has just said. `Must have been a fiddly job.' --- `You can say that again.'
say
Trial by sample; assay; sample; specimen; smack
say
the chance to speak; "let him have his say"
say
{i} statement, something that is said; opinion; right or opportunity to speak; expression of opinion
the least said the better
it is sometimes best to say nothing, saying too much can often get you in trouble
the least said the soonest mended
it is often wise to remain silent and avoid disputes
Türkçe - İngilizce

said teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

demek (said)
say
say
(Bilgisayar) count by
say
count

At last, they began to count down cautiously. - Sonunda, dikkatlice geri saymaya başladılar.

In the Tokyo stock market, stocks of about 450 companies are traded over the counter. - Tokyo borsasında, aşağı yukarı 450 şirketin hisse senetleri sayaç üzerinde işlem gördü.

say
{f} numbered

His days as a politician are numbered. - Bir siyasetçi olarak onun günleri sayılı.

Tom's days are numbered. - Tom'un günleri sayılı.

say
regard as
say
{f} counting

You must be accurate in counting. - Saymada yanlış yapmamaya özen göstermelisin.

I'm counting the minutes until I see you again. - Seni tekrar görünceye kadar dakikaları sayıyorum.

say
deem

You know Americans are jealous of the British accent that they deem more prestigious. - Amerikalıların daha prestijli saydıkları İngiliz aksanını kıskandıklarını bilirsiniz.

said

  Türkçe nasıl söylenir

  sed

  Telaffuz

  /ˈsed/ /ˈsɛd/

  Ortak Eşdizimliler

  said to, said that

  Videolar

  ... app, it said, "In order to use this app, you need to tell us where you are all the time." ...
  ... Child Left Behind, that said we're going to impose standards, ...

  Günün kelimesi

  medevac