worse

listen to the pronunciation of worse
İngilizce - Türkçe
daha berbat
daha kötü

Bugün hava dünkünden daha kötü. - The weather today is worse than yesterday.

Shylock aç gözlü, ve daha kötüsü,çok pintidir. - Shylock is greedy, and what is worse, very stingy.

{i} daha da kötüsü

Hava karardı, ve daha da kötüsü, yolumuzu kaybettik. - It grew dark, and what was worse, we lost our way.

Rüzgar şiddetli esiyordu ve daha da kötüsü, yağmur yağmaya başladı. - The wind was blowing violently, and to make matters worse, it began raining.

kötü

Shylock aç gözlü, ve daha kötüsü,çok pintidir. - Shylock is greedy, and what is worse, very stingy.

Tom, Fransızcayı İngilizceden daha kötü konuşur. - Tom speaks French worse than English.

{i} beteri

Her şeyin daha beteri de vardır. - It could always be worse.

{i} daha kötüsü

Sen Tom'dan daha kötüsün. - You're worse than Tom.

Shylock aç gözlü, ve daha kötüsü,çok pintidir. - Shylock is greedy, and what is worse, very stingy.

beter

Her şeyin daha beteri de vardır. - It could always be worse.

Bundan daha beter olabilir mi bilemiyorum! - I don't know if it could get any worse than this!

daha fena
daha hasta
daha çok

Tom'un başı düşündüğümden daha çok dertte. - Tom is in worse trouble than I thought.

daha kötü şey

Ben daha kötü şeyler duydum. - I've heard of worse things.

Hayatta ölümden daha kötü şeyler var. Siz hiç bir akşamı bir sigorta satıcısıyla geçirdiniz mi? - There are worse things in life than death. Have you ever spent an evening with an insurance salesman?

kötü durum

Tom düşündüğümüzden daha kötü durumda. - Tom is in worse shape than we thought.

Tom, John'dan daha kötü durumda. - Tom is in worse shape than John.

Gittikçe daha kötü bir hal aldı
It got worse and worse
daha fena bir şekilde
daha fena şey
{s} daha kötü, daha fena, beter: He's worse today. Bugün durumu daha kötü
{i} daha kötü, daha fena, beter: That was bad enough, but worse was
Hastalığı ağırlaştı
It will be the worse forKendisi için
get worse
kötüleşmek
go worse
kötüleşmek
bad
kötü

Dekorasyon kötü değil. - The decorating isn't bad.

O kadar kötü birisi ki kimse ondan hoşlanmaz. - He is such a bad person that everybody dislikes him.

worse still
işin daha kötüsü
worse than ever
her zamankinden çok
worse than
daha kötü
worse and worse
gitgide kötüleşen
worse and worse
giderek bozulan
worse off
(Ticaret) daha yoksul

Daha önce olduğumuzdan daha yoksul değiliz. - We're no worse off than we were before.

Biz her zaman olduğumuzdan daha yoksuluz. - We're worse off now than we've ever been.

worse off
maddi durumu daha fena
worse still
daha kötüsü, işin daha kötüsü: The electricity's off and, worse still, the heating's not working. Cereyan kesik ve daha kötüsü kalorifer
worse than ever
her zamankinden kötü: He's behaving worse
worse than ever
her zamankinden çok: It's dripping worse than ever now. Şimdi her zamankinden çok damlıyor
bad
{i} zarar

Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır. - Drinking on an empty stomach is bad for your health.

Kötü hava törene zarar verdi. - The bad weather marred the ceremony.

bad
{s} fena

Fena değilim. Ama biraz yorgunum. - Not bad. But I'm a little tired.

O, fena halde azarlanmış görünüyor. - It seems that he was badly scolded.

bad
{s} kokmuş
bad
{s} rahatsız

Tom beni rahatsız etmeyi bırakmadı. - Tom wouldn't stop badgering me.

Kötü bir öğretmene sahip olmak sizi rahatsız ediyor olmalı. Ben de aptalım. Öyleyse, tamam. - It must bother you to have taken a bad master. I'm stupid too. So, it's all right.

bad
{s} sert

Benim kötü bir sert ensem var. - I have a bad stiff neck.

bad
{s} sahte

Sahte para her zaman geri gelir. - Bad money always comes back.

Sahtekâr olma konusunda kötü bir üne sahiptir. - He has a bad reputation of being dishonest.

bad
{s} kem

Tom emniyet kemerini takıyor olsaydı o kadar kötü yaralanmazdı. - If Tom had been wearing his seat belt, he wouldn't have been injured so badly.

bad
{s} kokuşmuş
bad
{s} terbiyesiz

Dolu ağzınla konuşmak terbiyesizlik olması gerekiyor. - It's supposed to be bad manners to talk with your mouth full.

Bir konser sırasında konuşmak terbiyesizliktir. - It's bad manners to talk during a concert.

bad
{i} yıkım
make matters worse
Durumu daha da kötü hâle getirmek
bad
(Argo) güzel

Kendimi Breaking Bad'in sonunun gülünç bir şekilde aceleye getirildiğini düşünmekten alıkoyamıyorum - yine de çok güzel bir dizi ama daha iyi olabilirdi. - I can't help but feel like the ending of Breaking Bad was ridiculously rushed, still an amazing show but it could've been better.

Kel olmakla ilgili güzel şeylerden biri, asla kötü bir saçlı bir gününün olmamasıdır. - One of the nice things about being bald is that you never have a bad hair day.

bad
berbat

Sırtımın alt tarafında berbat bir ağrım var. - I have a bad pain in my lower back.

Dün berbat bir baş ağrım vardı. Bulunmama nedenim oydu. - I had a bad headache yesterday. That was why I was absent.

bad
(Argo) harika
bad
kaka
bad
bitik
bad
kara

Karaciğer yemek sizin için kötü mü? - Is eating liver bad for you?

Kara kedilerin kötü şans getirdiklerine inanmıyorum. - I don’t believe that black cats cause bad luck.

bad
çok kötü

Yalan söylemek çok kötü bir alışkanlıktır. - Telling lies is a very bad habit.

Nasılsın? Çok kötü değil. - How's it going? Not too bad.

bad
niteliksiz
bad
kötü şey
bad
bozulmuş (yiyecek)
bad
bet
bad
ciddi

Kötü haber söylendiğinde o ciddi görünüyordu. - He looked grave when told the bad news.

get worse
fenalaşmak
get worse
fenaya varmak
get worse
durumu kötüye gitmek
get worse
kötüye gitmek
get worse
beterleşmek
get worse
durumu kötüleşmek
go from bad to worse
(Konuşma Dili) daha beter olmak
go from bad to worse
kötüye gitmek
go from bad to worse
(Konuşma Dili) kötüleşmek
growing worse
kötüleşme
the worse for wear
eskimiş
bad
{s} bozuk

Bozuk İngilizce dünyanın en yaygın dilidir. - Bad English is the most widespread language in the world.

His bark is worse than his bite
Osurdumu mangalda kül bırakmaz
a change for the worse
kötü bir değişiklik
bad
çürük

Tom'un yüzü kötü bir biçimde çürük. - Tom's face is badly bruised.

Sepetteki bir çürük elma bütün sepeti çürütür - One bad apple spoils the barrel.

bad
neşesiz
bad
değersiz
bad
yaramaz
bad
mutsuz
bad
geçersiz
bad
talihsiz
bad
yaman
bad
ahlaksız
bad
sağlıksız

Kötü hissediyordum, bu yüzden hastaneye kabul edildim. Fakat bende gerçekten sağlıksız bir şey olmadığı anlaşıldı. - I felt bad, so I was admitted into the hospital. However, it turned out that there was nothing really wrong with me.

bad
(dil) kaba
bad
hatalı

Tom'un son filmi şimdi yayınlandı. Adı Tatoeba: Hatalı ağ geçidi. - Tom's latest movie just came out. It's called Tatoeba: Bad Gateway.

bad
(para) sahte
get worse
daha kötü olmak
get worse
kötüleş

Eğer kötüleşirseniz doktora gitmeyi unutmayın. - Make sure you go to a doctor if you get worse.

Bu öğleden sonra hava kötüleşecek. - This afternoon the weather is going to get worse.

go from bad to worse
gittikçe kötüleşmek
got worse
daha kötü ol
gotten worse
daha kötü ol
grow worse
daha katü geliş
make worse
kötüleştir
none the worse
zarar görmemiş
none the worse for wear
hurdası çıkmış
bad
{i} perişanlık
bad
{s} küfürlü

Küfürlü dil, kötü bir kalbin işaretidir. - The cursing tongue is an indication of a bad heart.

His bark is worse than his bite
k. dili Ne varsa dilindedir
Nothing so bad but might have been worse
(Atasözü) Beterin beteri var
bad
{i} şanssızlık
bad
kötüydü
change for the worse
kötü için değişiklik
could do worse than
i yapsa iyi olur/fena olmaz

My son could do worse than grow up to be like you, Sir. (said to a man who just saved a few people from a burning house).

even worse
daha da kötü

İşler daha da kötüleşebilir. - Things may get even worse.

Kayboldum ve daha da kötüsü, sonra yağmur yağmaya başladı. - I got lost, and to make it even worse, it then began to rain.

for better or for worse
iyi de olsa, kötü de olsa; anca beraber kanca beraber
for better or for worse
iyi ya da kötü
for better or worse
Sonu ne olursa olsun
gets worse
kötüleşiyor
getting from bad to worse
kötü kötü için alıyorum
getting worse
daha kötüye gitmek
getting worse
daha kötüleşmek
go from bad to worse
kötüyken daha kötü olmak
go from bad to worse
kötü kötü için gitmek
going from better to worse
daha iyi daha kötüye gidiyor
got worse
kötüsü var
if worse comes to worst
(deyim) Eğer daha da kötüsü olursa

Ted's car isn't running well. If worse comes to worst, he can take the bus to school.

look the worse for wear
k. dili pek iyi bir halde olmamak, pek iyi gözükmemek: You look the worse for wear today. Bugün seni pek iyi görmüyorum
made worse
kötü yapılmış
not the worse
değil kötü
take a turn for the better/worse
(-in) durumu iyiye/kötüye doğru gitmeye başlamak
take a turn for the worse
(işler) kötüye gitmeye başlamak, kötü olmak, kötüleşmek; (hasta) kötüleşmek
the worse
kötü
the worse for you
kötü senin için
His bark is worse than
{k} Ne varsa dilindedir
a change for the worse
kötüye gitme
a change for the worse
kötüleşme
bad
kifayetsiz
bad
pişman
bad
şiddetli
bad
zararlı

Her gün balık yemek sizin için zararlı mı? - Is eating fish every day bad for you?

Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır. - Drinking on an empty stomach is bad for your health.

bad
hasta

Paul bugün yatakta hasta. Çok kötü. - Paul is sick in bed today. That's too bad.

Annem kötü bir soğuk algınlığından dolayı hasta. - My mother is sick with a bad cold.

bad
be bad at something bir şeyi becerememek
bad
nahoş
bad
{s} ciddi, vahim
bad
yanlış

Tom bunu yapmanın yanlış bir fikir olduğunu düşünüyor. - Tom thinks that doing that is a bad idea.

Tom Fransızcayı o kadar kötü konuşuyor ki çoğunlukla yanlış anlaşılıyor. - Tom speaks French so badly that he is often misunderstood.

bad
keyifsiz
bad
müteessir
bad
{s} (worse, worst)
bad
bad debt şüpheli alacak
bad
in baddili güç durumda
bad
{s} bozuk, bozulmuş (yiyecek). 6
bad
{s} kötü, hoş olmayan
be none the worse
zarar gelmemek
be none the worse for
(bir şeyden) (birine) hiç zarar/halel gelmemek: They were none the worse for it. Onlara hiç zararı olmadı
be none the worse for drink
sarhoş olmamak
be none the worse for drink
içkili olmamak
be none the worse for it
zarar gelmemek
be the worse for drink
içkili olmak
be the worse for drink
sarhoş olmak
become worse
fenalaşmak
confusion worse confounded
karışıklığın daniskası
confusion worse confounded
karmakarışıklık
every bad has its worse
(deyim) beterin beteri vardır
for better for worse
iyi ve kötü günde
from bad to worse
gitgide kötüleşerek
from bad to worse
daha kötüye doğru
from bad to worse
kötüye

İş daha da kötüye gitmeye devam ediyor. - Business keeps going from bad to worse.

Hava daha da kötüye gidiyordu. - The weather was going from bad to worse.

from bad to worse
daha da kötüye
go from bad to worse
gittikçe/giderek kötüleşmek, kötüye gitmek
go from bad to worse
(deyim) gittikce kotulesmek
he is none the worse
ondan zarar gelmez
he is none the worse
zararsızdır
his bark is worse than his bite
(isim) varsa dilindedir
his bark is worse than his bite
ne varsa dilindedir
make it worse
daha da kötüleştirmek
make it worse
içinden çıkılmaz hale getirmek
make worse
(Fiili Deyim ) daha beter etmek
make worse
kötüleştirmek
the worse for liquor
oldukça sarhoş
to make matters worse
işin daha da kötüsü, üstüne üstlük
İngilizce - İngilizce
Comparative form of ill: more ill

She was very ill last week but this week she’s worse.

Less skillfully
Used to start a sentence

Her leg is infected. Still worse, she's developing a fever.

A worse condition

His mood took a turn for the worse.

Comparative form of badly: more badly

He drives worse than anyone I know.

Of lower quality, less desirable
Comparative form of bad: more bad

Your exam results are worse than before.

More evil
More severely or seriously
More severe or serious
{a} more bad, more ill
{v} to worst, overcome
{a} in a more bad manner, state or degree
something inferior in quality or condition or effect; "for better or for worse"; "accused of cheating and lying and worse"
If a person or thing is the worse for something, they have been harmed or badly affected by it. If they are none the worse for it, they have not been harmed or badly affected by it. Father came home from the pub very much the worse for drink They are all apparently fit and well and none the worse for the fifteen hour journey
If a situation goes from bad to worse, it becomes even more unpleasant or unsatisfactory. For the past couple of years my life has gone from bad to worse
(comparative of `bad') inferior to another in quality or condition or desirability; "this road is worse than the first one we took"; "the road is in worse shape than it was"; "she was accused of worse things than cheating and lying"
Loss; disadvantage; defeat
(comparative of `ill') in a less effective or successful or desirable manner; "he did worse on the second exam"
Worse is the comparative of bad
(comparative of `ill') in a less effective or successful or desirable manner; "he did worse on the second exam
comparative of bad
Worse is used to form the comparative of compound adjectives beginning with `bad' and `badly.' For example, the comparative of `badly off' is `worse off'
comparative of badly
That which is worse; something less good; as, think not the worse of him for his enterprise
Worse is the comparative of badly
comparative of ill
something inferior in quality or condition or effect; "for better or for worse"; "accused of cheating and lying and worse" (comparative of `bad') inferior to another in quality or condition or desirability; "this road is worse than the first one we took"; "the road is in worse shape than it was"; "she was accused of worse things than cheating and lying" changed for the worse in health or fitness; "I feel worse today"; "her cold is worse" (comparative of `ill') in a less effective or successful or desirable manner; "he did worse on the second exam
In a worse degree; in a manner more evil or bad
Bad, ill, evil, or corrupt, in a greater degree; more bad or evil; less good; specifically, in poorer health; more sick; used both in a physical and moral sense
If a situation changes for the worse, it becomes more unpleasant or more difficult. The grandparents sigh and say how things have changed for the worse
more awfully; more gravely; to a greater extent
changed for the worse in health or fitness; "I feel worse today"; "her cold is worse"
To make worse; to put disadvantage; to discomfit; to worst
for better or worse: see better
{i} something that is more unfavorable; more unfavorable situation
See Worst, v
warre
worser
waur
worsest
worse comes to worst
If an already bad situation progresses into a catastrophic situation, then

If worse comes to worst, then these stock certificates will make fine wallpaper.

worse for wear
in poor physical condition due to long or heavy use
worse for wear
drunk
worse light
A way of presenting or perceiving something such that it appears less favourably than by an alternative presentation or perception

Knowing the real reasons for his action caused her to view them in a worse light.

worse off
Comparative form of badly off: more badly off
worse-off
Alternative spelling of worse off
worse-off
Comparative form of badly-off: more badly-off
worse off
in a situation which is inferior to the original situation
worse than
more bad than -, of a lower quality than -
worse than death
more difficult, cannot be endured, torture
bad
error, mistake

Sorry, my bad!.

bad
Not suitable or fitting

Do you think it is a bad idea to confront him directly?.

bad
Tricky; stressful; unpleasant

Divorce is usually a bad experience for everybody involved.

bad
Alternative past tense of bid. See bade
bad
Bold and daring

Did you see what he wrote on that guy's forehead? What a bad ass!.

bad
To shell (a walnut)

A curious specimen of Gloucestershire dialect c»me out in an assault case heard by the Gloucester court magistrates on Saturday. One of the witnesses, speaking of what a girl was doing at the time the assault took place, said she was ' badding ' walnuts in a pigstye. The word is peculiarly provincial : to ' bad ' walnuts is to strip away the husk. The walnut, too, is often called » 'bannut,' and hence the old Gloucestershire phrase, ' Come an' bad the bannuts.'.

bad
Badly

I didn't do too bad in the last exam.

bad
Evil; wicked

Be careful. There are bad people in the world.

bad
Severe, urgent (of a need or want)

He is in bad need of a haircut.

bad
Of food, spoiled, rotten, overripe

These apples have gone bad.

bad
(Should we move() this sense?) Fantastic

You is sic] bad, man!.

for better or worse
No matter what the future may hold

For better or worse, he’s the president.

one's bark is worse than one's bite
The individual acts threatening but is relatively harmless

Its bark is worse than its bite.

the cure is worse than the ill
The solution or proposed solution to a problem produces a worse net result than the problem does (or threatens a non-negligible risk of doing so), especially via unintended consequences
the cure is worse than the ill
The medical treatment for an illness produces a worse net result than the illness does (or threatens a non-negligible risk of doing so), especially via adverse effects
the cure is worse than the illness
Alternative form of the cure is worse than the ill
bad
A bad idea, decision, or method is not sensible or not correct. Economist Jeffrey Faux says a tax cut is a bad idea Of course politicians will sometimes make bad decisions That's not a bad way to proceed, just somewhat different The worst thing you can do is underestimate an opponent. = poor good
for better or worse
whether the outcome is good or bad
make matters worse
Make the situation even more unpleasant or difficult
bad
{a} ill, sick, wicked, hurtful, poor, imperfect
bad
{n} scrawl
Bad
shank
adverb worse 3
in a more severe or serious way than before better worse than
bad
Barksdale AFB, Louisiana (code used herein)
bad
A bad child disobeys rules and instructions or does not behave in a polite and correct way. You are a bad boy for repeating what I told you Many parents find it hard to discourage bad behaviour. = naughty
bad
Food that has gone bad is not suitable to eat because it has started to decay. They bought so much beef that some went bad
bad
If you feel bad about something, you feel rather sorry or guilty about it. You don't have to feel bad about relaxing I feel bad that he's doing most of the work Are you trying to make me feel bad? good
bad
You use bad to indicate that something unpleasant or undesirable is severe or great in degree. He had a bad accident two years ago and had to give up farming This was a bad case of dangerous driving The pain is often so bad she wants to scream The floods are described as the worst in nearly fifty years
bad
Not good; unfavorable; negative
bad
Banque Algerienne de Developpement
bad
{s} harmful; inferior; serious, grave, acute; pernicious, damaging, harmful (e.g.: smoking is bad for the health); defective, not working properly; rotten, decayed, spoiled (such as bad meat)
bad
to make the best of a bad job: see best bad blood: see blood bad luck: see luck to get a bad press: see press to go from bad to worse: see worse. A past tense of bid
bad
Morectenglish | adronato
bad
Of breath, malodorous, foul
bad
"; "a forged twenty dollar bill" having undesirable or negative qualities; "a bad report card"; "his sloppy appearance made a bad impression"; "a bad little boy"; "clothes in bad shape"; "a bad cut"; "bad luck"; "the news was very bad"; "the reviews were bad"; "the pay is bad"; "it was a bad light for reading"; "the movie was a bad choice" characterized by wickedness or immorality; "led a very bad life" keenly sorry or regretful; "felt bad about letting the team down"; "was sorry that she had treated him so badly"; "felt bad about breaking the vase" capable of harming; "bad habits"; "bad air"; "smoking is bad for you" physically unsound or diseased; "has a bad back"; "a bad heart"; "bad teeth"; "an unsound limb"; "unsound teeth" very intense; "a bad headache"; "in a big rage"; "had a big (or bad) shock"; "a bad earthquake"; "a bad storm" not financially safe or secure; "a bad investment"; "high risk investments"; "anything that promises to pay too much can't help being risky"; "speculative business enterprises" nonstandard; "so-called bad grammar" below average in quality or performance; "a bad chess player"; "a bad recital" not capable of being collected; "a bad (or uncollectible) debt
bad
Bad is used to describe something unpleasant, undesirable or of poor quality
bad
faulty; not functional
bad
If you describe a piece of news, an action, or a sign as bad, you mean that it is unlikely to result in benefit or success. The closure of the project is bad news for her staff It was a bad start in my relationship with Warr The report couldn't have come at a worse time for the European Commission. good
bad
keenly sorry or regretful; "felt bad about letting the team down"; "was sorry that she had treated him so badly"; "felt bad about breaking the vase"
bad
reproduced fraudulently; "like a bad penny "; "a forged twenty dollar bill"
bad
very much; strongly; "I wanted it badly enough to work hard for it"; "the cables had sagged badly"; "they were badly in need of help"; "he wants a bicycle so bad he can taste it"
bad
not financially safe or secure; "a bad investment"; "high risk investments"; "anything that promises to pay too much can't help being risky"; "speculative business enterprises"
bad
awaited (with gen ; bidan) 709
bad
If you have a bad back, heart, leg, or eye, it is injured, diseased, or weak. Alastair has a bad back so we have a hard bed
bad
Of food, spoilt, rotten, overripe
bad
very intense; "a bad headache"; "in a big rage"; "had a big (or bad) shock"; "a bad earthquake"; "a bad storm"
bad
nonstandard; "so-called bad grammar"
bad
{s} (Canadian and U.S. Slang) good; excellent, great, wonderful
bad
Seemingly non-appropriate, in manners, etc
bad
reproduced fraudulently; "like a bad penny
bad
having undesirable or negative qualities; "a bad report card"; "his sloppy appearance made a bad impression"; "a bad little boy"; "clothes in bad shape"; "a bad cut"; "bad luck"; "the news was very bad"; "the reviews were bad"; "the pay is bad"; "it was a bad light for reading"; "the movie was a bad choice"
bad
below average in quality or performance; "a bad chess player"; "a bad recital"
bad
ad wrong; acting against the law; not good
bad
adj [evil] jahat 2 adj [not good] buruk 3 adj [wrong] salah
bad
physically unsound or diseased; "has a bad back"; "a bad heart"; "bad teeth"; "an unsound limb"; "unsound teeth"
bad
Something that is bad is of an unacceptably low standard, quality, or amount. Many old people in Britain are living in bad housing The state schools' main problem is that teachers' pay is so bad It was absolutely the worst food I have ever had. = poor good
bad
If you say that it is bad that something happens, you mean it is unacceptable, unfortunate, or wrong. Not being able to hear doesn't seem as bad as not being able to see You need at least ten pounds if you go to the cinema nowadays -- it's really bad. good
bad
A bad person has morally unacceptable attitudes and behaviour. I was selling drugs, but I didn't think I was a bad person He does not think that his beliefs make him any worse than any other man. = wicked good + badness bad·ness They only recognise badness when they perceive it in others
bad
feeling physical discomfort or pain (`tough' is occasionally used colloquially for `bad'); "my throat feels bad"; "she felt bad all over"; "he was feeling tough after a restless night"
bad
feelings If you say that it is too bad that something is the case, you mean you are sorry or sad that it is the case. It is too bad that Eleanor had to leave so soon Too bad he used his intelligence for criminal purposes. = a pity, a shame
bad
Someone who is bad at doing something is not skilful or successful at it. He had increased Britain's reputation for being bad at languages He was a bad driver Rose was a poor cook and a worse mother. = poor good
bad
"; "a forged twenty dollar bill"
bad
A result that is negative in the eyes of the speaker
bad
feelings If you say `too bad', you are indicating that nothing can be done to change the situation, and that you do not feel sorry or sympathetic about this. Too bad if you missed the bus. = hard luck
bad
capable of harming; "bad habits"; "bad air"; "smoking is bad for you"
bad
(of foodstuffs) not in an edible or usable condition; "bad meat"; "a refrigerator full of spoilt food"
bad
{i} wickedness; evil; that which is below expectations, that which is below standard or
bad
VARCHAR2(3) A YES value indicates that this constraint specifies a century in an ambiguous manner To avoid errors resulting from this ambiguity, rewrite the constraint using the TO_DATE function with a four-digit year See Also: the TO_DATE function in Oracle9i SQL Reference and Oracle9i Application Developer's Guide - Fundamentals
bad
not capable of being collected; "a bad (or uncollectible) debt"
bad
not working properly; "a bad telephone connection"; "a defective appliance"
bad
evil, wicked
bad
Black's Agricultural Dictionary, 2nd Edition, 1985 Ed D B Dalal-Clayton
bad
Something that is bad is unpleasant, harmful, or undesirable. The bad weather conditions prevented the plane from landing We have been going through a bad time I've had a bad day at work Divorce is bad for children Analysts fear the situation is even worse than the leadership admits. good
bad
badly, poorly
bad
that which is below standard or expectations as of ethics or decency; "take the bad with the good"
bad
Wanting good qualities, whether physical or moral; injurious, hurtful, inconvenient, offensive, painful, unfavorable, or defective, either physically or morally; evil; vicious; wicked; the opposite of good; as, a bad man; bad conduct; bad habits; bad soil; bad air; bad health; a bad crop; bad news
bad
You can say that something is not bad to mean that it is quite good or acceptable, especially when you are rather surprised about this. `How much is he paying you?' --- `Oh, five thousand.' --- `Not bad.' `How are you, mate?' --- `Not bad, mate, how's yourself?' He's not a bad chap -- quite human for an accountant That's not a bad idea
bad
Icmet Diri
bad
Bade
bad
with great intensity (`bad' is a nonstandard variant for `badly'); "the injury hurt badly"; "the buildings were badly shaken"; "it hurts bad"; "we need water bad"
bad
that which is below standard or expectations as of ethics or decency; "take the bad with the good" feeling physical discomfort or pain (`tough' is occasionally used colloquially for `bad'); "my throat feels bad"; "she felt bad all over"; "he was feeling tough after a restless night" (of foodstuffs) not in an edible or usable condition; "bad meat"; "a refrigerator full of spoilt food" not working properly; "a bad telephone connection"; "a defective appliance" reproduced fraudulently; "like a bad penny
bad
If you are in a bad mood, you are angry and behave unpleasantly to people. She is in a bit of a bad mood because she's just given up smoking
bad
Bad file (Oracle)
bad
not capable of being collected; "a bad (or uncollectible) debt
bad
characterized by wickedness or immorality; "led a very bad life"
bad
Bad language is language that contains offensive words such as swear words. I don't like to hear bad language in the street I said a bad word. see also worse, worst
bad
(Bank Account Debits tax) State or Territory government tax (except ACT) on withdrawals from accounts on which a cheque may be drawn
bad
Beach Book Bread Butter Khaieb Albahr Ktab Khoubz Zabda
change for the worse
deterioration, negative change
couldn't get any worse
below any criticism, the pits, the dumps
for better or for worse
through good times and bad times, "through thick and through thin
from bad to worse
from an unfavorable situation to one even worse
get worse
deteriorate in health; "he relapsed"
get worse
deteriorate in health; "he relapsed
go from bad to worse
fall from a bad condition into a situation which is much worse
going from bad to worse
getting even worse, out of the frying pan into the fire
his bark is worse than his bite
he looks or sounds scarier than he really is
it could have been worse
got out of it cheap
it got worse
there was aggravation, it deteriorated, it declined, it degenerated
make matters worse
{f} make a bad situation worse, cause a difficult situation become more awful
making things worse
causing more problems than there were to begin with
no worse than
no less successful, equally as good as
none the worse
not so bad, didn't suffer terribly
things got worse
the situation worsened, the situation became worse
to make matters worse
make a bad situation worse, cause a difficult situation become more awful
wors
A shortened form of boerewors a traditional home made sausage, now commercially available
worse

  Türkçe nasıl söylenir

  wırs

  Telaffuz

  /ˈwərs/ /ˈwɜrs/

  Etimoloji

  [ bad ] (adjective.) 14th century. Old English wyrsa

  Ortak Eşdizimliler

  worse off

  Videolar

  ... improve, if they’re educated or could get worse if they are warehoused in old people’s ...
  ... they would've been worse off. ...