özet

listen to the pronunciation of özet
Türkçe - İngilizce
abstract

Can you translate this abstract into Arabic? - Bu özeti Arapçaya çevirebilir misin?

I made an abstract of a book. - Bir kitabın özetini çıkardım.

summary

I have read the article and now I am writing a summary. - Ben yazıyı okudum ve şimdi bir özet yazıyorum.

Please send in your summary by Tuesday. - Lütfen özetinizi salıya kadar gönderin.

digest

She read the digest of War and Peace. - Savaş ve Barışın özetini okudu.

outline

He gave me a brief outline of the plan. - Bana planın kısa bir özetini verdi.

Tom gave Mary a brief outline of his plan. - Tom, Mary'ye planının kısa bir özetini verdi.

synopsis

I read a synopsis of the film. - Ben filmin bir özetini okudum.

abbreviate
nutshell

The universe in a nutshell: I am consciousness. - Özet olarak evren: ben bilincim.

wrap-up
(Felsefe) abstractive
(Bilgisayar) summary of
(Bilgisayar) summary for
(Bilgisayar) summ

Please send in your summary by Tuesday. - Lütfen özetinizi salıya kadar gönderin.

I want to summarize the content of the presentation and draw a conclusion. - Sunumun içeriğini özetlemek ve bir sonuç çıkarmak istiyorum.

totalisation
headnote
condense
compress
compendia
summing-up
abridge
fact sheet
exclusive
conspectus
abstract , summary
summary, résumé
gist
short

To make a long story short, he married his first love. - Hikayeyi özetlersek, o, ilk aşkı ile evlendi.

She took down the speech in shorthand. - Konuşmasını özet şeklinde parçalara ayırdı.

compressing
roundup
extract
condensation
summary, synopsis, digest, précis, abstract, résumé hulasa, fezleke
compendium
sum

Please send in your summary by Tuesday. - Lütfen özetinizi salıya kadar gönderin.

If I had to sum up your attitude in one word, it would be arrogance. - Tutumunu tek kelimeyle özetleyecek olsaydım, bu küstahlık olurdu.

brief

He gave me a brief outline of the plan. - Bana planın kısa bir özetini verdi.

Tom gave Mary a brief outline of his plan. - Tom, Mary'ye planının kısa bir özetini verdi.

abridgement [Brit.]
summation
precis
epitome
abridgment
resume
{i} recap
abridgement
compressed
run down
resumé
abridgment, abridgement
apercu
extraction
docket
{i} rundown
capitulation
{i} recapitulation
özet halinde
compendious
özet beyan
summary declaration
özet bilgi
(Bilgisayar) summary
özet grafik
(Bilgisayar) pivotchart
özet görüntü
(Bilgisayar) display summary
özet halinde olan
summary
özet haline getirmek
abstract
özet olarak
in summary
özet olarak
as a summary
özet tablo
(Bilgisayar) pivottable
özet tablo
(Bilgisayar) spreadsheet
özet tablosu
summary table
özet öğe
(Bilgisayar) pivot item
özet, özet olarak, kısaca, öz
In summary, in brief, brief, concise
özet alan
(Bilgisayar) pivot field
özet araç çubuğu
(Bilgisayar) summary toolbar
özet bilgi iste
(Bilgisayar) prompt for summary info
özet bilgi kategorileri
(Bilgisayar) summary information categories
özet bilgi'den veri
(Bilgisayar) data from summary info
özet delgi
(Bilgisayar,Teknik) summary punch
özet devre raporu
(Askeri) periodic summary report
özet dosya
(Bilgisayar) summary file
özet gelir tablosu
(Ticaret) condensed income statement
özet grafik görünümü
(Bilgisayar) pivotchart view
özet grafik menüsü
(Bilgisayar) pivotchart menu
özet görüntüle
(Bilgisayar) view summary
özet günlük
(Bilgisayar) summary log
özet işlevi
(Bilgisayar) summary function
özet kartı
(Bilgisayar,Teknik) summary card
özet kutusu
(Bilgisayar) pivot well
özet kütük
(Bilgisayar,Teknik) summary file
özet liste
(Bilgisayar) pivot list
özet liste açılır menüsü
(Bilgisayar) pivotlist popup
özet niteliğinde
synoptic
özet olarak
in substance
özet olarak
in brief
özet olarak
in epitome
özet olarak
in a nutshell

The universe in a nutshell: I am consciousness. - Özet olarak evren: ben bilincim.

özet olarak deftere geçirmek
docket
özet proje planı
(Bilgisayar) plan-of-record
özet rapor sahaları
(Askeri) summary areas
özet raporu
summary report
özet reklamları
summary advertisements
özet sayfa
(Bilgisayar) summary page
özet seçenekleri
(Bilgisayar) summary options
özet tablo adı
(Bilgisayar) pivottable name
özet tablo alanı
(Bilgisayar) pivottable field
özet tablo ekle
(Bilgisayar) pivottable add
özet tablo formu
(Bilgisayar) pivottable form
özet tablo görünümü
(Bilgisayar) pivottable view
özet tablo listesi
(Bilgisayar) pivottable list
özet tablo menüsü
(Bilgisayar) pivottable menu
özet tablo seçenekleri
(Bilgisayar) pivottable options
özet tablo sihirbazı
(Bilgisayar) pivottable wizard
özet tanım
summary description
özet türü
(Bilgisayar) type of summary
özet veri ekle
(Bilgisayar) pivot add data
özet yenile
(Bilgisayar) pivot refresh
özet çıkarmak
summarize
özet çıkarmak
sum up
özet çıkarmak
abstract
özet çıkartmalı
(Dilbilim) summary cloze
özet ödemeler dengesi
(Ticaret) summary balance of payments
özet şeklinde
summarily
günlük özet
(Bilgisayar) daily summary
haftalık özet
(Bilgisayar) weekly summary
idari özet
(Ticaret) executive summary
kısa ve detaylı özet
compendium
mali özet raporu
(Askeri) account current
otomatik özet
(Bilgisayar) autosummarize
otomatik özet
(Bilgisayar) auto sum
özet olarak
long story short
özetler
outlines
özetler
epitomizes
özetler
epitomises
al özet alan
(Bilgisayar) get pivot field
al özet tablo
(Bilgisayar) get pivot table
al özet öğe
(Bilgisayar) get pivot item
arama ve kurtarma durum özet raporu
(Askeri) search and rescue situation summary report
aylık özet
(Bilgisayar) monthly summary
açıklayıcı özet
(Bilgisayar) abstract descriptive
diğer bir özet tablo
(Bilgisayar) another pivottable
eylem özet kayıtları
(Ticaret) action summary log
geniş özet
(Bilgisayar) abstract indicative
geniş özet
indicative abstract
hesaplanan özet tablo
(Bilgisayar) calculating pivottable
kısa özet
wrapup
merkezi kaynak tescili; Muharip Komutanlık Başkomutanının (CINC) özet raporu; ko
(Askeri) central source registry; commander in chief's (CINC's) summary report; commander's summary report; controlled supply rate
senaryo özet tablosu
(Bilgisayar) scenario pivottable
tanıtıcı özet
indicative abstract
temas bölgesi özet pozisyon raporu
(Askeri) contact area summary position report
toplu özet
(Bilgisayar) cumulative summary
tıff özet
(Bilgisayar) tiff summary
yalnızca özet
(Bilgisayar) summary only
yargıcın jüriye yaptığı özet
summing up
özet olarak
substance
İstihbarat Raporu İndeks Özet Dosyası
(Askeri) Intelligence Report Index Summary File
Türkçe - Türkçe
İcmal
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hülasa, fezleke
Filmin konusunu en kısa biçimde anlatan, bir senaryo çalışmasının ilk basamağı olan metin
özet