çözümleme

listen to the pronunciation of çözümleme
Türkçe - İngilizce
analysis
settlement
analysis analiz, tahlil
(Bilgisayar) parse
(Matematik) solution
solve
(Muzik) analyse
(Dilbilim) decoding
resolution
assay
test
çözümlemek
{f} analyse
çözümlemek
analyze
çözümleme / tahlil / analiz
(Hukuk) analysis
çözümlemek
sort out
çözümlemek
(Hukuk) resolve
çözümlemek
{f} solve
çözümlemek
clear up
adres çözümleme
(Bilgisayar) address resolution
dizge çözümleme
(Bilgisayar,Teknik) system analysis
dizge çözümleme
(Bilgisayar,Teknik) systems analysis
isim çözümleme
(Bilgisayar) name resolution
çözümle
(Bilgisayar) parse
çözümle
(Bilgisayar) resolve

We haven't resolved anything yet. - Biz henüz bir şey çözümlemedik.

çözümle
(Bilgisayar) analyze
çözümlemek
work out
çözümlemek
analysis
çözümlemek
assay
çözümlemek
clinch
çözümlemek
(Ticaret) settle
çözümle
analyse
çözümle
{f} analyzing
çözümle
reason out
çözümlemek
to analyse
geleneksel çözümleme
(Dilbilim) classical analysis
işlevsel çözümleme
functional analysis
kimyasal çözümleme
chemical analysis
kurucu çözümleme
(Dilbilim) constituent analysis
mantıksal çözümleme
analytics
nicel çözümleme
quantitative analysis
pozitif çözümleme
positive analysis
ruhsal çözümleme
psychoanalysis
söz çözümleme
speech analysis
sözdizimsel çözümleme
syntactic analysis
tartıl çözümleme
quantitative analysis
yaş çözümleme
wet analysis
çokdeğişkenli çözümleme
multivariate analysis
çözümle
reasonout
çözümlemek
{f} construe
çözümlemek
to analyse, to analyze analiz etmek, tahlil etmek
çözümlemek
{f} sort
çözümlemek
to analyze
ısıl çözümleme
thermal analysis
Türkçe - Türkçe
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp yazma
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
Çözümlemek işi
tahlil
çözümlemek
Anlamı ve niteliği anlaşılamayan bir konuyu açıkladıktan sonra sonuca bağlamak, tahlil etmek, analiz etmek: "... büyük bir söz ettiklerini, her işi kökünden çözümleyiverdiklerini sanıyorlar."- N. Ataç
çözümlemek
Anlamı ve niteliği anlaşılamayan bir konuyu açıkladıktan sonra sonuca bağlamak, tahlil etmek, analiz etmek
çözümlemek
Çözümleme yoluyla bir şeyi incelemek, tahlil etmek, analiz etmek
çözümleme