'tween

listen to the pronunciation of 'tween
İngilizce - Türkçe
arasında
araya
arada
between
arasına

Tom Mary ve eşinin arasına oturdu. - Tom sat down between Mary and her husband.

Tom bir kaya ve sert bir yer arasına sıkıştı. - Tom is caught between a rock and a hard place.

between
arasında

Sinüs ve kosinüs fonksiyonları -1 ve 1 arasında bir değer alır (-1 ve 1 dahil). - The functions sine and cosine take values between -1 and 1 (-1 and 1 included).

Teoride, teori ve pratik arasında hiçbir fark yoktur. Fakat pratikte, var. - In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.

between
in between sallantıda
between
ortada
between
Xbetween arada
between
aralık

Onlar arasındaki aralık daraldı. - The gap between them has narrowed.

Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir savaşın patlak verdiği Aralık 1941'de henüz doğmamıştım. - I was not yet born when a war between Japan and the U.S. broke out in December 1941.

between
ila

Bu ilacı öğünler arasında al. - Take this medicine between meals.

Flandre'da İngilizce olarak ders veren profesör ve öğretim elemanlarının yüzde 10 ila 20 arasındakileri, gerekli dil seviyesine ulaşmadılar. - In Flanders between 10 and 20 percent of professors and lecturers teaching in English did not attain the required language level.

between
aralarında

İki erkek çocuk yemeklerini kendi aralarında pişirdi. - The two boys cooked their meal between them.

Bill ve Joan şekeri aralarında paylaştırdılar. - Bill and Joan divided the candy between them.

between
arada

O, arada balığa gitti. - He went fishing in between.

İki arada bir derede. - Between a rock and a hard place.

tween
arasını
tween
arasında
tween
Yaşı 9-13 arasında olan kişi,çocuklukla ergenlik arasındaki kişi

A lot of tween girls love the Jonas Brothers.

between
araya

Onun İlk askeri deneyimleri İngiliz sömürge imparatorluğu ve bağımsızlık arayan Boerler arasındaki savaşta yer aldı. - His first military experiences took place in the war between the British colonial empire and the Boers, who sought independence.

between
between arasında
between
aralarından
between
ortaya

Esperanto: Avrupa veya Asya dili denemesinde Claude Piron, Esperanto ve Çince arasındaki benzerliği gösterdi ve Esperanto'nun yalnızca Avrupa merkezli olduğunu ortaya koydu. - In his essay Esperanto: European or Asiatic language Claude Piron has shown the similarities between Esperanto and Chinese, thereby putting to rest the notion that Esperanto is purely eurocentric.

İki ülke arasında her an bir ticari sürtünme ortaya çıkabilir. - Trade friction might arise between the two nations at any moment.

between
seyrek

Taksiler sağanak sırasında seyrekti. - Taxis are few and far between during a rainstorm.

between
(zarf) arada, ortasında, araya, arasına, ortada, ortaya
between
between you and me söz aramızda
between
few and far between nadiren
tween
ara
tween deck
ara güverte
İngilizce - İngilizce
between
: To draw or create frames in between 2 key frames. This is also called tweening
{e} short for between (involving, connecting, combining, from one point to another, etc.)
(Archaic) between, betwixt, amid; in the middle
{i} preteen, preteenager, young person who is not yet a teenager, person between the ages of 9 and 12, preadolescent; age group of preteenagers
'tween deck
empty area between two decks that follow one after another in the hull of a vessel
tween
A number in the twenties, or from 23 to 32
tween
A person who is neither a young child nor an adolescent, one of an age in the range of 8 to 12 years old or a similar range
tween
A person who is in his twenties. (Derived from German zwanziger.)
tween
To generate intermediate frames in an animated sequence so as to give the appearance of smooth movement
tween-decks
(Denizcilik) The space between the decks of a ship
tween
A child between middle childhood and adolesence, usually between 8 and 12 years old. between
tween
{e} short for between (involving, connecting, combining, from one point to another, etc.)
tween-age
{i} age ranging between older adolescent and younger teenage
'tween