'tween

listen to the pronunciation of 'tween
İngilizce - Türkçe
arasında
arada
araya
between
arasına

Biz resmî ve özel işler arasına çizgi çizmeliyiz. - We should draw the line between public and private affairs.

Tom Mary ve John'un arasına sığışmaya çalıştı. - Tom tried to squeeze in between Mary and John.

between
arasında

Sinüs ve kosinüs fonksiyonları -1 ve 1 arasında bir değer alır (-1 ve 1 dahil). - The functions sine and cosine take values between -1 and 1 (-1 and 1 included).

Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir savaşın patlak verdiği Aralık 1941'de henüz doğmamıştım. - I was not yet born when a war between Japan and the U.S. broke out in December 1941.

between
in between sallantıda
between
Xbetween arada
between
ortada
between
ila

Akşam yemeği saat 9 ila 12 arasında servis edilir. - The evening meal is served between 9 and 12.

Amerika kıtasının fethi 60 ila 70 milyon cana mal oldu. - The conquest of America cost between 60 and 70 million lives.

between
aralık

Onlar arasındaki aralık daraldı. - The gap between them has narrowed.

Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir savaşın patlak verdiği Aralık 1941'de henüz doğmamıştım. - I was not yet born when a war between Japan and the U.S. broke out in December 1941.

between
aralarında

Aralarında karıştırma tehlikesi var. - There is danger of confusion between them.

İki erkek çocuk yemeklerini kendi aralarında pişirdi. - The two boys cooked their meal between them.

between
arada

Arada hep bir kadın var. - There's always a woman in between.

O, arada balığa gitti. - He went fishing in between.

tween
arasını
tween
arasında
tween
Yaşı 9-13 arasında olan kişi,çocuklukla ergenlik arasındaki kişi

A lot of tween girls love the Jonas Brothers.

between
between arasında
between
few and far between nadiren
between
araya

Onun İlk askeri deneyimleri İngiliz sömürge imparatorluğu ve bağımsızlık arayan Boerler arasındaki savaşta yer aldı. - His first military experiences took place in the war between the British colonial empire and the Boers, who sought independence.

between
aralarından
between
ortaya

Onların aralarındaki rekabet kısa sürede ortaya çıktı. - The rivalry between them was soon apparent.

Esperanto: Avrupa veya Asya dili denemesinde Claude Piron, Esperanto ve Çince arasındaki benzerliği gösterdi ve Esperanto'nun yalnızca Avrupa merkezli olduğunu ortaya koydu. - In his essay Esperanto: European or Asiatic language Claude Piron has shown the similarities between Esperanto and Chinese, thereby putting to rest the notion that Esperanto is purely eurocentric.

between
seyrek

Taksiler sağanak sırasında seyrekti. - Taxis are few and far between during a rainstorm.

between
(zarf) arada, ortasında, araya, arasına, ortada, ortaya
between
between you and me söz aramızda
tween
ara
tween deck
ara güverte
İngilizce - İngilizce
between
: To draw or create frames in between 2 key frames. This is also called tweening
{e} short for between (involving, connecting, combining, from one point to another, etc.)
(Archaic) between, betwixt, amid; in the middle
{i} preteen, preteenager, young person who is not yet a teenager, person between the ages of 9 and 12, preadolescent; age group of preteenagers
'tween deck
empty area between two decks that follow one after another in the hull of a vessel
tween
A number in the twenties, or from 23 to 32
tween
A person who is neither a young child nor an adolescent, one of an age in the range of 8 to 12 years old or a similar range
tween
A person who is in his twenties. (Derived from German zwanziger.)
tween
To generate intermediate frames in an animated sequence so as to give the appearance of smooth movement
tween-decks
(Denizcilik) The space between the decks of a ship
tween
A child between middle childhood and adolesence, usually between 8 and 12 years old. between
tween
{e} short for between (involving, connecting, combining, from one point to another, etc.)
tween-age
{i} age ranging between older adolescent and younger teenage