the space between the decks of a ship

listen to the pronunciation of the space between the decks of a ship
İngilizce - İngilizce
(Denizcilik) tween-decks
the space between the decks of a ship

  Heceleme

  the space be·tween the decks of a ship

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi speys bitwin dhi deks ıv ı şîp

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈspās bēˈtwēn ᴛʜē ˈdeks əv ə ˈsʜəp/ /ðiː ˈspeɪs biːˈtwiːn ðiː ˈdɛks əv ə ˈʃɪp/