age ranging between older adolescent and younger teenage

listen to the pronunciation of age ranging between older adolescent and younger teenage
İngilizce - İngilizce
{i} tween-age
{i} tweenage
age ranging between older adolescent and younger teenage

  Heceleme

  age rang·ing be·tween old·er ad·o·les·cent and young·er teen·age

  Türkçe nasıl söylenir

  eyc reyncîng bitwin ōldır ädōlesınt ınd yʌnggır tineyc

  Telaffuz

  /ˈāʤ ˈrānʤəɴɢ bēˈtwēn ˈōldər ˌadōˈlesənt ənd ˈyəɴɢgər ˈtēˌnāʤ/ /ˈeɪʤ ˈreɪnʤɪŋ biːˈtwiːn ˈoʊldɜr ˌædoʊˈlɛsənt ənd ˈjʌŋɡɜr ˈtiːˌneɪʤ/