weal

listen to the pronunciation of weal
İngilizce - Türkçe
mutluluk

Sağlık zenginliğin üstündedir, zira zenginlik bize sağlık kadar çok mutluluk vermiyor. - Health is above wealth, for this does not give us so much happiness as that.

Mutluluk zenginlikten daha önemlidir. - Happiness is more important than wealth.

iz/refah
refah
kamçı izi
bere
hayır

Hayırsever, servetini muhtaç insanlara yardımcı olmak için kullanmaya çalıştı. - The philanthropist tried to use her wealth to help people in need.

(Tıp, İlaç) Ciltte meydana gelen kırmızımsı kabarcık ya da şişkinlik
{i} iyi hal
in weal or in woe iyi veya kötü günlerde
for the public weal umumun refahı için
(Tıp) Yüzeyel kabarcık, ürtikerin karakteristik bulgusu
{i} iz
i., eski refah
kamu yararına
saadet
gönenç
welfare
gönenç
welfare
refah

Öğrencilerimizin deprem kurbanlarının refahına katkıda bulunmaları için bize izin verin; cebimizdeki bozuk paralar bile bir yere kadar yeterli olacaktır. - Let us students contribute to the welfare of the victims of the earthquake; even loose change will go a long way.

Ben kamu refahı için çalışıyorum. - I work for public welfare.

weal and woe
iyi ve kötü günler
welfare
huzurlu
welfare
{i} mutluluk
welfare
iyi hal
welfare
{i} sağlık
wheal
(Tıp) Vücutta meydana gelen kırmızılık veya kabartı
common weal
(Kanun) amme menfaati
common weal
(Kanun) kamu yararı
public weal
(Kanun) kamu yararı
welfare
(Politika, Siyaset) saadet
welfare
rahat
wheal
sivilce
bruise, weal, contusion
yara, iz, kontüzyon
common weal
ortak refah
the general weal
toplum huzuru
the public weal
toplum huzuru
wheal
(Tıp, İlaç) Ciltte meydana gelen kırmızımsı kabarcık ya da şişkinlik
for the public weal
kamu yararına
for the public weal
umumun refahı için
welfare
{i} sosyal yardımlaşma
welfare
(Mukavele) refah; iyi hal; yoksullara yardım
welfare
{i} refah, mutluluk ve sağlık içinde yaşama
welfare
on welfare ihtiyaç dolayısıyle resmi kuruluştan yardım alan
welfare
iyilik
welfare
welfare state yurttasların bireysel ve toplumsal gereksinmeler
welfare
welfare mother bakacak kimsesi olmayan küçuk çocuklu kadın
welfare
(isim) refah, mutluluk, sağlık, sosyal yardımlaşma, yardım
welfare
sıhhat
wheal
{i} çizgi
wheal
{i} pervaz
wheal
vücutta meydana gelen kırmızılık veya kabart
wheal
{i} kenar
wheal
{i} iz
wheal
kabarcık
wheal
{i} kırbaç izi
İngilizce - İngilizce
welfare
a raised, longitudinal wound, usually purple, on the surface of flesh caused by stroke of rod or whip; a welt
a sound, healthy, or prosperous state of a person or thing; prosperity; happiness; welfare
well-being
{i} wealth, prosperity, welfare, healthy well-being
{n} happiness, prosperity, state, mark of a stripe
(Tıp, İlaç) A red, swollen mark left on flesh by a blow or pressure; a temporarily raised and reddened area of skin, usually accompanied by itching
{i} mark from a blow, welt
The body politic; the state; common wealth
a raised mark on the skin (as produced by the blow of a whip); characteristic of many allergic reactions
a raised, longitudinal wound, usually purple, on the surface of flesh caused by stroke of rod or whip
To mark with stripes
A weal is a swelling made on someone's skin by a blow, especially from something sharp or thin such as a sword or whip. = welt. A ridge on the flesh raised by a blow; a welt. a red swollen mark on the skin where someone has been hit (wale (11-21 centuries), from walu)
The mark of a stripe
To promote the weal of; to cause to be prosperous
wheal
A small raised swelling on the skin, often itchy, caused by a blow from a whip or an insect bite etc
wheal
{n} a pustule, insect, instrument
wheal
(Tıp, İlaç) A red, swollen mark left on flesh by a blow or pressure; a temporarily raised and reddened area of skin, usually accompanied by itching
the public weal
good of the community
weals
plural of weal
wheal
a hive; an acute circumscribed transitory region of epidermal edema
wheal
A welt; an elevation on the skin that may itch or burn, often characteristic of an allergic reaction
wheal
Specifically Med
wheal
A small swelling on the skin, as from an insect bite, that usually itches or burns
wheal
a raised mark on the skin (as produced by the blow of a whip); characteristic of many allergic reactions
wheal
A pustule; a whelk
wheal
A mine
wheal
A more or less elongated mark raised by a stroke; also, a similar mark made by any cause; a weal; a wale
wheal
a flat, burning or itching eminence on the skin, such as is produced by a mosquito bite, or in urticaria
weal