a mine

listen to the pronunciation of a mine
İngilizce - Türkçe

a mine teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

mine
mayın

Fadıl bir mayın tarlasına girdi. - Fadil walked into a minefield.

Mayınlar olduğu için nevigasyon zordu. - Navigation was difficult because there were mines.

mine
benimki

Onun bisikleti benimkinden daha iyi. - Her bike is better than mine.

Senin planın benimkinden daha iyi görünüyor. - Your plan seems better than mine.

mineral
{i} maden

Maden suyunu tercih ederim. - I prefer mineral water.

İl, maden kaynaklarınca zengindir. - The province is rich in mineral resources.

mine
maden

Askerler madencilerin terk etmelerini emretti. - The soldiers ordered the miners to leave.

Bir kömür madeninde yıllarca çalışmaktan hastanın akciğer dokusu hasar gördü. - The patient's lung tissue was damaged from years of working in a coal mine.

mineral
{s} madensel
mine
benim

Onun bisikleti benimkinden daha iyi. - Her bike is better than mine.

Senin planın benimkinden daha iyi görünüyor. - Your plan seems better than mine.

mine
mayın döşemek
mine
{f} kazmak
mine
{f} kazıp çıkarmak
mine
{i} ask. mayın
mine
(Askeri) (LAND MINE WARFARE) MAYIN (KARA MAYIN HARBİ): Kara, Deniz ve Hava araçlarını imha etmek veya hasara uğratmak; personeli yaralamak, öldürmek veya başka bir şekilde iş göremez hale getirmek maksadıyla hazırlanmış ve normal olarak, bir kap içine yerleştirilmiş infilak maddesi veya diğer malzeme. Mayın; cisim veya şahsın üzerinde yaptığı etkiyle, zamanla veya kontrollü vasıtalarla, kendiliğinden patlar. Ayrıca bakınız: "antipersonnel mine (land mine warfare) ", "Chemical mine (land mine warfare) ", "inertmine (land mine warfare) ", "oscillating type mine (land mine warfare) ", "phony mine (land mine warfare) ", "practice mine (land mine warfare)"
mine
maden çıkarmak
mine
(Askeri) mayın dökmek
mine
(Madencilik) maden çıkartmak
mine
kaynak

Bölge maden kaynakları açısından oldukça zengindir. - The region is relatively rich in mineral resources.

İl, maden kaynaklarınca zengindir. - The province is rich in mineral resources.

mine
bana ait
mine
çıkarmak (maden)
amine
amin

Aminler azotlu bileşiklerdir. - Amines are nitrogenous compounds.

mine
{f} çıkar

Uzun bir tartışmadan sonra kömür madenleri kapatıldı ve kalan madenciler işten çıkarıldılar. - After a long dispute the coal mines closed and the remaining miners were paid off.

Avustralya'da her gün bir milyon tonun üzerinde kömür çıkarılıyor. - More than one million tons of coal are mined each day in Australia.

mine
(maden/vb.) çıkarmak
mine
maden ocağını işletmek
mine
maden ocağı
mine
(Sanat) Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
mine
{f} maden çıkar
mine
(Sanat) Saat kadranı: "Hurdalanmış mineleri çatlayıp akrep ve yelkovanları kopmuş."- R. H. Karay
mine
benimkiler
mine
(Sanat) İnce ve parlak nakış
mine
(Sanat) Dişlerin taç kısmını kaplayan beyaz ve sert doku
amine
{i} amin [kim.]
amine
(isim) amin [kim.]
mine
torpil
mine
lağım
mine
kendiminki
mine
maden işletmek
mine
memba
mine
sinsice bozmak
mine
{f} araştırıp bulmak
mine
tünel kazmak
mine
mine detector mayın detektörü
mine
adl

Madencilik ile ilgili olan Minecraft adlı bir oyun var. - There’s a game called Minecraft that is about mining.

mine
(Askeri) MAYIN: 1. Kara mayın harbinde, yer araçları, gemiler, veya hava araçlarını tahrip etmek yada hasar vermek veya personeli yaralamak, öldürmek veya diğer şekillerde tesirsiz kılmak için tasarlanan, normal olarak koruyucu bir kaplama malzeme içinde bulunan, bir patlayıcı veya diğer tür bir malzeme. Kurbanının faaliyeti, zaman geçmesi, veya kontrol araçları ile patlatılabilir. Bak. "mine (land mine warfare) ". 2. Deniz mayın harbinde, gemilere hasar verme yada batırma niyeti ile veya bir giriş bölgesine gemilerin yaklaşmasını önlemek amacıyla denize dökülen bir patlayıcı aygıt. Terim gemilerin veya liman tesislerinin altlarına, dalgıçlar tarafından iliştirilen aygıtları ve yerleştirilmesinden belirli bir süre sonra patlayacağı tahmin edilen aygıtları içermez
mine
kazıp çıkarmak yeraltı
mine
sabit torpil
mine
mayın/maden
mine
{f} yeraltında (lağım/yol) kazmak
mine
çıkarmak
mine
hazine
mine
x mayın döşe/maden çıkar
mine
{z} benim; benimki: It's mine. O benim./Benim
mine
{f} mad. kazıp çıkarmak
mineral
{i} çoğ., İng., k.dili. madensuyu
mineral
mineral oil madeni yağ mineral water maden suyu
mineral
{i} madensel tuz
mineral
madenli
mineral
kingdom madenler sınıfı
mineral
{i} mineral
mineral
dili sodalı içecekler mineral
mineral
(Tıp) Madeni cisimler
mineral
(sıfat) madensel, madeni
mineral
mineral wool amyant
mineral
{s} madensel, madeni
mineral
{i} maden filizi
mineral
madensel madde
mineral
ak asbest
Türkçe - Türkçe

a mine teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

mine
Dişlerin taç kısmını kaplayan beyaz ve sert doku
mine
İnce ve parlak nakış
mine
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
mine
Saat kadranı
mine
Madeni eşya üzerine vurulan renkli cam tabakası
mine
Saat kadranı: "Hurdalanmış mineleri çatlayıp akrep ve yelkovanları kopmuş."- R. H. Karay
ÂMİNE
(Osmanlı Dönemi) Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın öz annesinin adı. Yirmi sene yaşamıştır. Hazret-i İbrahim Aleyhisselâmın dini üzere idi. R. Aleyha
ÂMİNE
(Osmanlı Dönemi) Emin olan. Kalbinde korku olmayan kadın
İngilizce - İngilizce
mineral
wheal
pit
amine
Any organic compound containing an amine functional group
mine
A type of firework that explodes on the ground, shooting sparks upward
mine
A device intended to explode when stepped upon or touched, or when approached by a ship, vehicle, or person
mine
Non-premodifying possessive case of I. My; belonging to me; that which belongs to me
mine
To remove (ore) from the ground

Crater of Diamonds State Park is the only place in the world where visitors can mine their own diamonds.

mine
The cavity made by a caterpillar while feeding inside a leaf
mine
A passage dug toward or underneath enemy lines, which is then packed with explosives
mine
To sow mines (the explosive devices) in (an area)

We had to slow our advance after the enemy mined the road ahead of us.

mine
An excavation from which ore or solid minerals are taken, especially one consisting of underground tunnels
mine
To damage (a vehicle or ship) with a mine (an explosive device)
mine
get from the earth by excavation; "mine ores and metals
mine
" Rom
mine
{v} to dig mines, sap, ruin, destroy slowly
mine
{n} a place where minerals are dug, a hole dug
mine
{p} belonging to me only
Amine
An organic compound derived from ammonia by replacement of one or more hydrogen atoms with hydrocarbon radicals It is used as a curing agent for epoxy resins
Amine
Materials often used as curing agents for epoxy coatings
Amine
a compound derived from ammonia by replacing hydrogen atoms by univalent hydrocarbon radicals
Amine
Compound with an -NH2, -NHR, or -NR2 substituent attached to a carbon atom
Amine
An ingredient used in epoxy as a curing agent
Amine
A class of compounds used as catalysts in polyurethane foam reactions Amines are characterized by having N, NH or NH2 groups in the molecule
Amine
An organic with the functional group (reactive area of the molecule) NH2 which can act very much like ammonia in the lungs, causing a delayed pulmonary edema Amines are basic; however, some are very mild and present no hazard
Amine
molecules have the general formula of R3-xNHx where R is a hydrocarbon group and 0 < x < 3 Put another way, amines are derivatives of ammonia, NH3, in which one or more hydrogen atoms have been replaced by hydrocarbon groups Specific examples of amines are shown in the next section
Amine
A functional group consisting of "-NH2 "
Amine
acid or anionic herbicides can be formulated as ammonium salts or amines 2,4-D amines are relatively non-volatile under most climatic conditions
Amine
One of a class of organic compounds which can be considered to be derived from ammonia by replacement of one or more hydrogen by organic radicals
Amine
an organic base derived from ammonia in which one or more of the hydrogen atoms are replaced by organic groups (7 6; 22 4)
amine
{i} metallic substance derived from ammonia (Chemistry)
amine
Any of a class of nitrogen-containing organic compounds derived, either in principle or in practice, from ammonia (NH3). Almost all their chemical names end in -ine. Replacement of one, two, or all three of the hydrogen atoms in ammonia with organic groups yields primary, secondary, or tertiary amines, respectively. Addition of a fourth hydrogen with an accompanying positive charge on the nitrogen atom results in a quaternary amine. Naturally occurring amines include alkaloids, present in certain plants; some neurotransmitters, including dopamine and epinephrine; and histamine. Industrially important amines include aniline, ethanolamine, and others, used in making rubber, dyes, pharmaceuticals, and synthetic resins and fibres and in a host of other applications. A nitrogen atom with one or two hydrogens is often referred to as an amino group
amine
A functional group formally derived from ammonia by replacing one, two or three hydrogen atoms with hydrocarbon or other radicals
amine
One of a class of strongly basic substances derived from ammonia by replacement of one or more hydrogen atoms by a basic atom or radical
mine
pron. belonging to me
mine
Fig
mine
To dig into, for ore or metal
mine
Rom
mine
A subterranean cavity or passage A pit or excavation in the earth, from which metallic ores, precious stones, coal, or other mineral substances are taken by digging; distinguished from the pits from which stones for architectural purposes are taken, and which are called quarries
mine
lay mines; "The Vietnamese mined Cambodia"
mine
adj   Belonging to me if I can hold or seize it
mine
Also, in the old style, used attributively, instead of my, before a noun beginning with a vowel
mine
(of mine: my)
mine
A mine would have been any sort of operation where there was an attempt to find and obtain lead or zinc minerals from the soil or rock Sometimes the name of a mine endured for most of the mining era while other names were ephemeral or even just on paper
mine
A cavity or tunnel made under a fortification or other work, for the purpose of blowing up the superstructure with some explosive agent
mine
Used as a pronominal adjective in the predicate; as, "Vengeance is mine; I will repay
mine
get from the earth by excavation; "mine ores and metals"
mine
Any place where ore, metals, or precious stones are got by digging or washing the soil; as, a placer mine
mine
n the site of an underground mineral or rock excavation operation
mine
land mine submarine mine United Mine Workers of America
mine
xii
mine
In land mine warfare, an explosive or other material, normally encased, designed to destroy or damage ground vehicles, boats, or aircraft, or designed to wound, kill, or otherwise incapacitate personnel It may be detonated by the action of its victim, by the passage of time, or by controlled means (Joint Pub 1-02)
mine
{i} excavation in the earth for the purpose of digging out certain substances (i.e. precious stones, minerals, coal, etc.), diggings; treasure, abundant source; explosive planted in the earth that is detonated by touch or remote control
mine
To form subterraneous tunnel or hole; to form a burrow or lodge in the earth; as, the mining cony
mine
A rich source of wealth or other good
mine
excavation in the earth from which ores and minerals are extracted
mine
To get, as metals, out of the earth by digging
mine
- a firework similar to a shell that explodes in a mortar, igniting effects such as stars and launching them in a fan-shaped pattern into the air Not to be confused with military land mines
mine
Typically a complete with firing tube, but generally the firework itself
mine
To dig away, or otherwise remove, the substratum or foundation of; to lay a mine under; to sap; to undermine; hence, to ruin or destroy by slow degrees or secret means
mine
A plant built to extract an ore or mineral substance either underground or from the surface When the ore is extracted underground, the mine needs a system of excavations in the rock to gain access to the ore areas When the ore is mined from surface, the ore is extracted from one or several pits
mine
Belonging to me; my
mine
explosive device that explodes on contact; designed to destroy vehicles or ships or to kill or maim personnel
mine
Used as a pronominal to me; my
mine
Amghiz
mine
{f} extract certain substances (minerals, precious stones, etc.) from the ground, dig out; make tunnels, burrow; plant explosive mines in the ground; search and make use of an abundant source of information; undermine, attack underhandedly
mine
explosive device that explodes on contact; designed to destroy vehicles or ships or to kill or maim personnel excavation in the earth from which ores and minerals are extracted lay mines; "The Vietnamese mined Cambodia"
mine
To dig a mine or pit in the earth; to get ore, metals, coal, or precious stones, out of the earth; to dig in the earth for minerals; to dig a passage or cavity under anything in order to overthrow it by explosives or otherwise
Türkçe - İngilizce

a mine teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Mine
(isim) Enamel
mine
porcelain enamel
mine
(Botanik, Bitkibilim) mina
mine
(Diş Hekimliği) dentine
mine
(Botanik, Bitkibilim) sweet alison
mine
(Botanik, Bitkibilim) sweet alyssum
mine
enameling
mine
enamel dial (of a clock or watch)
mine
verbena
mine
enamel (of a tooth)
mine
glazing
a mine

  Türkçe nasıl söylenir

  ı mayn

  Telaffuz

  /ə ˈmīn/ /ə ˈmaɪn/

  Videolar

  ... when you're mine a Jimmy cute boy ...
  ... I was there and I brought along a friend of mine ...

  Günün kelimesi

  regale