to promote the weal of; to cause to be prosperous

listen to the pronunciation of to promote the weal of; to cause to be prosperous
İngilizce - Türkçe

to promote the weal of; to cause to be prosperous teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

weal
iz/refah
weal
refah
weal
kamçı izi
weal
bere
weal
hayır

Hayırsever, servetini muhtaç insanlara yardımcı olmak için kullanmaya çalıştı. - The philanthropist tried to use her wealth to help people in need.

weal
(Tıp, İlaç) Ciltte meydana gelen kırmızımsı kabarcık ya da şişkinlik
weal
{i} iyi hal
weal
in weal or in woe iyi veya kötü günlerde
weal
for the public weal umumun refahı için
weal
(Tıp) Yüzeyel kabarcık, ürtikerin karakteristik bulgusu
weal
{i} iz
weal
i., eski refah
weal
kamu yararına
weal
saadet
weal
gönenç
weal
{i} mutluluk

Servet bize her zaman mutluluk getirmez. - Wealth does not always bring us happiness.

Sağlık zenginliğin üstündedir, zira zenginlik bize sağlık kadar çok mutluluk vermiyor. - Health is above wealth, for this does not give us so much happiness as that.

İngilizce - İngilizce
weal
to promote the weal of; to cause to be prosperous