wave

listen to the pronunciation of wave
İngilizce - Türkçe
{f} dalgalanmak
{f} el sallamak

Mary ve Tom tren istasyonunda bize el sallamak için geldiler. - Mary and Tom came to wave us good-bye at the train station.

dalga

Kulak kanalı, kulak zarına ses dalgaları gönderir. - The ear canal sends sound waves to the eardrum.

Işık ve ses dalgalar halinde iletilir. - Light and sound travel in waves.

{i} (saçta) dalga
{i} el sallama

Mary ve Tom tren istasyonunda bize el sallamak için geldiler. - Mary and Tom came to wave us good-bye at the train station.

Tom Mary'nin balkondan ona el sallamasını istedi. - Tom asked Mary to wave to him from the balcony.

{f} dalgalandırmak
salınmak
dalga (saçta)
dalgalanmak (rüzgarda)
lokma
aydınlık
dalavere
dalga yapmak (saçlarda)
bir yüzeydeki kıvrım
dalgalandırmak (rüzgar)
el etmek
sallamak

Mary ve Tom tren istasyonunda bize el sallamak için geldiler. - Mary and Tom came to wave us good-bye at the train station.

kıvrım
ünalgı tolkunu
tolkun
sallanmak
saç dalgası
dalga dalga etmek
dalga,v.s_h.salla+e.dalgalan: n.dalga
{f} dalgalı olmak
salla/dalgalan
elle işaret etmek
{i} hare
{i} of (el, mendil v.b. için) sallayış, sallama
{f} el hareketi yapmak
wave on el işaretiyle ileri gitmesini belirtmek
{f} mendil, kılıç, tabanca
wave farewell el veya mendil sallayarak veda etmek
(Askeri) DALGA: Kıyıya aynı anda yaklaşması veya çıkartma yapması istenen kuvvet, çıkartma gemileri, araçlar, amfibi araçlar, veya uçaklar topluluğu. Tip, işler veya düzenlerine göre aşağıda gösterildiği Şekilde olabilirler
dalga (su yada ışık)
gizli iş
sallamak (mendil, el, tabanca)
(Tıp) flot
dalgası
waving
{i} dalgalanma
wave at
el salla
wave form
(Dilbilim,Teknik) dalga biçimi
wave maker
(Askeri) dalga yapıcı
wave of
sallama
wave of
sallayış (el, mendil vb)
wave of
sallama (el, mendil vb)
wave off
(Askeri) pas geçme
wave sound
(Bilgisayar) ses dosyası
wave sound
(Bilgisayar) ses dalgası
wave table
(Bilgisayar) dalga tablosu
wave to
el etmek
wave crest
dalga tepesi
wave distortion
dalga çarpılımı
wave guide
frekans yönlendiricisi
wave mechanics
dalga mekaniği
wave off
uçak iniş sinyali
wave theory
dalga teorisi
wave train
eşit aralıklı dalgalar
wave about
dalga hakkında
wave analyser
dalga analizörü, dalga çözümleci
wave angle
dalga acısı
wave antenna
dalga anteni
wave arms
dalga silah
wave beam
dalga demeti
wave cyclone
dalga siklonu
wave detector
dalga detektörü
wave distortion
dalga çarpilimi
wave down
dalga aşağı
wave energy
dalga enerjisi
wave filter
dalga süzgeci
wave form
dalga formu
wave frequency
dalga frekansı, dalga şıklığı
wave function
dalga fonksiyonu, dalga işlevi
wave goodbye
Ayrılırken el sallamak
wave in
(Elektrik, Elektronik) Ses girişi, ses dalgası girişi
wave in
dalga
wave lenght
Dalga boyu
wave of
dalga
wave of feminism
feminizm dalgası
wave out
(Elektrik, Elektronik) Ses çıkışı, ses dalgası çıkışı
wave package
dalga grubu, dalga çıkını
wave period
dalga periyodu, dalga dönemi
wave polarization
dalga polarizasyonu
wave propagation
dalga yayılımı
wave reflection
dalga yansıması
wave refraction
dalga kirinimi
wave s.o./a vehicle down
el sallayarak birini/bir taşıtı durdurmak
wave sallamak; sallanmak; el sallamak; el etmek; dalgalanmak; dalgalandirmak; el
radyo dalgası
wave sallamak; sallanmak; el sallamak; el etmek; dalgalanmak; dalgalandirmak; el
saç dalgası, kıvrım
wave sallamak; sallanmak; el sallamak; el etmek; dalgalanmak; dalgalandirmak; el
(el) sallama
wave sallamak; sallanmak; el sallamak; el etmek; dalgalanmak; dalgalandirmak; el
(saç, vb.) dalga
wave shape
dalga şekli
wave soldering
dalga lehimleme
wave surface
dalga cephesi, dalga yüzü
wave the Winch difficulty away
Winch sorununu kenara itmek
wave to
dalga
wave trap
dalga kapanı
wave trough
dalga çukuru
wave vector
Dalga vektörü
wave velocity
dalga hızı
wave worn
dalgalarla aşınmış
wave-off
dalga-off
wave a farewell
{f} el sallayarak veda etmek
wave a farewell
{f} mendil sallayarak veda etmek
wave aside
bir kenara bırakmak
wave aside
istememek
wave aside
reddetmek
wave aside
kabul etmemek
wave band
radyo dalga
wave band
dalga bantı
wave base
dalga tabanı
wave basin
(Askeri) dalga baseni
wave count
(Askeri) dalga sayısı
wave drag
(Askeri) dalga sürüklemesi
wave eq
(Bilgisayar) dalga eq
wave equation
dalga denklemi
wave erosion
dalga erozyonu
wave erosion
dalga aşındırması
wave flume
(Askeri) dalga kanalı
wave force
(Çevre) dalga gücü
wave force
(Askeri) dalga kuvveti
wave front
dalga cephesi
wave front
(Nükleer Bilimler) aynı faz dalgası
wave function
(Nükleer Bilimler) dalga fonksiyonu
wave function
(Fizik) dalga işlevi
wave group
dalga cikini
wave guide
(Nükleer Bilimler) dalga kılavuzu
wave heavy
(Bilgisayar) koyu dalgalı
wave impedance
dalga celisi
wave input
(Bilgisayar) dalga girişi
wave interference
dalga karismasi
wave length
(Askeri) DALGA UZUNLUĞU: Belirli bir zaman veya devre zarfında, periyodik bir telsiz dalgasının kat ettiği mesafe. Bu, aynı zamanda bir dalga silsilesinin veya birbirini takip eden iki dalganın birbirine tekabül eden safhaları arasındaki mesafedir. Dalga uzunluğu, dalga süratinin frekans olan süratine eşittir
wave motion
(Fizik,Teknik) dalga devinimi
wave motion
(Fizik,Teknik) dalga hareketi
wave mute
(Bilgisayar) dalga sessiz
wave number
dalga sayisi
wave off
(Askeri) Bak. "overshoot"
wave one's arms
kollarını sallamak
wave one's hand
elini sallamak
wave one's hand
el sallamak
wave period
dalga peryodu
wave period
dalga aralığı
wave power
dalga gücü
wave runup
(Askeri) dalga tırmanması
wave s.o. away
el sallayarak birine git demek
wave s.o. on
el sallayarak birine geç demek
wave s.o./a vehicle
el sallayarak birini/bir taşıtı durdurmak
wave scale
(Askeri) dalga ölçeği
wave setup
(Askeri) su seviyesinde kabarma
wave spectrum
dalga spektrumu
wave tank
(Askeri) dalga tankı
wave theory of light
ışığın dalga kuramı
wave theory of light
(Sosyoloji, Toplumbilim) işığın dalga kuramı
wave train
dalga treni
wave train
(Fizik) dalga katan
wave train
(Nükleer Bilimler) dalga dizisi
wave train
(Askeri) aynı yönlü dalgalar dizisi
wave vol
(Bilgisayar) dalga ses
wave wall
dalga duvar
water wave
su dalgası
gravitational wave
kütle çekimsel dalga
waved
dalgalı
attack wave
(Askeri) taarruz dalgası
backward wave
(Bilgisayar,Teknik) geri yönde dalga
bound long wave
(Askeri) uzun periyotlu dalga grubu
carrier wave
ana dalga
component wave
(Askeri) bileşen dalga
continuous wave
(Askeri) devamlı dalga
continuous wave
(Fizik) sönümsüz dalga
cross wave
enine dalga
design wave
(Askeri) tasarım dalgası
direct wave
(Bilgisayar) dolaysız dalga
direct wave
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) doğrudan dalga
drift wave
(Coğrafya) sapma dalgası
exponential wave
(Bilgisayar,Fizik) üstel dalga
extreme wave
(Çevre) aşırı dalga
extreme wave
(Askeri) uç değerli dalga
flood wave
feyezan dalgası
flood wave
(Çevre) sel dalgası
gravity wave
(Fizik) yeçekim dalgası
guided wave
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) kılavuzlu dalga
node of a standing wave
duran dalganın boğumu
plane wave
(Bilgisayar,Fizik) düzlem dalgası
pressure wave
(Askeri,Teknik) basınç dalgası
quarter wave antenna
çeyrek dalga anteni
reflected wave
(Bilgisayar) yansıma dalgası
reflected wave
(Elektrik, Elektronik,Teknik) yansıyan dalga
roll wave
silindirik dalga
shear wave
kesme dalgası
sine wave
sinüs dalgası
sonic wave
(Çevre) ses dalgası
spherical wave
yuvarsal dalga
standing wave
(Fizik,Teknik) duran dalga
standing wave meter
duran dalga ölçeri
standing wave ratio
duran dalga oranı
stationary wave
(Çevre,Fizik) durağan dalga
thick wave
(Bilgisayar) kalın dalga
third wave
(Ticaret) üçüncü dalga
threshold wave length
eşik dalga boyu
tidal wave
dev dalga
tidal wave
tsunami

Onlar tsunami ile ilgili uyarılmadılar. - They weren't warned of the tidal wave.

transverse wave
kesme dalgası
transverse wave
(Fizik) yansıyan dalga
wavelike
engebeli
wavelike
dengesiz
waves
ondüle
waves
dalgalı
waves
(Bilgisayar) dalgalar

Gemi dalgaların elindeydi. - The ship was at the mercy of the waves.

Ben bütün gün bilgisayar ekranı önünde otururum, bu yüzden elektro-manyetik dalgalar tarafından oldukça şiddetli şekilde bombardıman edilirim. - I sit in front of a computer screen all day, so I get pretty heavily bombarded by electro-magnetic waves.

all wave
tüm dalga
all wave receiver
tüm dalgaları alıcı
atmospheric radio wave
atmosferik radyo dalgası
backward wave
geriye doğru yürüyen dalga
backward wave
geriyürüyen dalga
backward wave oscillator
geriye yürüyen dalga osilatörü
brain wave
parlak fikir
brain wave
dahiyane buluş
carrier wave
taşıyıcı dalga
centimetric wave
santimetrik dalga
circular electric wave
dairesel elektrostatik güç hatlı dalga
cold wave
soğuk dalgası
İngilizce - İngilizce
A sudden unusually large amount of something that is temporarily experienced

A wave of emotion overcame her when she thought about her son who was killed in battle.

A shape which alternatingly curves in opposite directions

sine wave.

To signal (someone or something) with a waving movement
A motion of a crowd caused by its members' successively putting their arms in the air, so that those in one part of the crowd do so immediately after their immediate neighbors on one side, and the crowd looks as though a disturbance is going through it
To try, in public, to attract people into a business establishment
To move back and forth repeatedly

The flag waved in the gentle breeze.

Obsolete spelling of waive
To produce waves to the hair
To have an undulating or wavy form
To wave one’s hand in greeting or departure

I waved goodbye from across the room.

A moving disturbance in the level of a body of water; undulation

The wave traveled from the center of the lake before breaking on the shore.

To cause to move back and forth repeatedly

The starter waved the flag to begin the race.

To swing and miss at a pitch

Jones waves at strike one.

A sideway movement of the hand(s)

With a wave of the hand.

A moving disturbance in the energy level of a field

Gravity waves, while predicted by theory for decades, have been notoriously difficult to detect.

{v} to play loosely, float, beckon, put off
{n} a billow at sea inequality, hollow
A phenomenon that does not have mass and therefore does not occupy space Waves travel through space
A single oscillation in matter (e g , a sound wave) Waves move outward from a point of disturbance, propagate through a medium, and grow weaker as they travel father Wave motion is associated with mechanical vibration, sound, heat, light, etc
a member of the women's reserve of the United States Navy; originally organized during World War II but now no longer a separate branch
A signal which propagates through space, much like a water wave moves through water
Refers to one of the separate channels in a data set It is an abbreviation for wavelength though the data for a wave may not correspond to that observed in a single wavelength band (for instance it could represent a difference or ratio or a different modality like DIC)
To raise into inequalities of surface; to give an undulating form a surface to
To move like a wave, or by floating; to waft
A general type of audio file that records actual sounds rather than instructional data as in a MIDI file
set waves in; "she asked the hairdresser to wave her hair"
If you wave or wave your hand, you move your hand from side to side in the air, usually in order to say hello or goodbye to someone. He waved at the waiter, who rushed to the table He grinned, waved, and said, `Hi!' Elaine turned and waved her hand lazily and left. Wave is also a noun. Steve stopped him with a wave of the hand Paddy spotted Mary Ann and gave her a cheery wave
a movement like that of an ocean wave; "a wave of settlers"; "troops advancing in waves"
Fig
Unevenness; inequality of surface
A moving swell or ridge on the surface of a solid or liquid or within the medium of a gas Electromagnetic radiation also travels in waves
Water; a body of water
To move one way and the other; to brandish
Pattern of Motion Produced by Transfer of Energy Through Medium
A set of oscillations or vibrations that transfer energy without any transfer of mass
A wave is a sudden increase in a particular activity or type of behaviour, especially an undesirable or unpleasant one. the current wave of violence. an even newer crime wave. see also long wave, medium wave, Mexican wave, new wave, short-wave, tidal wave. A member of the women's reserve of the U.S. Navy, organized during World War II, but now no longer a separate branch. a woman who is a member of a US navy volunteer group. Propagation of disturbances from place to place in a regular and organized way. Most familiar are surface waves that travel on water, but sound, light, and the motion of subatomic particles all exhibit wavelike properties. In the simplest waves, the disturbance oscillates periodically (see periodic motion) with a fixed frequency and wavelength. Mechanical waves, such as sound, require a medium through which to travel, while electromagnetic waves (see electromagnetic radiation) do not require a medium and can be propagated through a vacuum. Propagation of a wave through a medium depends on the medium's properties. See also seismic wave. In oceanography, a ridge or swell on the surface of a body of water, normally having a forward motion distinct from the motions of the particles that compose it. Ocean waves are fairly regular, with an identifiable wavelength between adjacent crests and with a definite frequency of oscillation. Waves result when a generating force (usually the wind) displaces surface water and a restoring force returns it to its undisturbed position. Surface tension alone is the restoring force for small waves. For large waves, gravity is more important. tidal wave seismic sea wave New Wave radio wave seismic wave wave front wave function wave cut platform wave particle duality
A moving disturbance in the level of a body of water
– a disturbance that transfers energy from one point to another without imparting net motion to the medium through which it propagates
the act of signaling by a movement of the hand
A moving swell on the surface of a body of water or other liquid
A continuous fluctuation in the amplitude of a quantity with respect to time
To call attention to, or give a direction or command to, by a waving motion, as of the hand; to signify by waving; to beckon; to signal; to indicate
a member of the women's reserve of the United States Navy; originally organized during World War II but now no longer a separate branch a persistent and widespread unusual weather condition (especially of unusual temperatures) an undulating curve set waves in; "she asked the hairdresser to wave her hair
one of a series of ridges that moves across the surface of a liquid (especially across a large body of water)
If something waves, it moves gently from side to side or up and down. grass and flowers waving in the wind. = sway
To fluctuate; to waver; to be in an unsettled state; to vacillate
signal with the hands or nod; "She waved to her friends"; "He waved his hand hospitably"
A swelling or excitement of thought, feeling, or energy; a tide; as, waves of enthusiasm
a movement like that of an ocean wave; "a wave of settlers"; "troops advancing in waves" a hairdo that creates undulations in the hair the act of signaling by a movement of the hand (physics) a movement up and down or back and forth one of a series of ridges that moves across the surface of a liquid (especially across a large body of water) something that rises rapidly; "a wave of emotion swept over him"; "there was a sudden wave of buying before the market closed"; "a wave of conservatism in the country led by the hard right" a member of the women's reserve of the United States Navy; originally organized during World War II but now no longer a separate branch a persistent and widespread unusual weather condition (especially of unusual temperatures) an undulating curve set waves in; "she asked the hairdresser to wave her hair
A physical activity that rises and then falls periodically as it travels through a medium
A wave is a moving disturbance that carries energy along with it Click here to see evidence that waves can carry energy (movie) Back to Top Back to Wave Index
A waving or undulating motion; a signal made with the hand, a flag, etc
To be moved to and fro as a signal
To play loosely; to move like a wave, one way and the other; to float; to flutter; to undulate
If you wave something, you hold it up and move it rapidly from side to side. Hospital staff were outside to welcome him, waving flags and applauding She was apt to raise her voice and wave her hands about. + -waving -waving Hundreds of banner-waving demonstrators took to the streets. a flag-waving crowd. + -waving -waving There will be marching bands and plenty of flag-waving
In a panel study, a wave is the interviewing period during which the entire panel is surveyed and asked the same questions Typically, a panel study consists of several waves Waves are important because each wave usually covers a different time period and, often, different topics
A disturbance which is propagated in a medium in such a manner that at any point in the medium the quantity serving as measure of disturbance is a function of the time, while at any instant the displacement at a point is a function of the position of the point
In a panel study , a wave is the interviewing period during which the entire panel is questioned and asked the same questions Typically, a panel study consists of several waves Waves are important because each wave typically covers a different time period and, often, different topics
A wave is one of the following 2-month intervals
Something resembling or likened to a water wave, as in rising unusually high, in being of unusual extent, or in progressive motion; a swelling or excitement, as of feeling or energy; a tide; flood; period of intensity, usual activity, or the like; as, a wave of enthusiasm
twist or roll into coils or ringlets; "curl my hair, please"
To wave one's hand in greeting or departure
(physics) a movement up and down or back and forth
An undulation or vibration, a form of movement by which all radiant energy of the electromagnetic spectrum is thought to travel Back to Glossary
move in a wavy pattern or with a rising and falling motion; "The curtains undulated"; "the waves rolled towards the beach"
a persistent and widespread unusual weather condition (especially of unusual temperatures)
(1) An oscillatory movement in a body of water manifested by an alternate rise and fall of the surface (2) A disturbance of the surface of a liquid body, as the OCEAN, in the form of a ridge, SWELL or hump (3) The term wave by itself usually refers to the term SURFACE GRAVITY WAVE (PROGRESSIVE) See also CAPILLARY WAVE, GRAVITY WAVE, PROGRESSIVE WAVE, STANDING WAVE, TIDE WAVE, TSUNAMI See Figure 10
A vibration propagated from particle to particle through a body or elastic medium, as in the transmission of sound; an assemblage of vibrating molecules in all phases of a vibration, with no phase repeated; a wave of vibration; an undulation
move or swing back and forth; "She waved her gun"
To signal someone or something with a waving movement
wave away
To reject or dismiss with a hand gesture
wave down
To cause (a moving vehicle) to stop by using an arm gesture
wave field synthesis
The use of mathematics, and a large number of loudspeakers to accurately reproduce a given field of sound
wave mechanics
The mathematical basis for quantum mechanics in which light and subatomic particles have the characteristics of both waves and particles
wave number
The number of waves per unit length; the reciprocal of wavelength
wave off
To say goodbye to someone with a wave (hand gesture)
wave packet
a collection of waves, travelling together
wave packet
a probability wave
wave packets
plural form of wave packet
wave shoaling
The effect on a wave, in a body of water, of increasing wave height with decreasing water depth. Particularly noticeable at the sea shore
wave ski
Short water craft seating one rider, propelled by a two-ended paddle, designed for surfing waves
wave train
A regular sequence of wave pulses
wave vector
A vector whose direction is that of the direction of propagation of a wave, and whose magnitude is inversely proportional to its wavelength
wave-particle duality
The concept applying to all matter and radiation, but most evident in light and particles such as the electron, that properties of waves and of particles are exhibited simultaneously
wave swinger
The swing ride or chair swing ride (sometimes called a swing carousel, wave swinger, yo-yo, Chair-O-Planes or swinger) is a fairground ride that is a variation on the carousel in which the chairs are suspended from the rotating top of the carousel. On some versions, particularly on the Wave Swingers, the rotating top of the carousel also tilts for additional variations of motion
wave vector
A wave vector (also spelled wavevector) is a vector which helps describe a wave. Like any vector, it has a magnitude and direction, both of which are important: Its magnitude is either the wavenumber or angular wavenumber of the wave (inversely proportional to the wavelength), and its direction is the direction of wave propagation
wave-off
(Havacılık) A signal or instruction to an approaching aircraft that it is not to land
WAVE file
file which contains digital sound data and uses the standard of IBM and Microsoft
wave a farewell
{f} wave goodbye
wave angle
the angle of arrival (or departure) of a radio wave with respect to the axis of an antenna array
wave band
range of radio waves
wave crest
peak of a wave, top of a wave
wave equation
a differential equation that describes the passage of harmonic waves through a medium
wave form
the shape of a wave illustrated graphically by plotting the values of the period quantity against time
wave front
The continuous line or surface including all the points in space reached by a wave or vibration at the same instant as it travels through a medium. Imaginary surface that represents corresponding points of waves vibrating in unison. As identical waves from the same source travel through a homogeneous medium, corresponding crests and troughs are in phase at any instant; that is, they have completed the same fraction of their periodic motion. Any surface drawn through all points of the same phase constitutes a wave front
wave front
(physics) an imaginary surface joining all points in space that are reached at the same instant by a wave propagating through a medium
wave front
(physics) an imaginary surface joining all points in space that are reached at the same instant by a wave propagating through a medium all the points just reached by a wave as it propagates
wave front
all the points just reached by a wave as it propagates
wave front
wave which is vertical in the direction that it is moving
wave function
solution of a wave equation (Physics)
wave function
A mathematical function used in quantum mechanics to describe the propagation of the wave associated with any particle or group of particles. Variable quantity that mathematically describes the wave characteristics of a particle. It is related to the likelihood of the particle being at a given point in space at a given time, and may be thought of as an expression for the amplitude of the particle wave, though this is strictly not physically meaningful. The square of the wave function is the significant quantity, as it gives the probability for finding the particle at a given point in space and time. See also wave-particle duality
wave guide
device used to conduct and direct microwaves
wave length
span of a wave, duration of a wave
wave mechanics
modern form of quantum theory
wave mechanics
A theory that ascribes characteristics of waves to subatomic particles and attempts to interpret physical phenomena on this basis
wave mechanics
the modern form of quantum theory; an extension of quantum mechanics based on Schrodinger's equation; atomic events are explained as interactions between particle waves
wave motion
movement of a wave
wave number
the reciprocal of the wavelength of a wave
wave number
(Physics) number of waves in radiant energy of a certain wavelength over a distance of one centimeter (reciprocal of wavelength)
wave number
The number of waves per unit distance in a series of waves of a given wavelength; the reciprocal of the wavelength
wave of immigrants
large number of immigrants arriving at once
wave of nausea
nausea attack, sudden feeling of having to vomit
wave off
dismiss as insignificant; "He waved off suggestions of impropriety
wave one's hair
curl one's hair
wave one's hand
move one's hand in a fluttering motion (usually in greeting or farewell)
wave picking
(Ticaret) A warehouse order picking scheme in which all zones are picked at the same time as required to fill multiple item requirements for a given order or destination
wave surface
front of a wave
wave tank
An apparatus consisting of a small water-filled tank and an oscillator that creates waves, used to demonstrate wave motion and wave properties such as interference and diffraction. Also called ripple tank
wave theory
(physics) the theory that light is transmitted as waves
wave train
a succession of waves spaced at regular intervals
wave train
The response of an elastic system to an acoustic energy impulse describes a wavelet of several cycles of sinusoidal character At the onset, the wavelet will be rich in all frequencies but the high frequency components are attenuated rapidly by transit through earth materials because of inelastic absorption and conversion to heat
wave train
A succession of similar wave pulses
wave train
A limited series of waves caused by a periodic disturbance of short duration, e g , the radiofrequency waves in a single pulse, or a succession of pulses themselves
wave train
A series of WAVES from the same direction
wave trap
An electronic filtering device designed to exclude unwanted signals or interference from a receiver
wave-cut platform
or abrasion platform Gently sloping rock ledge that extends from the high-tide level at a steep cliff base to below the low-tide level. It develops as a result of wave abrasion; beaches protect the shore from abrasion and therefore prevent the formation of platforms. A platform is broadened as waves erode a notch at the base of the sea cliff, causing overhanging rock to fall. As the sea cliffs are attacked, weak rocks are quickly eroded, leaving the more resistant rocks as protrusions
wave-line
line of a wave as it moves through the water
wave-particle duality
Principle that subatomic particles possess some wavelike characteristics, and that electromagnetic waves, such as light, possess some particlelike characteristics. In 1905, by demonstrating the photoelectric effect, Albert Einstein showed that light, which until then had been thought of as a form of electromagnetic wave (see electromagnetic radiation), must also be thought of as localized in packets of discrete energy (see photon). In 1924 Louis-Victor Broglie proposed that electrons have wave properties such as wavelength and frequency; their wavelike nature was experimentally established in 1927 by the demonstration of their diffraction. The theory of quantum electrodynamics combines the wave theory and the particle theory of electromagnetic radiation
Alfvén wave
A hydromagnetic shear wave in a charged plasma
Elliott wave
A wave pattern used in some forms of technical analysis of securities prices
Korean wave
The popularity of South Korean popular culture in other Asian countries
Love wave
A seismic surface shock wave, which is also known as a Q-wave, with a lateral horizontal movement perpendicular to the direction of propagation
Mexican wave
A phenomenon that primarily occurs at sports events, where the members of the crowd stand up and/or raise their hands in turn, creating the illusion of a wave passing through the crowd

A Mexican wave travels around a stadium very much more rapidly than a person could.

Mexican wave
To perform a Mexican wave
New Wave
Any of several movements in music film which are or were considered cutting edge
P-wave
An elastic, compressional wave, such as that produced by an earthquake. Movement is longitudinal
Q-wave
A seismic surface shock wave, which is also known as a Love wave, with a lateral horizontal movement perpendicular to the direction of propagation
S wave
shear wave
S-wave
A transverse, shear wave, such as that produced by an earthquake. Movement is transverse to the direction of propagation and is a body wave
Schrödinger wave function
A function which is a solution of Schrödinger's wave equation; the psi function
Schrödinger's wave equation
A three-dimensional partial differential equation which determines the evolution of a quantum mechanical wave function
T-wave
Electromagnetic waves with frequencies intermediate between, and sharing properties of both, short radio waves and long IR optical waves. This region is defined variously as between 0.1 - 10 THz, 0.3-3 THz or 0.3-30 THZ

Proceedings of the IEEE, Volume 95, Number 8, August 2007, Special issue: T-Ray Imaging, Sensing, & Retection.

alpha wave
An electrical signal produced by the brain while the subject is relaxed
beta wave
An electrical signal produced by the brain while the subject mentally active
body wave
A seismic wave that travels through the earth's interior rather than over the surface. P-waves and S-waves are examples of body waves
brain wave
A sudden idea, understanding, or inspiration; a brainstorm
brain wave
Any of many rhythmic fluctuations of electric potential between parts of the brain, especially those seen on an electroencephalogram
carrier wave
An electromagnetic wave that can be modulated, either in frequency, amplitude or phase, to transmit speech, music, images, or other signals
cold wave
A short period of very cold weather; a cold snap
cold wave
A permanent wave in the hair set by special solutions without the aid of any heating machine
compression wave
Any wave that is propagated by the compression of a fluid; examples include sound
electromagnetic wave
electromagnetic radiation, such as light and radio waves
electron wave function
A function of the position and spin of an electron; related to the probability of finding the electron in a specified position
fixed wave
A standing wave, or stationary wave
gravitational wave
A postulated fluctuation in spacetime that propagates as a wave at the speed of light
green wave
A purposefully designed timing of a series of traffic lights to produce a green light for cars travelling at the correct speed as they arrive at the lights
heat wave
A period of exceptionally hot weather

that she certainly can, can-can! — Marilyn Monroe, There's No Business Like Show Business.

high frequency gravitational wave
Alternative spelling of high-frequency gravitational wave
high-frequency gravitational wave
gravitational radiation, in the megahertz to gigahertz region, which is proposed to have been produced by the Big Bang or by the collision of massive astronomical objects or artificially in the laboratory. Gravitational waves having frequencies higher than 100 kHz
hot wave
a heat wave
hybrid wave function
An approximation to a wave function made by taking a linear combination of simpler functions
marcel wave
A deep artificial wave in the hair produced by heated curling tongs

References: OED, 2nd edition.

new wave
A pop and rock music genre that existed during the late 1970s and the early-to-mid 1980s, incorporating punk beats and synthesized sounds
new wave
Representing the latest and most advanced style; trendy; faddish
new-wave
Innovative and ground-breaking
new-wave
Of or pertaining to the New Wave
no wave
A broad musical and artistic movement originating in the mid-1970s in New York City, typified by experimentation and performance art
permanent wave
A wave in a moving fluid that does not change shape or position relative to the fluid
permanent wave
A series of waves in the hair produced by means of chemical substances and heat; a perm
quarter-wave plate
a sheet of birefringent material whose thickness is such that the light associated with the larger refractive index is retarded in phase by 90° with respect of that associated with the smaller refractive index; used to convert linearly polarized light into circularly polarized light
radio wave
electromagnetic radiation having a wavelength between about .5 centimeters and 30,000 meters; used for the broadcasting of radio and television signals
ride the wave
To take advantage of a profitable period
rogue wave
A freak, large wave
seismic wave
Any of several forms of vibrational waves that travel through the Earth as the result of an earthquake or underground explosion
shear wave
A wave that changes the medium through which it travels to change its shape but not its volume or density
shoaling wave
A wave that is shoaling, and shallow when it hits land
shock wave
A powerful compression wave produced by the movement of a body through a fluid or gas at a velocity greater than the local speed of sound
shock wave
Any violent disturbance
sine wave
A waveform described by the sine function possibly shifted by some phase
sound wave
the longitudinal wave of pressure that is transmitted through any plastic material; audible sound
space wave
The component of an electromagnetic wave (especially a radio wave) that travels directly from transmitter to receiver without being reflected
spin wave
a wave, propagated through a crystal lattice as a result of changes in the spin angular momentum of electrons in the lattice
spin-density wave
The low-energy, ground state of a metal in which densities of the electron spins and charges follow a regular spatial distribution
square wave
A nonsinusoidal waveform, commonly encountered in electronics and signal processing, that alternates regularly and instantaneously between two levels
standing wave
A wave form which occurs in a limited, fixed medium in such a way that the reflected wave coincides with the produced wave. A common example is the vibration of the strings on a musical stringed instrument
stationary wave
A wave form which occurs in a limited, fixed medium in such a way that the reflected wave coincides with the produced wave. A common example is the vibration of the strings on a musical stringed instrument
submillimeter wave radiation
terahertz radiation
submillimeter wave radiation
Electromagnetic waves with a wavelength less than one millimeter (the band begins at about 0.3 THz). A term often used by radio astronomers
submillimeter wave radiation
Electromagnetic waves roughly in the band less than 1 millimeter in wavelength, used as a synonym for T-ray or T-wave
theta wave
A type of electrical activity in the brain; brain waves with a frequency of 4-8 hertz
tidal wave
A crest of ocean water; a wave
tidal wave
A sudden and powerful surge

But this is no stream, folks. This will be a tidal wave that can swamp our democracy.

tidal wave
A large, sudden, and disastrous wave of water caused by a tremendous disturbance in the ocean; a tsunami. (See Usage notes below.)
tidal wave
A crest of ocean water resulting from tidal forces
tidal wave
A large and sudden rise and fall in the tide
transverse wave
Any wave in which the direction of disturbance is perpendicular to the direction of travel
travelling wave
a wave in which the vibration is in the direction of propagation; a longitudinal wave
travelling wave
a wave that is not bounded by a given space, but can propagate freely
travelling wave tube
An electron tube in which high-energy microwaves are produced by transferring energy from electrons
waved
Simple past tense and past participle of wave
wavelike
having some properties or characteristics of a wave; used especially in physics of a particle
waving
Present participle of wave
new wave
an art movement in French cinema in the 1960s
gravitational wave
In physics, gravitational waves are ripples in the curvature of spacetime that propagate as a wave, travelling outward from the source
waved
{a} moved loosely, variegated, put off
A wave
wae
A wave
wawe
A wave
flote
WAVES
women's reserve of the United States Navy that was originally created in 1942 as a volunteer unit of women to do clerical and other work in order to free men for active duty during WWII
WAVES
Women Accepted for Volunteer Emergency Service
Waving
ounding
waved
Having undulations like waves; said of one of the lines in heraldry which serve as outlines to the ordinaries, etc
waved
Exhibiting a wavelike form or outline; undulating; intended; wavy; as, waved edge
waved
{s} having an outline that looks like a wave; wavy, having or forming waves
waved
past of wave
waved
Having a wavelike appearance; marked with wavelike lines of color; as, waved, or watered, silk
wavelike
{s} similar to a wave, wavy, undulating
waves
Mini-Wave: 2 dancers holding hands and facing opposite directions Holding right hands is a right handed wave, and left hands is left handed mini-wave Ocean Wave: 4 dancers in a line alternating in facing direction If the end dancer and their adjacent center are holding right hands then it is a right handed ocean wave and vice versa Mini Tidal: 6 dancers in a line alternating in facing direction Same rule applies for right and left as in Ocean Wave Tidal Wave: 8 dancers in a line alternating in facing direction Same rule applies for right and left as in Ocean Wave
waves
plural of wave
waves
Propagation of energy by means of coherent vibration
Türkçe - İngilizce

wave teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

wave dosyası
(Bilgisayar) wave file
wave giriş sessiz
(Bilgisayar) wave in mute
wave giriş seçimi
(Bilgisayar) wave in select
wave çıkış ses ayarı
(Bilgisayar) wave out vol
wave çıkış sesi
(Bilgisayar) wave out vol
wave