to respect is to accord the individual recognition and consideration due

listen to the pronunciation of to respect is to accord the individual recognition and consideration due
İngilizce - Türkçe

to respect is to accord the individual recognition and consideration due teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

respect
{f} saygı göstermek

Başkalarına saygı göstermek gerekli. - Respecting others is required.

Tom'a saygı göstermekten başka yapacak bir şeyim yok. - I have nothing but respect for Tom.

respect
{f} ilgili bulunmak
respect
saygınlık
respect
saygı duymak

Hindular et, özellikle sığır eti yemezler, onlar hayvanların yaşamlarına saygı duymak için temel olarak vejetaryendirler, - Hindus don't eat meat, in particular beef, and they are mainly vegetarian in order to respect the animals' lives.

Tom Mary'ye çok saygı duymaktadır. - Tom respects Mary a lot.

respect
ihtiram
respect
münasebet
respect
-e uymak
respect
uymak

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

respect
riayet
respect
çekit
respect
{i} hatır
respect
{i} ilgi

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

respect
{i} uyma

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

Genç insanlar yasaya uymalıdır. - Young people must respect the law.

respect
respecter of persons kişilere rütbesine göre değer veren kimse
respect
{i} bakım

O bakımdan senden farklı değilim. - I'm no different than you are in that respect.

O bakımdan benim görüşüm sizinkinden farklıdır. - In that respect, my opinion differs from yours.

İngilizce - İngilizce
respect
to respect is to accord the individual recognition and consideration due

  Heceleme

  to re·spect I·s to ac·cord the in·di·vi·du·al rec·og·ni·tion and con·sid·e·ra·tion due

  Türkçe nasıl söylenir

  tı rispekt îz tı ıkôrd dhi îndıvîcıwıl rekıgnîşın ınd kınsîdıreyşın dyu

  Telaffuz

  /tə rēˈspekt əz tə əˈkôrd ᴛʜē ˌəndəˈvəʤəwəl ˌrekəgˈnəsʜən ənd kənˌsədərˈāsʜən ˈdyo͞o/ /tə riːˈspɛkt ɪz tə əˈkɔːrd ðiː ˌɪndəˈvɪʤəwəl ˌrɛkəɡˈnɪʃən ənd kənˌsɪdɜrˈeɪʃən ˈdjuː/

  Günün kelimesi

  canard