to move or swing from side to side; or backward and forward

listen to the pronunciation of to move or swing from side to side; or backward and forward
İngilizce - Türkçe

to move or swing from side to side; or backward and forward teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sway
{f} üzerinde etkisi olmak
sway
nüfuz
sway
dalgalanmak
sway
{i} sallanma
sway
sallanmak
sway
{f} sallan

Tom müzikle hafifçe sallanıyor. - Tom is swaying slightly with the music.

Ağaçların rüzgarda nasıl sallandığına bak. - Look how the trees sway in that wind.

sway
sallamak
sway
iki yana veya ileri geri sallanmak
sway
bedenin ağırlığını vererek hisa etmek
sway
{f} etkilemek
sway
{f} saptırmak
sway
{f} hüküm sürmek
sway
(isim) sallanma, dalgalanma, etki, tesir, idare, hükmetme, egemenlik
sway
istediği tarafa yöneltmek
sway
{i} etki
sway
{f} hükmetmek
sway
{i} tesir
sway
{i} idare
İngilizce - İngilizce
sway
to move or swing from side to side; or backward and forward