to move or swing from side to side; or backward and forward

listen to the pronunciation of to move or swing from side to side; or backward and forward
İngilizce - Türkçe

to move or swing from side to side; or backward and forward teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sway
{f} üzerinde etkisi olmak
sway
nüfuz
sway
{i} sallanma
sway
dalgalanmak
sway
sallamak
sway
sallanmak
sway
{f} sallan

Tom uyandığında yangın çıktığını ve ayrıca şimdi tamamen yalnız olduğunu gördü. Tek ses esintiyle sallanan bambunun hışırtısıydı. - When Tom awoke, he saw that the fire had gone out and, also, that he was now completely alone. The only sound was the susurration of the bamboo, swaying in the breeze.

Çiçekler rüzgarda sallanıyordu. - The flowers were swaying in the wind.

sway
{i} etki
sway
{f} saptırmak
sway
iki yana veya ileri geri sallanmak
sway
bedenin ağırlığını vererek hisa etmek
sway
{f} etkilemek
sway
{f} hüküm sürmek
sway
(isim) sallanma, dalgalanma, etki, tesir, idare, hükmetme, egemenlik
sway
istediği tarafa yöneltmek
sway
{f} hükmetmek
sway
{i} tesir
sway
{i} idare
İngilizce - İngilizce
sway
to move or swing from side to side; or backward and forward