to grow better; to meliorate; as, wine ameliorates by age

listen to the pronunciation of to grow better; to meliorate; as, wine ameliorates by age
İngilizce - Türkçe

to grow better; to meliorate; as, wine ameliorates by age teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ameliorate
iyileştirmek

Durumu iyileştirmek için on yıllardır devam eden uluslararası çabalara rağmen, savaş, hastalık ve kıtlık yoksulluk çeken ülkeyi yok etmeye devam ediyor. - War, disease, and famine continue to ravage the poverty-stricken country, despite the decades-long international effort to ameliorate the situation.

ameliorate
{f} iyileşmek
ameliorate
{f} geliştirmek
ameliorate
{f} gelişmek
ameliorate
abat eylemek
ameliorate
ondurmak
ameliorate
düzelme
ameliorate
abat etmek
ameliorate
düzeltmek
ameliorate
düzelt
ameliorate
(Biyoloji) iyileş

Siyasi reformlar yoksulların yaşam koşullarını iyileştirebilir. - Political reforms may ameliorate the living conditions of the poor.

Durumu iyileştirmek için on yıllardır devam eden uluslararası çabalara rağmen, savaş, hastalık ve kıtlık yoksulluk çeken ülkeyi yok etmeye devam ediyor. - War, disease, and famine continue to ravage the poverty-stricken country, despite the decades-long international effort to ameliorate the situation.

ameliorate
{f} düzelmek
İngilizce - İngilizce
ameliorate
to grow better; to meliorate; as, wine ameliorates by age