make sheep's eyes at

listen to the pronunciation of make sheep's eyes at
İngilizce - Türkçe

make sheep's eyes at teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

make eyes at
göz etmek
make eyes at
kaş göz etmek
make eyes at
-e kaş göz etmek
make eyes at
bakışmak
make sheep's eyes
(Konuşma Dili) aptal aşık gibi bakmak
make sheep's eyes at