to be in charge of

listen to the pronunciation of to be in charge of
İngilizce - Türkçe
sorumlu olmak
direct
yöneltmek
direct
{f} yönlendirmek

Trafik ışıkları trafiği yönlendirmek için kullanılır. - Traffic lights are used to direct traffic.

direct
yönetmek

Sami bir film yönetmek istiyordu. - Sami wanted to direct a film.

direct
direkt

Kelimesi kelimesine direkt çeviriler değil, doğal görünen çeviriler istiyoruz. - We want natural-sounding translations, not word-for-word direct translations.

Tom'a direkt bir emir verdim ama umursamadı. - I gave Tom a direct order, but he ignored it.

be in charge of
(Fiili Deyim ) -a bakmak , nezaret etmek , görevli olmak , -den sorumlu olmak
in charge of
sorumlu

Bu binanın sorumlusu kimdir? - Who is in charge of this building?

Bundan ben sorumluyum. - I am in charge of this.

direct
{f} idare etmek
be in charge
(of) -in sorumlusu olmak, -e bakmak: Who's in charge here? Buraya kim bakıyor?
be in charge of
sorumlusu olmak
be in charge of
sorumlu olmak
direct
{s} kestirme

Tom'un kötü bir yön kestirme yeteneği var. - Tom has a poor sense of direction.

be in charge
bakmak
be in charge
sorumlusu olmak
be in charge
sorumlu olmak
be in charge of
bakmak
direct
adres yazmak gönderiye
in charge of
yetkisiyle
in charge of
sorumlu olmak
in charge of
(deyim) gözetimi altında
in charge of
(deyim) sorumluluğunda
to be in charge
sorumlu olmak
to be in charge
bakmak
direct
yolu tarif etmek
direct
emretmek
direct
tereddütsüz
in charge of
-den sorumlu
in charge of
in yetkisiyle
in charge of
-in sorumlusu
to be in
olmak

Tom'un yerinde olmak istemem. - I wouldn't like to be in Tom's shoes.

Planında olmak istiyorum. - I want to be in your plan.

be in charge of
başında olmak
direct
{s} doğrudan doğruya

Çıplak gözle güneşe doğrudan doğruya bakmamalısın. - You should never look directly at the Sun with the naked eye.

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

direct
{f} komuta etmek
direct
{f} direktif vermek
direct
doğrultmak
direct
{s} direkt, doğrudan, dolaysız
direct
{s} açık

O, bu konuda açıktır. - He is very direct about it.

Umarım yol tariflerim açıktı. - I hope my directions were clear.

direct
(sıfat) direkt, doğru, doğrudan doğruya; dolaysız; kestirme; açık; anlaşılır; dürüst; güneş çevresinde doğudan batıya dönen
direct
duraklamadan
in charge of
(Fiili Deyim ) -ın gözetimi altında
in charge of
yükümlü

Bir kaptan, gemisinden ve ekibinden yükümlüdür. - A captain is in charge of his ship and its crew.

Bu şirkette çalışan kadınlardan yükümlü olacaksın. - You'll be in charge of the women working in this factory.

in charge of
-in yetkisiyle
to be in charge
başta/ında bulunmak
İngilizce - İngilizce
direct-
direct
to be in charge of

  Türkçe nasıl söylenir

  tı bi în çärc ıv

  Telaffuz

  /tə bē ən ˈʧärʤ əv/ /tə biː ɪn ˈʧɑːrʤ əv/

  Videolar

  ... But we are not in charge of maintaining or trying to build ...
  ... charge of what's running on it, at least as between you and corporations, or you and the ...

  Günün kelimesi

  eschatology