sorumluluğunda

listen to the pronunciation of sorumluluğunda
Türkçe - İngilizce
(deyim) in charge of
sorumlu
liable

In a similar situation, the company was held liable. - Benzer bir durumda, şirket sorumlu tutuldu.

Tom is liable to win. - Tom kazanmaktan sorumlu.

sorumlu
in charge

He was in charge of preparing a magazine for publication. - O yayınlama için bir dergi hazırlanmasında sorumlu oldu.

Tom is on the committee in charge of the event. - Tom olaydan sorumlu komitede.

sorumlu
responsible

He is the minister responsible for the environment. - O, çevreden sorumlu bakandır.

He is responsible for the accident. - Kazadan o sorumludur.

sorumlu
accountable

I am accountable to him for the loss. - Ben kaybı için ona karşı sorumlu değilim.

Someone's got to be held accountable. - Birisi sorumlu tutulmak zorunda.

sorumlu
in charge of

Tom is on the committee in charge of the event. - Tom olaydan sorumlu komitede.

Miss Sato is in charge of my class. - Bayan Sato benim sınıfın sorumlusudur.

sorumlu
responsible (for), held accountable (for)
sorumlu
answerable
sorumlu
blameworthy
sorumlu
{i} Rep

Tom is responsible for preparing the report. - Tom raporu hazırlamakla sorumludur.

sorumlu
spot
sorumlu
individual responsible
sorumlu
amenable
sorumlu
keeper
Sorumlu
charge in
sorumlu
curator
sorumlu
held liable
başkasının sorumluluğunda
in charge
sorumlu
{s} managing
sorumlu
ex cathedra
sorumlu
(Hukuk) liable, responsible, accountable
sorumlu
responsible, accountable, answerable, liable
sorumlu
chargeable
Türkçe - Türkçe

sorumluluğunda teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Sorumlu
mesuliyetli
Sorumlu
MESUL
sorumlu
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
sorumlu
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul: "Ailede başkan odur, kararları o alır, hepimizin geleceğinin sorumlusu ve güvencesi odur."- H. Taner
sorumluluğunda