to be in accordance with a set of specifications

listen to the pronunciation of to be in accordance with a set of specifications
İngilizce - Türkçe

to be in accordance with a set of specifications teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

conform
{f} (to) (-e) uymak, (-e) riayet etmek
conform
boyun eğmek
conform
to veya with ile uymak
conform
umuma tabi olmak
conform
uymak

Kurallara uymak zorundasın. - You must conform to the rules.

conform
uy
be in accordance
uygun olmak
to be in
olmak

İlerde ne olmak istiyorsun? - What do you want to be in the future?

O anda Boston'da olmak müthiş heyecan vericiydi. - It was tremendously exciting to be in Boston at that time.

conform
{f} intibak etmek
conform
{f} alıştırmak
conform
{f} uydurmak
conform
{f} uyumlu olmak
İngilizce - İngilizce
conform
to be in accordance with a set of specifications

  Heceleme

  to be in ac·cord·ance with a SET of specifications

  Türkçe nasıl söylenir

  tı bi în ıkôrdıns wîdh ı set ıv spesıfıkeyşınz

  Telaffuz

  /tə bē ən əˈkôrdəns wəᴛʜ ə ˈset əv ˌspesəfəˈkāsʜənz/ /tə biː ɪn əˈkɔːrdəns wɪð ə ˈsɛt əv ˌspɛsəfəˈkeɪʃənz/