to be in accordance with a set of specifications

listen to the pronunciation of to be in accordance with a set of specifications
Englisch - Türkisch

Definition von to be in accordance with a set of specifications im Englisch Türkisch wörterbuch

conform
{f} (to) (-e) uymak, (-e) riayet etmek
conform
boyun eğmek
conform
to veya with ile uymak
conform
umuma tabi olmak
conform
uymak

Kurallara uymak zorundasın. - You must conform to the rules.

conform
uy
be in accordance
uygun olmak
to be in
olmak

Tom'un yerinde olmak istemem. - I wouldn't like to be in Tom's shoes.

O, öğle yemeğinde zamanında olmak için babasına söz verdi. - She promised her father to be in time for lunch.

conform
{f} intibak etmek
conform
{f} alıştırmak
conform
{f} uydurmak
conform
{f} uyumlu olmak
Englisch - Englisch
conform
to be in accordance with a set of specifications

  Silbentrennung

  to be in ac·cord·ance with a SET of specifications

  Türkische aussprache

  tı bi în ıkôrdıns wîdh ı set ıv spesıfıkeyşınz

  Aussprache

  /tə bē ən əˈkôrdəns wəᴛʜ ə ˈset əv ˌspesəfəˈkāsʜənz/ /tə biː ɪn əˈkɔːrdəns wɪð ə ˈsɛt əv ˌspɛsəfəˈkeɪʃənz/

  Wort des Tages

  sacerdotal
Favoriten