tekrarlanan

listen to the pronunciation of tekrarlanan
Türkçe - İngilizce
repeated

The senator denied repeated requests for an interview. - Senatör bir görüşme için tekrarlanan talepleri inkar etti.

Despite repeated warnings, Tom didn't stop doing that. - Tekrarlanan uyarılara rağmen, Tom bunu yapmaktan vazgeçmedi.

repeating
running
reiterate
(Biyoloji) repetitive
recurrent
reechoing
repeating tekrarlama
recursive
tekrarlanan sınav
retrial
tekrarla
{f} repeated

He repeated it again. - O, onu yine tekrarladı.

No, repeated the Englishman. - Hayır, İngiliz tekrarladı.

tekrarla
ingeminate
tekrarla
rehearse
tekrarla
answer back
tekrarla
{f} repeating

I don't want to bore you by repeating things you already know. - Zaten bildiğin şeyleri tekrarlayarak seni sıkmak istemiyorum.

Repeating a mistake without recognizing it as one, is the biggest mistake of all. - Bir bütün olarak tanımadan bir hatayı tekrarlamak hepsinin içinde en büyük hatadır.

tekrarla
{f} rewording
tekrarla
reword
tekrarla
Repeat
tekrarla
encores
on kez tekrarlanan rakam
decuple
oyunda tekrarlanan şarkı
theme song
sık sık tekrarlanan
everlasting
tekrarlanan