take notice

listen to the pronunciation of take notice
Englisch - Türkisch
farkına varmak
farketmek
dikkate almak
observe
gözlemlemek

Amerikan siyasetini, özellikle başkanlık seçimi sırasında gözlemlemek ilginçtir. - It's interesting to observe American politics, especially during a presidential election.

Kuşları gözlemlemekten hoşlanıyorum. - I like to observe birds.

take notice of
ile ilgilenmek
take notice of
umursamak
take notice of
-e aldırmak
take notice of
farkına varmak
take notice of
dikkate almak
take notice of
-i dikkate almak, -e aldırmak
take notice of
-i dikkate almak; -e aldırmak, ile ilgilenmek, -i umursamak
observe
{f} izlemek
observe
uymak (kanun vb'ne)
observe
gözetmek
observe
gözlemde bulunmak
take no notice
dikkate almamak
take no notice
umursamamak
take no notice of
dikkate almamak
observe
-e uymak
observe
gözetlemek
observe
saygı göstermek
observe
gözlem yapmak
observe
gözlemek

Ben sadece gözlemek için buradayım. - I'm just here to observe.

Tycho Brahe yıldızları gözlemek için sadece bir pusula ve bir sekstant kullanırdı - Tycho Brahe used only a compass and a sextant to observe the stars.

take any notice
kaale almak
take no notice
Önemsememek, dikkate almamak
take no notice of
Önemsememek, yok saymak, dikkate almamak
observe
{f} incelemek

Gece gökyüzünü incelemek için bir teleskop aldım. - I bought a telescope in order to observe the night sky.

observe
{f} söylemek
observe
dikkat etmek
observe
düşünceyi belirtmek
observe
(Nükleer Bilimler) gözlem

Bu, Hamursuz bayramını gözlemlemek ve Paskalyayı kutlamak için insanların aileleri ve arkadaşlarıyla bir araya geldiği, yılın bir zamanıdır. - This is a time of year when people get together with family and friends to observe Passover and to celebrate Easter.

Tom yürüyen insanları gözlemlemeyi sever. - Tom likes to observe the people walking by.

observe
ileri sürmek
observe
{f} (bayramı)
observe
söyle/uy/gözle
observe
{f} riayet etmek
Englisch - Englisch
To notice; to take note
observe with special attention; "Take notice of the great architecture"
observe with special attention; "Take notice of the great architecture
pay attention
take notice of
observe, pay attention to -
take no notice of
to ignore

There was a person called Nana who ruled the nursery. Sometimes she took no notice of the playthings lying about, and sometimes, for no reason whatever, she went swooping about like a great wind and hustled them away in cupboards.

To take notice
observe
sit up and take notice
wake up, become alert; be amazed, be astounded
take notice
Favoriten