öküz

listen to the pronunciation of öküz
Türkçe - İngilizce
ox
ox; oaf, yahoo, lout, jerk, boor, berk
Bull
Taurus
steer

The butcher was deboning a steer carcass. - Kasap bir öküz leşinin kemiğini çıkarıyordu.

dim-witted and clumsy person, oaf, dumb ox
(Tabiat Doğa) (hayvan, Fam: öküzgiller) [syn.: öküz, sığır] ox
gambler's slang loaded die
bullock
oxen

The plural of ox is oxen. - Öküzün çoğulu öküzlerdir.

Yoke the oxen to the plow. - Öküzleri pulluğa koş.

(Hayvan Bilim, Zooloji) kine
(Hayvan Bilim, Zooloji) cattle

They would compare people to cattle. - İnsanları öküzle kıyaslarlardı.

lout
(Hayvan Bilim, Zooloji) cows
span
berk
an ox
öküz altında buzağı aramak
to smell a rat (to be suspicious of a situation)
öküz altında buzağı aramak
(Atasözü) When someone shows unnecessary amount of suspicion for an action

Do not search for a calf under an ox.

öküz yemliği
feeder cattle
Öküz burcu
Bull
Öküz burcu
Taurus
Öküz takımyıldızı
Bull
Öküz takımyıldızı
Taurus
öküz arabası
oxcart
öküz arabası
ox-cart
öküz arabası gibi very slowly
at a snail's pace
öküz arabası ile göç etmek
trek
öküz balıkçıl
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: balıkçıllar,balıkçılgiller) cattle egret, buff-backed heron
öküz boyunduruğa bakar gibi
(looking at someone or something) with hate in one's eyes, hatefully
öküz damı
ox shed, shed where oxen are kept
öküz derisi
buff
öküz derisi
oxhide
öküz derisinden yapılmış
buff
öküz dili
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: Aspleniaceae) hart's tongue, buttonhole, horse tongue, god's hair
öküz dürtme değneği
goad
öküz gibi
1. stupid, dim-witted. 2. stupidly, dim-wittedly. 3. as strong as an ox
öküz gibi bakmak
to gawk (at sb/sth), to gawp
öküz gibi bakmak
to stare stupidly
öküz kafalı
dimwit, dunderhead
öküz kurbağası
(Tabiat Doğa) (kurbağagiller, Fam: kurbağalar) bullfrog
öküz kuyruğu
oxtail
öküz kuyruğu çorbası
oxtail soup
öküz trene bakar gibi bakmak
to gawk (at sb/sth), to gape
öküz öldü, ortaklık ayrıldı/bitti/bozuldu
(Konuşma Dili) Now that the thing that held them together is no more, they have parted company
öküzler
oxen
çifte koşulmuş öküz
span
Türkçe - Türkçe
Bön, görgüsüz, kaba, anlayışsız, yeteneksiz kimse
Cıvalı zar
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
Erkek sığır
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır: "Öküzünün biri ölünce tarlasını süremedi."- Ö. Seyfettin
Bön, görgüsüz ve yeteneksiz kimse
(Osmanlı Dönemi) LÜÜME
(Osmanlı Dönemi) sevr
öküz altında buzağı aramak
(Atasözü) gereksiz şüphe duymakolmayacak bir işe girişmekfesat düşünmek
öküz arabası
Öküz koşulmuş araba
öküz balığı
Dört kısa ayağı ve üst çenesinden aşağıya doğru sarkık iki büyük dişi olan, 6 m boyunda, foka benzer bir deniz memelisi (Trigia Iyra)
öküz damı
Öküz ahırı
öküz soğuğu
Nisanın 15'inden sonra olan fırtınanın adı, sitteisevir
çift öküz(solhan)
Ağrı ilinde bir dağ
İngilizce - Türkçe

öküz teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

öküz altında buzağı aranmaz
(Atasözü) bkz: öküz altında buzağı aramak
öküz