spotting

listen to the pronunciation of spotting
İngilizce - Türkçe
damlama
(Askeri) gözetleme
lekelenme
(Tıp) spotting
farkederek
{i} lekeleme
{f} farket
{i} tanıma
farkederek
{i} seçme
(Otomotiv) punto
(Askeri) kestirme
(Askeri) kıymetlendirme
spot
benek

Bir leopar beneklerini değiştiremez. - A leopard cannot change his spots.

Vücudunun her tarafında kırmızı benekler var. - He has red spots all over his body.

spot
leke

Kaza onun şöhretinde bir leke bıraktı. - The incident left a spot on his reputation.

Stres nedeniyle cildimde lekelerim var. - I have spots in my skin by stress.

spot
nokta

Kafamda yuvarlak kel bir nokta var. - I have a round bald spot on my head.

Biz belirlenen noktada buluştuk. - We met at the designated spot.

spotting aircraft
(Askeri) ATIM GÖZETLEME UÇAĞI
spotting area
(Askeri) YÜKLEME VE BOŞALTMA BÖLGESİ
spotting board
(Askeri) KESTİRME ALETİ: Sapmaların hedefe nazaran cihet ve miktarını tayin eden alet. Bu alet, atım kestiricilerin verdikleri değerleri atış esasları için kullanılabilir bir şekle sokar
spotting charge
(Askeri) GÖZETLEME İNFİLAK HAKKI: Bir mermi veya bombanın düştüğü yeri göstermek üzere, tatbikat cephanesinde kullanılan alçak infilaklı tahrip maddesi
spotting charge
(Askeri) gözetleme infilak hakkı
spotting detail
(Askeri) kestirme postası
spotting detail
(Askeri) KESTİRME POSTASI: Bir atım kestirme istasyonuna tahsis edilen bir veya birkaç şahıs. İki kişi oldukları takdirde, biri gözetleme yapar, biri sapma miktarlarını okur
spotting line
(Askeri) GÖZETLEME HATTI: Hedef düzeltmeleri yaparken gözetleyici veya tanzimci tarafından kullanılan bir referans hattı veya top-hedef hattı yada gözetleyici-hedef hattı
spotting scope
bir tür teleskop
spotting station
(Askeri) ATIM KESTİRME İSTASYONU: Atom kestiricilerin atışı gözetledikleri nokta
spotting station
(Askeri) atım kestirme istasyonu
spot
{f} görmek; seçmek; farketmek, ayırt etmek
spot
yer

Favori tatil yerin nedir? - What's your favorite vacation spot?

Benim yerime park ettin. - You're parked in my spot.

spot
reklâm
spot
{f} yerini saptamak
spot
{f} seçmek
axial spotting
(Askeri) eksenine gözetleme
spot
mahkumiyet
spot
yüzdeki ben
spot
saçmak
spot
sorumlu
spot
radyo ilanı
spot
(Denizbilim) belirlemek
spot
{f} nokta yapmak
spot
atamak
spot
hassas ayarlar
spot
spot lamba
spot
bölge

Burada bir sürü balık yakaladım. Burası büyük bir balıkçılık bölgesi. - I've caught a lot of fish here. It's a great fishing spot.

spot
leke yapmak
spot
hüküm giyme
spot
sevgi
spot
damla
spot
az bir miktar
spot
ufacık leke
spot
sivilce
spot
projektör
spot
{f} yerine koymak
spot
çiselemek
spot
alacalamak
spot
{f} lekelenmek
spot
(Askeri) değerlendirmek
spot
(Ticaret) hazır
spot
{f} beneklemek
spot
(Ticaret) vadeli işlemler
spot
(Bilgisayar) sıcak nokta
spot
ışıldak
unilateral spotting
(Askeri) yandan gözetleme
spot
bulmak
spot
çekit
spot
mahkûmiyet
spot
güç durum
spot
tanımak
spot
kısa reklam
spot
{f} yerleştirmek
spot
(yüzdeki) ben
spot
mahal

Leyla'nın arabası en son Sami'nin öldürülmesinden bir gün önce mahallede fark edildi. - Layla's car was last spotted in the neighborhood a day before Sami's murder.

spot
projektör ışığı
spot
{f} farket
spot
lekelemek
spot
fark etmek

Yılanları fark etmek zor olabilir. - Snakes can be hard to spot.

spot
{f} ayırt etmek
axial spotting
(Askeri) EKSENİNE GÖZETLEME: Bak. "axial observation"
bilateral spotting
(Askeri) İKİ YANDAN KIYMETLENDİRME: Bak. "bilateral observation"
bilateral spotting
(Askeri) iki yandan kıymetlendirme
camera spotting
(Askeri) FİLMLE ATIŞ KIYMETLENDİRİLMESİ: Topçu ateşinin, iki sinema makinesinden faydalanarak, gözetlenmesi. Bu makinalar; ölçülmüş bir baz hattının iki ucunda aynı zamanda çalışır ve hem hedefin hem mermi paralanmasının fotoğrafını alır
fastness to water spotting
(Tekstil) su damlası haslığı, su lekesi haslığı
flank spotting
(Askeri) YAN GÖZETLEME: Bak. "flank observation"
flank spotting
(Askeri) yan gözetleme
mine spotting
(Askeri) MAYIN BELİRLEME: Deniz mayın harbinde, bir mayın veya mayın tarlasını gözetleme işlemi
naval gunfire spotting team
(Askeri) DENİZ TOPÇU ATEŞİ GÖZETLEME/TARASSUT TİMİ: Deniz destek ateşi kontrol müfrezesinin, hedefleri gösteren, ateşin başlamasını, kesilmesini, hızını ve cinsini kontrol eden birliği. Ayrıca bak, "field artillery observer, spotter"
range spotting
(Askeri) ATIMIN MESAFECE GÖZETLENMESİ: Atımların paralanma veya vuruş noktalarının hedefe nazaran uzun veya kısalığını tespit için yapılan gözetleme işlemi
single station spotting
(Askeri) TEK NOKTADAN KESTİRME: Topçu ateşinin hedefe nazaran sapmalarını gözetlemelerin yalnız bir atım kestirme istasyonundan yapılması suretiyle, tayini usulü
spot
reklâm spotu
spot
{i} puan
spot
{i} yer: We chose a shady spot. Gölgeli bir yer seçtik. That city has long been a trouble spot. O şehir uzun
spot
benek,v.farket: n.spot
spot
{i} zor durum

Ben kendimi zor durumda buldum. - I found myself in a tight spot.

Tom zor durumda bırakıldı. - Tom was put on the spot.

spot
deniz güzeli
spot
(Tıp) Leke, benek, nokta, macula
spot
namus lekesi
spot
{i} olay yeri

Katil olay yerinde tutuklandı. - The murderer was arrested on the spot.

Polisler hırsızı olay yerinde tutukladı. - The police arrested the burglar on the spot.

spot
peşin
spot
{f} görmek

Gezimizin amacı arkadaşları ziyaret etmek ve bazı turistik noktaları görmektir. - The purpose of our trip is to visit friends and see some tourist spots.

spot
{s} peşin para ile yapılan
spot
{i} azıcık miktar
spot
{i} gece klübü
spot
(Askeri) DEĞERLENDİRMEK, YERLEŞTİRMEK: 1. Atış tanzim için gerekli bilgileri vermek, atımların hedefe nazaran inhiraf miktarını gözetleme yaparak tespit etmek. 2. Uygun bir yere yerleştirmek. "adjustment of fire"
spot
sarıağız
spot
{i} ayıp
spot
{s} hemen teslim edilen
spot
{i} spot
spot
yerinde olan
spot
{i} sahne ışığı
spot
{f} benek yapmak
spot
{i} eğlence yeri

Ben eğlence yerinde tutuklandım. - I was arrested on the spot.

spot
bir miktar güç durum
spot
ferma
spot
benek benek olmak
spot
gölgebalığı
spot
ara sıra rasgele
two station magnitude spotting
(Askeri) İKİ NOKTADAN KESTİRME: Bir merminin, hedefe nazaran vuruş noktasının gözetlenmesine ve kestirilmesine mahsus bir sistem. Bu sistemde, yatay bir baz hattının iki ucunda birer gözetleme noktası kullanılır
unilateral spotting
(Askeri) YANDAN GÖZETLEME, BİR YÖNDEN KIYMETLENDİRME: Bak "unilateral observation"
Türkçe - Türkçe

spotting teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

spot
Dar bir alana çok güçlü ışık yöneltebilen stüdyo lambası, ışıntı lambası
spot
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
spot
Dar bir alana çok güçlü ışık yöneltebilen stüdyo lambası, ışıntı lambası, reklam ışıntısı
spot
Bir malı çok miktarda toptancıdan veresiye aldıktan sonra piyasada değerinden daha aşağıya peşin olarak satma
spot
Genellikle sıralamada başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısı
spot
Kısa süreli tanıtım filmi
İngilizce - İngilizce
Present participle of spot
Placements (spotting) of many different oligos or other substances onto a glass slide in the form of points
The process of using a rotating tool to cut small circles and rose patterns, usually on a pre engine turned surface, sometimes as a recess for enamel
the act of spotting or staining something
is picking a specific object and consciously fixing your gaze on the object before initiating the turn Then, as your head begins to come around, you 'lock' back onto it Your shoulders do not lean or twist, and your head must be straight up with the centre of balance exactly over your spine Practice spotting in slow motion in each direction, concentrating on a smooth head rotation on a vertical axis Spotting is purely for control and aesthetics and prevents dizziness; you get dizzy when you see the room going around you, whereas when you spot you only see one thing over and over again Spotting does not help give impetus to the turn - rather it helps refine your turns - your arms, legs and body provide the impetus
Mass transfer of firebrands ahead of a fire front
production of burning embers in the moving fire front that are carried a short distance ahead of the fire, or in some cases are lofted by convective action or carried by fire whirls some distance ahead
In some rules systems, an enemy unit cannot be "seen" (even though the miniature may be in plain sight on the tabletop) until a friendly unit makes a successful Spotting attempt The act of "seeing" a previously unseen unit is known as Spotting, as in, "I've spotted the enemy!"
outbreak of secondary fires as firebrands or other burning materials are carried ahead of the main fire line by winds
retouching a processed (photographic) print with a pencil or brush (with water colors or dyes) to eliminate spots left by dust on the negative
Spotting refers to light bleeding that occurs between two menstrual periods There are three possible types of spotting
Spotting or to "spot" someone in gymnastics means to assist them in safely completing a skill The amount of spot can range from simply tapping a leg to completely carrying the gymnast through the motion A spot can be used to reduce risk of injury, or to ensure proper technique Spotting can be done hands on, or with a spotting device such as a spotting belt
{i} staining; sighting, discovery, identification
Focusing on a fixed point through a turn
A technique using a fine sable brush loaded with watercolour or dye to retouch small dust marks or hairs on prints You can also retouch black spots using bleach
Retouching a processed print with a pencil or brush (with watercolors or dyes) to eliminate spots left by dust or scratches on the negative
Behavior of a fire producing sparks or embers that are carried by the wind and start new fires beyond the zone of direct ignition by the main fire
The convective movement of firebrands carried over the main perimeter of a fire
bird-spotting/train-spotting etc the activity of watching birds, trains etc for pleasure
Behavior of a fire producing sparks or embers that are carried by the wind and which start new fires beyond the zone of direct ignition by the main fire
A fire spreading by spot fires occurring ahead of the main fire by flying sparks and embers or firebrands
the act of detecting something; catching sight of something
Spot
A popular given name for a dog
spot
To remove, or attempt to remove, a stain

I spotted the carpet where the child dropped spaghetti.

spot
One who spots (supports or assists a maneuver, or is prepared to assist if safety dictates); a spotter
spot
To loan a small amount of money to someone

I’ll spot you ten dollars for lunch.

spot
To see, find; to pick out, notice, locate, distinguish or identify

Try to spot the differences between these two entries.

spot
A stain or disfiguring mark

I have tried everything, and I can’t get this spot out.

spot
A pimple, papule or pustule

I think she's got chicken pox; she's covered in spots.

spot
A location or area

I like to eat lunch in a pleasant spot outside.

spot
A bright lamp; a spotlight
spot
penalty kick
spot
Difficult situation; predicament

She was in a real spot when she ran into her separated husband while on a date.

spot
An official determination of placement

The fans were very unhappy with the referee's spot of the ball.

spot
A small, unspecified amount or quantity

Would you like to come round on Sunday for a spot of lunch?.

spot
A bill of five-dollar or ten-dollar denomination in dollars

Here's the twenty bucks I owe you, a ten spot and two five spots.

train spotting
The hobby of collecting the numbers and names of locomotives seen at railway stations and other vantage points
spot
{n} a speck, blot, stain, disgrace, certain place
spot
{v} to mark, stain, daub, corrupt, disgrace
air spotting
aerial observation, observation from aircraft
spot
A pimple or pustule
spot
a small quantity; "a spot of tea"; "a bit of paper"
spot
If you put someone on the spot, you cause them to have to answer a difficult question or make a difficult decision. He put me on the spot a bit because he invited me right in front of his mum and I didn't particularly want to go Even clever people are not terribly clever when put on the spot
spot
A spot of a liquid is a small amount of it. Spots of rain had begun to fall
spot
(1) The most common foreign exchange transaction (2) Spot or Spot date refers to the spot transaction value date that requires settlement within two business days, subject to value date calculation
spot
To become stained with spots
spot
{f} mark, dot, stain; remove a spot from; notice, detect, recognize; become stained; place, set in a particular position, locate
spot
a point located with respect to surface features of some region; "this is a nice place for a picnic"
spot
The southern redfish, or red horse, which has a spot on each side at the base of the tail
spot
a location on the field, determined by an official, to mark forward progress or the place of a foul
spot
Commodities, as merchandise and cotton, sold for immediate delivery
spot
The undesirable presence of ink or dirt in a space
spot
You can refer to a particular place as a spot. They stayed at several of the island's top tourist spots They all stood there staring, as if frozen to the spot
spot
A high resolution satellite Earth Observation System designed by CNES (Centre National d'Etudes Spatiales), France, and developed with the participation of Sweden and Belgium MORE
spot
a short section or illustration (as between radio or tv programs or in a magazine) that is often used for advertising
spot
Systeme Pour l'Observation de la Terre French, polar-orbiting Earth observation satellite(s) with ground resolution of 10 meters SPOT images are available commercially and are intended for such purposes as environmental research and monitoring, ecology management, and for use by the media, environmentalists, legislators, etc
spot
To make visible marks upon with some foreign matter; to discolor in or with spots; to stain; to cover with spots or figures; as, to spot a garnment; to spot paper
spot
A stain on character or reputation; something that soils purity; disgrace; reproach; fault; blemish
spot
To support or assist a maneuver, or to be prepared to assist if safety dictates
spot
a mark on a playing card (shape depending on the suit)
spot
To spot a car Position a car in a designated position or location usually for loading or unloading This is usually at a customer location
spot
Spots are small, round, coloured areas on a surface. The leaves have yellow areas on the top and underneath are powdery orange spots The swimsuit comes in navy with white spots or blue with green spots
spot
make a spot or mark onto; "The wine spotted the tablecloth"
spot
Satellite Pour l'Observation de la Terre
spot
If you spot something or someone, you notice them. Vicenzo failed to spot the error see also spotted, black spot, blind spot
spot
Short for spot price; A small area of corrosion or foreign substance
spot
A variety of the common domestic pigeon, so called from a spot on its head just above its beak
spot
Le Systeme Pour 'l Observation de la Terre (French Earth observation system) This satellite captures either 10 m panchromatic or 20m 3 band multispectral imagery
spot
A small part of a different color from the main part, or from the ground upon which it is; as, the spots of a leopard; the spots on a playing card
spot
A mark on a substance or body made by foreign matter; a blot; a place discolored
spot
The position of the aircraft when the jumpers exit Spotting duties (selecting the spot) can be done by a skydiver or the pilot
spot
a business establishment for entertainment; "night spot"
spot
a lamp that produces a strong beam of light to illuminate a restricted area; used to focus attention of a stage performer
spot
exactly, precisely (Slang)
spot
mark with a spot or spots so as to allow easy recognition; "spot the areas that one should clearly identify"
spot
the illuminated area that appears where the electron beam strikes the screen of a CRT
spot
rooted to the spot: see rooted to have a soft spot for someone: see soft
spot
System Pour l'Observation de la Terre Polar-orbiting Earth observation satellite designed and operated by the French, having a ground resolution of 10m
spot
a short section or illustration (as between radio or tv programs or in a magazine) that is often used for advertising a mark on a playing card (shape depending on the suit) a small quantity; "a spot of tea"; "a bit of paper"
spot
To keep the head and eyes pointing in a single direction while turning
spot
a playing card with a specified number of pips on it to indicate its value; "an eight spot"
spot
To stain; to leave a spot
spot
A particular location or area
spot
Refers to the characteristic of being available for immediate (or nearly immediate) delivery An outgrowth of the phrase "on the spot," it usually refers to a cash market price for stocks of the physical commodity that are available for immediate delivery, or conversely and depending upon the noun it modifies, the stocks themselves that are available for delivery if transactions are usually grouped into two kinds -spot and forward contracts However, "spot" is also sometimes used in reference to the futures contract of the current month, in which case trading is still "futures" trading but delivery is possible at any time
spot
a blemish made by dirt; "he had a smudge on his cheek"
spot
an outstanding characteristic; "his acting was one of the high points of the movie"
spot
A sciænoid food fish (Liostomus xanthurus) of the Atlantic coast of the United States
spot
A brief advertisement or program segment on television
spot
make a spot or mark onto; "The wine spotted the tablecloth
spot
a slight attack of illness; "he has a touch of rheumatism"
spot
Satellite Pour l'Observation de la Terre A French satellite carrying two pushbroom imaging systems (Originally Système Probatoire de l'Observation de la Terre)
spot
This artifact defined as an opaque area on the surface of the polarizer that does not allow any light through This type of artifact impacts transmission and may not be visible in crossed polarizer conditions
spot
a section of an entertainment that is assigned to a specific performer or performance; "they changed his spot on the program"
spot
an act that brings discredit to the person who does it; "he made a huge blot on his copybook"
spot
Spots on a person's skin are small lumps or marks. Never squeeze blackheads, spots or pimples
spot
Market of immediate delivery of the product and immediate payment Also refers to a maturing delivery month of a futures contract
spot
being on the spot, or place; on hand for immediate delivery after sale; said of commodities; as, spot wheat
spot
If you have a spot of something, you have a small amount of it. Mr Brooke is undoubtedly in a spot of bother We've given all the club members tea, coffee and a spot of lunch. = bit
spot
It has a black spot behind the shoulders and fifteen oblique dark bars on the sides
spot
To mark or note so as to insure recognition; to recognize; to detect; as, to spot a criminal
spot
Satellite Pour l'Observation de la Terre (France)
spot
Called also goody, Lafayette, masooka, and old wife
spot
A small amount or quantity
spot
{s} made or done immediately; paid at once; broadcast between major radio or television programs; performed randomly
spot
To see, find; to pick out, notice, locate or identify
spot
a small contrasting part of something; "a bald spot"; "a leopard's spots"; "a patch of clouds"; "patches of thin ice"; "a fleck of red"
spot
A small extent of space; a place; any particular place
spot
An infestation in the forest, usually referencing a bark beetle infestation
spot
mar or impair with a flaw; "her face was blemished"
spot
a business establishment for entertainment; "night spot" a playing card with a specified number of pips on it to indicate its value; "an eight spot" a small contrasting part of something; "a bald spot"; "a leopard's spots"; "a patch of clouds"; "patches of thin ice"; "a fleck of red" a section of an entertainment that is assigned to a specific performer or performance; "they changed his spot on the program" a short section or illustration (as between radio or tv programs or in a magazine) that is often used for advertising a mark on a playing card (shape depending on the suit) a small quantity; "a spot of tea"; "a bit of paper" mark with a spot or spots so as to allow easy recognition; "spot the areas that one should clearly identify" become spotted; "This dress spots quickly" make a spot or mark onto; "The wine spotted the tablecloth
spot
Lit
spot
If you are on the spot, you are at the actual place where something is happening. areas where troops are on the spot and protecting civilians
spot
become spotted; "This dress spots quickly"
spot
If you do something on the spot, you do it immediately. James was called to see the producer and got the job on the spot
spot
Generally describes a transaction which will come to settlement in two days
spot
To stain; to blemish; to taint; to disgrace; to tarnish, as reputation; to asperse
spot
catch sight of
spot
{i} roundish stain, dot, speck; place; awkward or difficult situation, predicament; specific location, area; stain on one's reputation, blemish; pimple (British); spotlight
spot
Usually refers to a cash market price for a physical commodity that is available for immediate delivery
spot
Refers to the characteristic of being available for immediate (or nearly immediate) delivery Also refers to the cash market price of a specific commodity
spot
A spot in a television or radio show is a part of it that is regularly reserved for a particular performer or type of entertainment. Unsuccessful at screen writing, he got a spot on a CNN film show. = slot
spot
Series of satellites developed by the French Space Agency, with the cooperation with Belgium and Sweden for the purpose of remotely monitoring resources on the Earth The first SPOT satellite was launched in 1986 See the following website for more information - SPOT Image
spot
a job in an organization; "he occupied a post in the treasury"
spot
A round or irregular patch on the surface of a thing having a different color, texture etc. and generally round in shape
spot
An earth resource satellite with high resolution sensors launched by France in January 1986
spot
A small area of corrosion or foreign substance Also, short for spot price
talent-spotting
the work of finding young people who are good at at sport, music etc
target spotting
line that connects an observer with the target of fire, ranging line
Türkçe - İngilizce
(Tıp) spotting
spot
(Tiyatro) limelight
spot
spotlight
spot
spot
spotting

  Heceleme

  spot·ting

  Türkçe nasıl söylenir

  spätîng

  Telaffuz

  /ˈspätəɴɢ/ /ˈspɑːtɪŋ/

  Videolar

  ... ethnicity or even religion in spotting these dangerous people ...
  ... And I'm pretty good at spotting the fakers. ...

  Günün kelimesi

  doxology