sormak

listen to the pronunciation of sormak
Türkisch - Englisch
ask

I want to ask them when their wedding day is. - Ben onlara düğün günlerinin ne zaman olduğunu sormak istiyorum.

The pupil held up his hand to ask a question. - Öğrenci bir soru sormak için elini kaldırdı.

inquire

I went to the hospital to inquire after his health. - Onun sağlığını sormak için hastaneye gittim.

I am writing to inquire whether you have any positions available. - Herhangi bir mevcut pozisyonunuz olup olmadığını sormak için yazıyorum.

inquire about

I would like to inquire about your services and prices. - Hizmetleriniz ve ücretleriniz hakkında soru sormak istiyorum.

put

If you want to ask a question, please put your hand up. - Soru sormak istiyorsanız lütfen elinizi kaldırın.

She put up her hand to ask a question. - Bir soru sormak için elini kaldırdı.

consult
inquire of
to suck; to slurp
ask about

The workers came to ask about their pay raises. - İşçiler maaş artışlarını sormak için geldi.

I went to the hospital to ask about his health. - Onun sağlığını sormak için hastaneye gittim.

demand
enquire
to ask, to query; to ask about; to inquire
query
pose
propose
seek
asked

Tom eventually asked the question he came here to ask. - Tom sonunda sormak için buraya geldiği soruyu sordu.

Tom wanted to ask questions, but wasn't sure if he should do what he'd been asked to do. - Tom sorular sormak istedi ama kendisinden yapması istenilen şeyi yapması gerekip gerekmediğinden emin değildi.

poser
speer
assume

I assume you're here to ask me about Tom. - Sanırım bana Tom hakkında soru sormak için buradasın.

soru sormak
ask

I'm doing some history research and would like to ask you a few questions. - Biraz geçmişi araştırma yapıyorum, ve size birkaç soru sormak istiyorum.

Don't be afraid to ask questions. - Soru sormaktan korkma.

soru sormak
query
soru sormak
Ask question

Don't hesitate to ask questions if you don't understand. - Anlamazsan soru sormaktan çekinme.

Don't be afraid to ask questions. - Soru sormaktan korkma.

soru sormak
question

Tom wanted to ask Mary a question. - Tom Mary'ye bir soru sormak istedi.

The pupil held up his hand to ask a question. - Öğrenci bir soru sormak için elini kaldırdı.

soru sormak
interrogate
soru sormak
enquire
soru sormak
put a question to
soru sormak
inquire

I would like to inquire about your services and prices. - Hizmetleriniz ve ücretleriniz hakkında soru sormak istiyorum.

sorular sormak
question

I'd like to ask you some questions about some of the people you've been working for. - Onlar için çalıştığınız insanların bazıları hakkında size bazı sorular sormak istiyorum.

Don't hesitate to ask questions if you don't understand my explanation. - Açıklamamı anlamazsan sorular sormaktan çekinme.

sorma
{i} asking

I have no intention of asking him. - Ona sormaya niyetim yok.

John helped himself to several pieces of pie without asking. - John sormadan birkaç adet pastayı kendisi aldı.

kimlik sormak
challenge
sor
(Bilgisayar) prompt

His curiosity prompted him to ask questions. - Onun merakı onu sorular sormaya teşvik etti.

Prompt action prevents trouble in the future. - Zamanında yapılan eylem gelecekteki sorunu engeller.

sorma
inquiring
sor
{f} asked

He asked her where she lived. - O, ona nerede yaşadığını sordu.

I asked a policeman for directions. - Polise yol tarifi sordum.

sor
{f} inquiring

The police were inquiring into the suspect's past. - Polis şüphelinin geçmişini soruşturuyordu.

Tom looked at Mary inquiringly. - Tom Mary'ye sorgulayarak baktı.

sor
{f} asking

I had scarcely entered the class before the students started asking questions. - Sınıfa girer girmez öğrenciler sorular sormaya başladı.

As soon as I entered the class, the students started asking questions. - Öğrenciler sorular sormaya başladığında sınıfa henüz girmiştim.

sor
inquire of
sor
ask

Don't hesitate to ask for advice. - Tavsiye sormaktan çekinme.

Ask her when she comes back. - O geri döndüğünde ona sor.

birine sormak
ask someone to
kendi kendine sormak
to ask himself
adres sormak
ask for direction
adres sormak
ask the address of
adres sormak
enquire about an address
ahret suali sormak
to cross-examine
akıl sormak
to inquire, to consult
akıl sormak
advise with
arayıp sormak
cast about
arayıp sormak
cast around
birinden hesap sormak
call someone to account
doktora sormak
take medical advice
fikrini sormak
ask smb. for advice
fiyatını sormak
inquire the price
hastaya karpuz/çorba/kar sormak
to ask someone if he wants something when it's obvious he does
hatır sormak
to ask after
hatır sormak
to ask (someone) how he is, ask after/about (someone)
hatırını sormak
ask about
hatırını sormak
inquire after smb
hatırını sormak
ask after
hesabını sormak
to pay sb back
hesabını sormak
bring to book
hesap sormak
to call (sb) to account (for)
hesap sormak
bring to account
hesap sormak
call smb. to account
hesap sormak
bring smb. to account
hesap sormak
to call (someone) to account
hesap sormak
hold responsible
hesap sormak
call to account
kabir suali sormak
to pester someone with exasperating questions
keyif sormak
to ask someone how he's feeling
kimlik sormak
to challenge
pat diye sormak
pop
saati sormak
ask the time
sağlığını sormak
ask after
sağlığını sormak
ask about

I went to the hospital to ask about his health. - Onun sağlığını sormak için hastaneye gittim.

sağlığını sormak
inquire after smb
sorma
questlon
sual sormak
to ask (sb) a question
sual sormak
to ask (someone) a question
tanığa sorular sormak
cross question
yazıp sormak
write to ask
yol sormak
to ask sb the way
yolu sormak
ask smb. the way
yolu sormak
ask the way
Englisch - Englisch

Definition von sormak im Englisch Englisch wörterbuch

sor
Statutory Orders and Regulations
sor
Statement of Requirements A phrase used in tenders to specify exactly what is needed
sor
Statement of Requirements
sor
Source of Repair CN - Contractor OO - Hill AFB, Ogden UT, OO/ALC SA - Kelly AFB, San Antonio TX, SA/ALC SM - McClellan AFB, Sacremento CA, SM/ALC WR - Warner-Robins AFB, Warner-Robins GA -->
sor
the Statement of Requirement, also known as SOW, describes the procurement deliverables
Türkisch - Türkisch
Birine soru yönelterek herhangi bir konuda ondan bilgi istemek, sual etmek: "Hastanenin nöbetçi doktoru yok mu? diye soruyorum."- R. N. Güntekin
Bir işin sorumluluğu kendisinde olmak, bir işten sorumlu bulunmak
Sorumak , emmek
Birine soru yönelterek herhangi bir konuda ondan bilgi istemek, sual etmek
(Osmanlı Dönemi) TEFTİŞ
sual etmek
sorma
Sormak işi
Englisch - Türkisch

Definition von sormak im Englisch Türkisch wörterbuch

SOR
(Askeri) ihtiyacın beyanı (statement of requirement)
sormak
Favoriten