some, a, an; every; whatever

listen to the pronunciation of some, a, an; every; whatever
İngilizce - Türkçe

some, a, an; every; whatever teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

any
{s} herhangi

Eğer herhangi bir sayıyı sıfıra bölerseniz, sonuç tanımsızdır. - If you divide any number by zero, the result is undefined.

Herhangi bir prezervatifin var mı? - Do you have any condoms?

any
her bir

Kendim hakkında yazmıyorum. Her bir benzerlik tamamiyle tesadüftür. - I am not writing about myself. Any similarity is purely coincidental.

any
biraz da olsa
any
azıcık
any
hiç

Odada hiç kimse yoktu. - There wasn't anyone in the room.

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That won't change anything.

any
kimse

Odada hiç kimse yoktu. - There was hardly anyone in the room.

Artık hiç kimse bu dili konuşmuyor. - No one speaks this language anymore.

any
birisi

Tom'un şu anda birisiyle konuşmak için vakti yok. - Tom doesn't have time right now to talk to anyone.

Birisi müziğe olan ilgisini geliştirebilir. - Anyone can cultivate their interest in music.

any
birazcık olsun
any
her ne kadar

Her ne kadar bu ayakkabıları artık giymesem de, onları atmaya kıyamıyorum. - Even though I don't wear those shoes anymore, I can't bring myself to get rid of them.

any
zam bir herhangi
any
{s} her

Orada herhangi bir şey görebiliyor musun? - Can you see anything in there?

Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır. - Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout.

any
hiç: Do you have any candles? Sende hiç mum var mı? No, I don't have any. Hayır, bende hiç yok. He did it without any help. Hiç yardım
any
biri

Benimle Lady Gaga'nın bir canlı konserini seyretmeye gitmek isteyen biri varmı? - Is there anybody who would like to go see a live concert of Lady Gaga with me?

Herhangi biri onu yapabilir. - Anyone could do that.

any
herhangi biri

Onlardan herhangi birini seçebilirsin. - You may choose any of them.

Herhangi biri onu yapabilir. - Anyone could do that.

any
(zarf) hiç, daha, biraz
any
(sıfat) hiç, hiçbir; biraz, daha, her, herhangi
any
{s} hiçbir

Dinledim fakat hiçbir şey duymadım. - I listened, but I didn't hear anything.

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That won't change anything.

İngilizce - İngilizce
{s} any
some, a, an; every; whatever