herhangi biri

listen to the pronunciation of herhangi biri
Türkçe - İngilizce
any

Well, yes, but I don't want anyone to know. - Pekala, evet, fakat herhangi birinin bilmesini istemiyorum.

You may choose any of them. - Onlardan herhangi birini seçebilirsin.

anybody, anyone
anyone

Tom speaks French much better than anyone else. - Tom Fransızcayı başka herhangi birinden daha iyi konuşur.

Well, yes, but I don't want anyone to know. - Pekala, evet, fakat herhangi birinin bilmesini istemiyorum.

anybody

Tom asked if anybody knew anything about Mary. - Tom herhangi birinin Mary hakkında bir şey bilip bilmediğini sordu.

Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody. - Herkes bir aydır, ve herhangi birine asla göstermeyeceği karanlık bir tarafı vardır.

either of

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

You may take either of the books. - Kitaplardan herhangi birini alabilirsin.

either

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

You may take either of the glasses. - Bardaklardan herhangi birini alabilirsin.

any one

Any one of us could do it. - Bizden herhangi biri onu yapabilirdi.

Any one of us could suffer from malnutrition without knowing it! - Herhangi birimiz bunu bilmeden yetersiz beslenmeye maruz kalabilir!

whichever

Take whichever you like. - Hoşlandığın herhangi birini al.

Eat whichever one you like. - Hoşlandığın herhangi birini ye.

one

Take whichever one you like. - İstediğiniz herhangi birisini alın.

Would either of you be interested in going on a blind date with one of my friends? - Herhangi biriniz arkadaşlarımdan biriyle çıkmakla ilgilenir misiniz?

Türkçe - Türkçe
Belli olmayan, rastgele biri
herhangi biri