sole

listen to the pronunciation of sole
İngilizce - Türkçe
taban

Ayağımın tabanında bir nasır var. - I have a callus on the sole of my foot.

Tom'un yürüyüş botlarıyla sorunu var. Bir ayağının tabanında kabarcıklar var. - Tom has trouble with his walking boots. He has blisters on the sole of one foot.

(Tıp) Ayak tabanı
tek

Tek mutluluk kaynağım oldu. - She was my sole source of happiness.

Onun için boşanma tek dezavantajla iyi bir buluş: ilk önce evlenmek zorundasın. - For him, divorce is a good invention, with one sole disadvantage: you have to get married first.

{s} yeğâne
{s} biricik
sole leather taban köselesi
ayakkabıya pençe vurmak
ayak veya ayakkabı tabanı
(Askeri) özel harekat irtibat unsuru (special operations liaison element)
dilbalığı/taban
{i} dil balığı

Akşam yemeği için dil balığımız vardı. Dün gece akşam yemeği için ne yedin? - For dinner, we had sole. ׁWhat did you have for dinner last night?

{s} özel
ayak tabanı,v.pençe vur: adj.tek
{i} (ayağa ait) taban
{s} yalnız

Ampirik veriler yalnızca gözleme dayanır. - Empirical data is based solely on observation.

Biri yalnızca hava ve sevgiyle yaşayamaz. - One cannot live solely on air and love.

ayakkabıya ait taban
pençe vurmak (ayakkabıya)
taban (ayakkabıya ait)
ayakkabıya taban koymak
ayakkabıyı pençelemek
pençelemek (ayakkabıyı)
pençe (ayakkabı)
ancak

Bir aslan kesinlikle tek sırtlandan çok daha güçlüdür ancak orada aslanların üç katı kadar fazla sırtlan vardı. - A lion is certainly much stronger than a sole hyena but there were three times as many hyenas there as lions.

bekâr
dilbalığı
pençe yapmak
özgün
{f} pençe vur
pençe
evlenmemiş
pençe vurmak
sadece

Ekoloji açısından, Antarktika turizm için ya da ticari keşif için değil, sadece araştırma için korunmalıdır. - From the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely for research, not for tourism or for commercial exploration.

{i} (ayakkabıya ait) taban; pençe
Solea vulgaris
başlı baş
{i} kaide
{s} tek, yegâne
{f} (ayakkabıya) pençe vurmak, (ayakkabıyı) pençelemek
{f} taban koymak
solely
sadece

Ekoloji açısından, Antarktika turizm için ya da ticari keşif için değil, sadece araştırma için korunmalıdır. - From the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely for research, not for tourism or for commercial exploration.

only
sırf
solely
yalnızca

Onların yalnızca yağmura bağımlı olmaksızın toprağı sulayabilmeye ihtiyaçları var. - They need to be able to irrigate without relying solely on rain.

Ampirik veriler yalnızca gözleme dayanır. - Empirical data is based solely on observation.

solely
ancak
only
yalnızca

Yalnızca birkaç kişi vaktinde geldi. - Only a few people showed up on time.

Partide yalnızca altı kişi vardı. - Only six people were present at the party.

only
sadece

Sadece birkaç kişi beni anladı. - Only a few people understood me.

Etli pilav sekiz yuan. Vejetaryen pilav sadece dört yuan. - The pulao with meat is eight yuan. The vegetarian pulao is only four yuan.

sole fish
(Gıda) dil balığı
sole a shoe
pençe vurmak
sole arbitrator
(Kanun) tek hakem
sole discretion
yegane takdir yetkisi
sole plate
tabanlık
sole proprietor
(Ticaret) tek malik
sole proprietorship
(Ticaret) tek sahiplik
sole responsibility
tek sorumluluk
sole responsible
tek sorumlu
sole responsible
yegane sorumluluk
sole responsible
yegane sorumlu
sole risk
tek risk
sole stockholder
(Ticaret) yegane hissedar
sole agency
genel acentelik
sole heir
tek mirasçı
sole arbitrator
(Kanun) Tek arabulucu
sole charge
tek başına görevli
sole source
tek kaynağı
sole agency
(Ticaret) tek acente
sole agent
tek temsilci
sole agent
tek yetkili mümessil
sole agent
(Ticaret) genel acente
sole bill
tek nüshalı bono
sole bill
(Ticaret) tek nüsha düzenlenen bono
sole corporation
(Ticaret) tek kişilik şirket
sole owner
(Ticaret) tek sahip
sole proprietor
tek patronluk işletme
sole proprietor
tek mal sahibi
sole storage and issue responsibility
(Askeri) DEPOLAMA VE DAĞITMA ESAS SORUMU: Ordu için belirli bir maddenin ikmalinden sorumlu olan bir teknik hizmetin, bu maddeyi, Kara Kuvvetleri namına, depolamak ve dağıtmakla sorumlu tutulması
only
sade

Sadece birkaç kişi beni anladı. - Only a few people understood me.

Etli pilav sekiz yuan. Vejetaryen pilav sadece dört yuan. - The pilaf with meat is eight yuan. The vegetarian pilaf is only four yuan.

only
yalnız

Yalnızca her birey ona karşı harekete geçmeye karar verirse, AIDS durdurulabilir. - AIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.

Partide yalnızca altı kişi vardı. - Only six people were present at the party.

only
{s} biricik

O, biricik oğlunu gömdü. - She has buried her only son.

Biricik kızımız kanserden öldü. - Our only daughter died of cancer.

only
{s} bir tek, eşsiz, biricik, yegâne. z
only
bağlaç bir tek
solely
sırf
common sole
(Denizbilim) dil balığı
inner sole
(Askeri) ayakkabı keçesi
klein's sole
(Denizbilim) dil balığı
only
safi
sand sole
(Denizbilim) dil balığı
solely
(Kanun) münferiden
solely
salt
wedge sole
(Denizbilim) dil balığı
only
bir tek

Tek tekerlekli bir bisikletin sadece bir tekeri vardır. - A unicycle has only one wheel.

Bir tek ben mi partiye gideceğim? - Will I be the only one going to the party?

feme sole
evli olmayan kadın
gray sole
gri dilbalığı
half sole
yarım pençe
half sole
gizli pençe
only
ne var ki
solely
yalnız

Onların yalnızca yağmura bağımlı olmaksızın toprağı sulayabilmeye ihtiyaçları var. - They need to be able to irrigate without relying solely on rain.

Ampirik veriler yalnızca gözleme dayanır. - Empirical data is based solely on observation.

only
{s} ancak

Tom ancak kendini suçlayabilir. - Tom has only himself to blame.

Ancak, sadece insan topluluğunun bir iletişim aracı olarak sözlü dili vardır. - However, only the human community has verbal languages as a means of communication.

dover sole
Döver tek
foot sole
Ayak tabanı
mid-sole
orta taban
petrale sole
Dilbalığı
rubber sole
kauçuk taban
at its sole discretion
kendi takdirinde
at its sole discretion
sadece kendi keyfiyetine göre
at its sole discretion
kendi inisiyatifine göre
at its sole discretion
sırf kendi keyfiyetine göre
at its sole discretion
kendi karar yetkisi dahilinde
at its sole discretion
kendi takdirine göre
at its sole discretion
kendi takdirine bağlı
bogie sole bar
boji kirişi
bogie sole bar
beşik boy kirişi
corporation sole
(Ticaret) tek kişili tüzel kişi
feme sole
evlenmemiş kadın
feme sole
dul kadın
feme sole
boşanmış kadın
fillets of sole
(Gıda) dil balığı filetosu
fried sole
(Gıda) dil balığı tavası
inner sole
(Tekstil) ayakkabı iç tabanı
lemon sole
bir tür dilbalığı
lemon sole
kızıldil
only
(bağlaç) yalnız, ama, fakat
only
daha

Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz. - So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning.

Tek oğlu olduğu için, baba, Ken'i daha çok seviyordu. - Ken's father loved Ken all the more because he was his only son.

only
bağlaç bundan başka
only
ama

Tom çok çalıştı ama sınavda başarısız oldu. - Tom worked hard only to fail the exam.

Kabul ediyorum, ama sadece tek bir şartla. - I accept, but only under one condition.

outer sole
dış taban
platform sole
apartman topuk
shoe sole
ayakkabı pençesi
smoked sole
(Gıda) dil balığı füme
solely
bir tek
solely
(Mukavele) yalnızca; müstesna
İngilizce - İngilizce
A wooden band or yoke put around the neck of an ox or cow in the stall
unmarried (especially of a woman); widowed
to put a sole on (a shoe or boot)
To pull by the ears; to pull about; haul; lug
The bottom or plantar surface of the foot
only
The bottom of a shoe or boot
Solea solea, a flatfish of the family Soleidae
A pond or pool; a dirty pond of standing water
the underside of footwear or a golfclub
Being or acting without another; single; individual; only
{n} the bottom of the foot or of a shoe, a fish
{a} single, alone, only, simple, not married
{v} to furnish shoes with new soles
The sole of your foot or of a shoe or sock is the underneath surface of it. shoes with rubber soles He had burned the sole of his foot
Name from a family of flat fishes called “Soledae ” Its texture and delicate flavor lends itself to a variety of cooking methods and sauces
right-eyed flatfish; many are valued as food; most common in warm seas especially European the underside of footwear or a golfclub the underside of the foot lean flesh of any of several flatfish put a new sole on; "sole the shoes
Any one of several American flounders somewhat resembling the true sole in form or quality, as the California sole (Lepidopsetta bilineata), the long-finned sole (Glyptocephalus zachirus), and other species
right-eyed flatfish; many are valued as food; most common in warm seas especially European
{s} only, solitary; unique; exclusive
The bottom of an embrasure
The floor of a cabin or cockpit
The bottom of the foot; hence, also, rarely, the foot itself
To furnish with a sole; as, to sole a shoe
The bottom of a shoe or boot, or the piece of leather which constitutes the bottom
{f} put a sole onto a shoe
A sole is a kind of flat fish that you can eat. Sole is this fish eaten as food. Any of several flatfishes, especially about 100 species in the family Soleidae. Those found from Europe to Australia and Japan are marine; some New World species live in freshwater. The eyes are on the right side of the head. The Dover sole (Solea solea), found from estuaries to offshore waters in the eastern Atlantic and Mediterranean, grows to 20 in. (50 cm) long. The hogchoker (Trinectes maculatus), seldom over 10 in. (25 cm) long, is found in shallow coastal waters from New England to Central America and far inland in habitats associated with large rivers
1 the bottom surface of the clubhead 2 to rest the clubhead on the ground Example: A sandwedge has a bounce sole to keep it from digging into the sand too much 2 Cap' hadn't yet soled his club when the ball moved so he didn't have to take a penalty stroke
The bottom of the body of a plow; called also slade; also, the bottom of a furrow
the underside of the foot
The bottom or lower part of anything, or that on which anything rests in standing
put a new sole on; "sole the shoes"
The horny substance under a horse's foot, which protects the more tender parts
being the only one; single and isolated from others; "the lone doctor in the entire county"; "a lonesome pine"; "an only child"; "the sole heir"; "the sole example"; "a solitary instance of cowardice"; "a solitary speck in the sky"
Any one of several species of flatfishes of the genus Solea and allied genera of the family Soleidæ, especially the common European species (Solea vulgaris), which is a valuable food fish
The seat or bottom of a mine; applied to horizontal veins or lodes
The sole thing or person of a particular type is the only one of that type. Their sole aim is to destabilize the Indian government. = only
The underside of the club head
lean flesh of any of several flatfish
{i} bottom of a shoe; bottom of the foot; any of a number of flatfish (especially those used for food)
The horizontal wooden member supporting wall studs
(1) bottom part of the foot or shoe, as in: I have a hole in the sole of my shoe
If you have sole charge or ownership of something, you are the only person in charge of it or who owns it. Many women are left as the sole providers in families after their husband has died Chief Hart had sole control over that fund
not divided or shared with others; "they have exclusive use of the machine"; "sole rights of publication"
Single; unmarried; as, a feme sole
A fluid mixture of a colloid and a liquid; a liquid colloidal solution or suspension
A piece of timber attached to the lower part of the rudder, to make it even with the false keel
A flatfish of the family Soleidae
soul
sole custody
An arrangement whereby only one parent has physical and legal custody of a child while the other parent has visitation rights
sole mark
A feature, on the undersurface of a sedimentary stratum, that is a cast of a corresponding feature on the upper surface of the lower stratum
sole proprietor
the person who owns and controls a sole proprietorship
sole proprietors
plural form of sole proprietor
sole proprietorship
A business that is wholly owned by a single person, who has unlimited liability
sole proprietorships
plural form of sole proprietorship
sole survivor
the only person to survive an incident in which many people died
sole survivors
plural form of sole survivor
sole trader
A type of business enterprise or proprietorship which is owned by one person who is fully liable for the company's debts and fulfilment of contracts with his/her personal wealth unless incorporated
sole traders
plural form of sole trader
sole-trader
Attributive form of sole trader, noun
sole agency
One real estate agent or agency has exclusive rights to sell a property
sole agency
One agent or agency has the exclusive rights to sell a property
sole agent
unique merchant, exclusive representative
sole capital
only capital; only wealth, only funds
sole custody
form of guardianship of a child whose parents are divorced whereby only one parent has physical and legal custody of the child and the other parent has visitation rights
sole exhibition
individual display
sole judge
only judge, judge which makes decisions based solely on his own opinion
sole plate
The metal underside of a wood's club head
sole plate
(Bottom Plate) The bottom horizontal wood-framing member nailed flat to the subfloor and joists Acts as the nailing base and support for the vertical-framing members Also called the bottom plate
sole plate
The bottom horizontal structural member of a stud framed wall
sole plate
Sole plate, the bottom member of an interior wall frame
sole plate
Another term for a stud partition sill or A wooden member used as a base to level a timber-framed loadbearing wall
sole plate
The bottom horizontal member of a frame wall Back to alphabetical list
sole plate
a plate attached to the bottom flange of a beam that distributes the reaction of the bearing to the beam
sole plate
metal plate on the bottom of wooden clubs to improve wear Example: The sole plate on my old 4 wood was so worn you couldn't read any of the markings on it
sole plate
A metallic pad, usually embedded in concrete, on which the compressor feet are mounted (060)
sole plate
The lowest horizontal strip on wall and partition framing The sole plate for a partition is supported by a wood subfloor, concrete slab, or another closed surface
sole proprietor
The sole proprietor of a business is the owner of the business, when it is owned by only one person. a firm of solicitors of which he was the sole proprietor
sole proprietor
a business owned by a single person
sole proprietor
A form of business organization in which an individual is fully and personally liable for all the obligations (including debts) of the business, and is entitled to all of its profits and exercises complete managerial control
sole proprietor
An individual person registered as a business that has been a tax identification number from the IRS, rendering service under the business name
sole proprietor
A business owned entirely by one individual
sole proprietor
A business structure in which the individual proprietor and the company are considered one entity for tax purposes
sole proprietorship
An unincorporated business owned by one person which may or may not have employees
sole proprietorship
Ownership of a business entirely by one person
sole proprietorship
A business enterprise owned by one person who is its manager and employee (G)
sole proprietorship
A business owned and operated by an individual
sole proprietorship
a form of business in which one person owns all the assets of the business in contrast to a partnership, trust, or corporation
sole proprietorship
A business enterprise the net worth of which belongs entirely to one individual
sole proprietorship
The conduct of an unincorporated business when an individual owns all business assets and is personally liable for all debts and obligations
sole proprietorship
An unincorporated business with a sole owner in which the owner may be personally liable for business debts and claims against the business
sole proprietorship
An unincorporated business owned by one individual
sole proprietorship
A method of owning a business in which one person owns the entire business and reports all profits and losses directly on his or her personal income tax return, as contrasted with corporate, joint or partnership ownership A sole or individual proprietorship is easy to organize and flexible to operate It is frequently used in real estate brokerage An individual proprietor may run a brokerage company if he or she has a valid broker's license The proprietor may use his or her own name or a fictitious name previously registered as required by state law There is a growing tendency for sole proprietors to incorporate and thus take advantage of certain tax and fringe benefits, such as those provided by pension and profit-sharing plans
sole proprietorship
the simplest (and most popular) form of business organization The individual is personally liable for all debts of the business to the full extent of his or her property On the other hand, the owner has complete control of the business
sole proprietorship
A business owned and managed by one person, who is personally liable for all business debts and obligations For tax purposes, the owner and his or her business are one entity, meaning that business profits are reported and taxed on the owner's personal tax return
sole proprietorship
A business carried on by an individual person, for which that person remains liable for all liabilities of the business
sole proprietorship
Any business that is owned and operated by a single individual
sole proprietorship
A business owned and operated by an individual Subordination: The act of a creditor acknowledging in writing that a debt due him or her by a debtor shall be inferior to the debt due another creditor by the same debtor
sole proprietorship
Company owned and managed by one person
sole proprietorship
A business that is owned and operated by an individual owner without incorporation or partners The owner is liable for the business' debts to the full extent of his or her personal property
sole proprietorship
individual ownership, control by one person
sole proprietorship
Business entity owned and operated by one person
sole proprietorship
A business venture owned and operated by one person
sole proprietorship
A form of business organization in which an individual is fully and personally liable for all the obligations (including debts) of the business, is entitled to all of its profits and exercises complete managerial control
sole proprietorship
legal structure that has one person as the owner
sole proprietorship
a form of business ownership, with one person independently responsible for the operation of a business
sole proprietorship
A business carried on by the owner as an individual The owner of a sole proprietorship is personally and fully liable for all business debts; thus, personal property could be taken to pay business debts
sole proprietorship
A business in which you have complete control and responsibility
sole proprietorship
A business entity privately owned by a single individual
sole source
  An award for a commodity or service to the only known capable vendor, occasioned by the unique nature of the requirement, the vendor, or market conditions
sole source
A good made and marketed or service supplied by a contractor having the exclusive right to manufacture and sell such item, substantiated by its technological, specialized or unique character
sole source
A single vendor contract
sole source
A purchase from the only available supplier of a product or service Therefore, no bids or proposals can be obtained Also referred to as a Non-Competitive Purchase Award
sole source
The only supplier capable of meeting University requirements within the time available, including emergency and other situations which preclude conventional planning and processing
sole source
Supplier is the only source for contract item, i e patented or copyright product
sole source
An item or service supplied by only one vendor and which cannot be purchased from any other source Any sole source requirement, which exceeds $10,000, must be submitted by the Purchasing department to the Office of the Governor for review and approval prior to placement
sole trader
A feme sole trader
sole trader
A person who trades on their own •Businesses
sole trader
An individual who runs a business in their own name and which is not a limited company or a partnership
sole trader
An individual owning and operating a business alone
sole trader
An individual running a business All revenues and payments from the business are incorporated within the individual's personal financial and tax affairs
sole trader
These are individuals running their own company, often using a trading style (T/A) They get all the profits, and also take all the losses which can include all personal assets
sole trader
the term used to describe a business which is owned by a single person
sole trader
an individual proprietor, the simplest form of business, e g a shop or store owned and run by a single person
sole trader
A sole trader is a person who owns their own business and does not have a partner or any shareholders. Finance for a sole trader usually comes from the individual's own savings or from family and friends
Torbay sole
An Atlantic flatfish, Glyptocephalus cynoglossus; witch
feme sole
A single woman, whether unmarried, spinster, widow or divorcee
femes sole
plural form of feme sole
lemon sole
A European flatfish, Microstomus kitt
solely
Alone; exclusively

The new chef was solely responsible for attending the grill.

solely
{a} singly, only, separately, without others
dover sole
(Hayvan Bilim, Zooloji) A marine flatfish which is highly valued as food. [Solea solea (Europe) and Microstomus pacificus (eastern Pacific).]
dover sole
(Hayvan Bilim, Zooloji) Dilbalığı
petrale sole
A flounder (Eopsetta jordani) chiefly of the Pacific waters of No. America that is an important food fish ¯ called also petrale
Solely
soly
english sole
popular pale brown food flatfish of the Pacific coast of North America
european sole
highly valued as food
feme sole
(Law) single woman; woman that lives independently and separately from her husband; divorcee; widow
feme sole
A single woman, whether divorced, widowed, or never married
gray sole
grayish-white flesh of a flatfish
half sole
A shoe sole that extends from the shank to the toe
half sole
shoe sole extending from the shank to the toe
lemon sole
highly valued almost pure white flesh
lemon sole
European flatfish highly valued as food small European sole highly valued almost pure white flesh flesh of American flounder; important in the winter
lemon sole
important American food fish in the winter
lemon sole
popular pale brown food flatfish of the Pacific coast of North America
lemon sole
a type of flat fish that is cooked and eaten (lemon from limande type of flat fish)
lemon sole
small European sole
lemon sole
flesh of American flounder; important in the winter
lemon sole
European flatfish highly valued as food
lug sole
n. A thick rubber sole with deep indentations that improve the stability and traction of utility footwear such as work boots
mousseline de sole
a gauze-like fabric of silk or rayon
rubber sole
bottom of a shoe which is made out of rubber
sand sole
a common flatfish of the Pacific coast of North America
soled
having a sole or soles especially as specified; used in combination; "half-soled"; "rubber-soled"
soled
{s} having a sole; having a specific kind of sole (i.e. rubber sole, leather sole, etc.)
soled
having a sole or soles especially as specified; used in combination; "half-soled"; "rubber-soled
soled
past of sole
solely
without any others being included or involved; "was entirely to blame"; "a school devoted entirely to the needs of problem children"; "he works for Mr Smith exclusively"; "did it solely for money"; "the burden of proof rests on the prosecution alone"; "a privilege granted only to him"
solely
If something involves solely one thing, it involves only this thing and no others. This program is a production of NPR, which is solely responsible for its content. not involving anything or anyone else = only
solely
In a single, sole manner
solely
only, exclusively; merely
solely
Singly; alone; only; without another; as, to rest a cause solely one argument; to rely solelyn one's own strength
soles
plural of sole
soles
soleidae
soling
present participle of sole
verb sole 3
to put a new sole on a shoe
sole