bildiri

listen to the pronunciation of bildiri
Türkçe - İngilizce
notice

Tom's death notice was in today's paper. - Tom'un ölüm bildirimi bugünkü gazetedeydi.

You'll receive a notice in a few days. - Birkaç gün içinde bir bildirim alacaksınız.

edict
announcement
leaflet
(Ticaret) manifest
pronounce
(Latin) edictum
(Ticaret) decleration
assertion
ban

Notification of the smoking ban was posted outside the restaurant yesterday. - Sigara içme yasağı bildirimi dün restoranın dışında yayınlandı.

judgement
annunciation
judgment
public declaration
communiqué, declaration, notice, notification, announcement, manifesto, bulletin
memo
report

Today's paper reports that the premier has given up the idea of visiting America. - Bügünkü gazete Başbakanın Amerikayı ziyaret etme fikrinden vazgeçtiğini bildiriyor.

The accident is reported in today's paper. - Kaza, bugünkü gazetede bildirildi.

report, paper (read at a conference)
proclamation
service

Your feedback is important and it will help us to know how we can provide the best service possible. - Geri bildiriminiz önemli ve mümkün olan en iyi hizmeti nasıl sağlayabileceğimizi bilmemize yardım edecek.

Let us know how we can be of service. - Nasıl hizmet edebileceğimizi bize bildirin.

notification

I received notification that we must move out in one month. - Bir ay içinde taşınmamız gerektiğine dair bildirim aldım.

I received an email notification of his upcoming party. - Onun yaklaşan partisi hakkında e-posta bildirimini aldım.

announcement, notice, proclamation
memorandum
manifesto
message, theme, subject (of a literary work)
throwaway
memorial
communique
bulletin
writ

I have to write a paper. - Bir bildiri yazmalıyım.

Write to me sometime and let me know what you're doing. - Bir ara bana yazın ve ne yaptığınızı bildirin.

asseveration
paper

Today's paper reports that the premier has given up the idea of visiting America. - Bügünkü gazete Başbakanın Amerikayı ziyaret etme fikrinden vazgeçtiğini bildiriyor.

I have to write a paper. - Bir bildiri yazmalıyım.

pronouncement
handout
message
pronunciamento
announce
judg(e)ment
(Avrupa Birliği) declaration

Your customs declaration, please. - Gümrük bildiriminiz, lütfen.

bildiri kağıt türü
(Bilgisayar) statement
bildiri kapsamı
(Askeri) scope
bildiri özetleri
abstracts
bildiri / beyanname
(Hukuk) declaration, communiqué
bildiri bombası
(Askeri) leaflet bomb
bildiri dağıtmak
(Politika, Siyaset) distribute leaflets
bildiri mermisi
(Askeri) leaflet shell
bildiri mermisi
(Askeri) leaflet cartridge
bildiri tahtası
bulletin board
geri-bildiri
(Dilbilim) feedback
bildiriler
papers
bildiriler
declarations
yazılı açıklama, bildiri
written statement, declaration
ortak bildiri
(Hukuk) joint communiqué
resmi bildiri
pronouncement
sözlü bildiri
(Hukuk) verbal declaration
çok önemli bildiri
three line whip
Türkçe - Türkçe
Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat: "Sonra elçiler için ikinci bir bildiri yazdık."- F. R. Atay
Bilimsel bir konu üzerine yazılan açıklama, tebliğ
Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat
manifesto
tebliğ
bildiri