dinsel tören

listen to the pronunciation of dinsel tören
Türkçe - İngilizce
ritual

It's an old organization that uses secret rituals. - Bu, gizli dinsel törenleri kullanan eski bir örgüt.

religious service
solemnity
ceremony
sacrament
service
observance
rite
dinsel tören yapmak
confirm
dinsel tören dansı
ritual dance
dinsel tören dansı
ritual dancing
Türkçe - Türkçe
ritüel
ayin
dinsel tören