sayesinde

listen to the pronunciation of sayesinde
Türkçe - İngilizce
by means of
thanks to

Thanks to the nice weather, we were able to harvest all of the crops in a day. - Güzel hava sayesinde, tüm ürünleri bir gün içinde hasat edebildik.

It was thanks to his advice that I succeeded. - Ben onun tavsiyesi sayesinde başarılı oldum.

by virtue of
in virtue of
due to
on his coattails
whereby
on his coat tails
owing to
through

I was able to get a job through the good offices of my friend. - Arkadaşlarımın iyi ofisleri sayesinde bir iş bulabildim.

Languages are not carved in stone. Languages live through all of us. - Diller taşa kazınmamıştır. Diller hepimizin sayesinde yaşar.

through the agency of
by dint of
through one's instrumentality
by the agency of
thro

I was able to get a job through the good offices of my friend. - Arkadaşlarımın iyi ofisleri sayesinde bir iş bulabildim.

Through genetic engineering, corn can produce its own pesticides. - Genetik mühendisliği sayesinde, mısır kendi böcek ilaçlarını üretir.

thru
by courtesy of
a) thanks to, owing to b) by means of
by force of
with

With your help, I could succeed. - Yardımın sayesinde başarabildim.

With your talent, you should be able to make a lot of money. - Yeteneğin sayesinde çok para kazanabilmelisin.

sayesinde, yararlanarak
Through using
sayesinde münasebetiyle
under favour of
sayesinde thanks to: Ali'nin sayesinde işi bitirdik
Thanks to Ali we've got the job done
saye
aegis
saye
help

Thanks to your help, I could succeed. - Yardımın sayesinde başarabildim.

Thanks to your help, we were successful. - Yardımın sayesinde, başarılıydık.

saye
protection, assistance, favor
saye
shade, shadow; protection, help
saye
shadow; shade
İngilizce - İngilizce

sayesinde teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

saye
obsolete spelling of say
Türkçe - Türkçe
Bir şeyden dolayı, sebebiyle, yardımıyla: "Çocuk öğrenmişse, ne yapmışsa Ramazan'ın sayesinde yapmıştı."- H. E. Adıvar
Bir şeyden dolayı, sebebiyle, yardımıyla
SAYE
(Osmanlı Dönemi) (C.: Sâyât) Koyun yatağı. Nişan için dikilen taş. Yolun tanınması için bir yere yığıp höyük yapılan ta
SAYE
(Hukuk) Destek, yardım, emek, araç
saye
Koruma, yardım
saye
Gölge
sayesinde