sayesinde

listen to the pronunciation of sayesinde
Türkçe - İngilizce
by means of
thanks to

Thanks to your help, I could understand the book quite well. - Yardımın sayesinde, kitabı oldukça iyi anlayabildim.

It was thanks to his advice that I succeeded. - Ben onun tavsiyesi sayesinde başarılı oldum.

by virtue of
in virtue of
due to
on his coattails
whereby
on his coat tails
owing to
through

Tom and Mike became acquainted through their mutual friends. - Tom ve Mike ortak arkadaşları sayesinde arkadaş oldular.

He has made a fortune through hard work. - O çok çalışma sayesinde bir servet yaptı.

through the agency of
by dint of
through one's instrumentality
by the agency of
thro

He has made a fortune through hard work. - O çok çalışma sayesinde bir servet yaptı.

I was able to get a job through the good offices of my friend. - Arkadaşlarımın iyi ofisleri sayesinde bir iş bulabildim.

thru
by courtesy of
a) thanks to, owing to b) by means of
by force of
with

With your talent, you should be able to make a lot of money. - Yeteneğin sayesinde çok para kazanabilmelisin.

With your help, I could succeed. - Yardımın sayesinde başarabildim.

sayesinde, yararlanarak
Through using
sayesinde münasebetiyle
under favour of
sayesinde thanks to: Ali'nin sayesinde işi bitirdik
Thanks to Ali we've got the job done
saye
aegis
saye
help

Thanks to your help, we were successful. - Yardımın sayesinde, başarılıydık.

Thanks to his help, I finished my homework. - Onun yardımı sayesinde, ev ödevimi bitirdim.

saye
protection, assistance, favor
saye
shade, shadow; protection, help
saye
shadow; shade
İngilizce - İngilizce

sayesinde teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

saye
obsolete spelling of say
Türkçe - Türkçe
Bir şeyden dolayı, sebebiyle, yardımıyla: "Çocuk öğrenmişse, ne yapmışsa Ramazan'ın sayesinde yapmıştı."- H. E. Adıvar
Bir şeyden dolayı, sebebiyle, yardımıyla
SAYE
(Osmanlı Dönemi) (C.: Sâyât) Koyun yatağı. Nişan için dikilen taş. Yolun tanınması için bir yere yığıp höyük yapılan ta
SAYE
(Hukuk) Destek, yardım, emek, araç
saye
Koruma, yardım
saye
Gölge
sayesinde